Home / T.C. inkılâp Tarihi

T.C. inkılâp Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konularından TEOG, YGS ve hemen hemen tüm sınavlarda sorular çıkmaktadır. Farklı kaynak taramalarımız sonucu yapmış olduğumuz çalışmalarda konunun özünü açıklayıcı ve anlaşılır bir şekilde vermeye çalıştık. Aşağıdaki linklere tıklayarak ilgili ders notlarına ulaşabilirsiniz. Yazılar hakkında yorum yaparak sitemizin geliştirilmesine katkı sağlayabilirsiniz. Tüm öğrencilerimize çalışmalarında başarılar dileriz.

Mustafa Kemal’in Hayatı
Trablusgarp Savaşı
Balkan Savaşları
Birinci Dünya Savaşı (1914–1918)
Mondros Ateşkes Antlaşması
İzmir’in İşgali
Cemiyetler
Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı
Havza Genelgesi
Amasya Genelgesi
Erzurum Kongresi
Balıkesir Kongresi
Alaşehir Kongresi
Sivas Kongresi
Amasya Görüşmeleri
Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelmesi
Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli (12 Ocak 1920)
TBMM’nin Açılması
Doğu Cephesi
Güney Cephesi 
Batı Cephesi
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri
Cumhuriyetçilik
Milliyetçilik
Halkçılık
Laiklik
Devletçilik

Bir Cevap Yazın