Son Yazılar
Home / Kavram Bilgisi

Kavram Bilgisi

Tarihle ilgili kavramları bu bölümde bulabilirsiniz.

Mısır Piramitleri Hakkında Önemli Bilgiler

Gizemli Yapılar, Piramitler Çoğu Eski ve Orta Krallık dönemine ait olan Firavunların anıt mezarlarıdır. Mısır‘da 100 den fazla piramit bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en büyüğü olan uzun süre dünyanın7 harikası arasında yaralan dünyanın yeni 7 harikasında “onur ödülü” bulunan “Keops Piramidi”dir. MÖ 2560 yılında yapıldığı146.58 metre yüksekliğinde( yaklaşık 10 metresi aşınma …

Devamını Oku

Yerleşme ve Devletleşme Selçuklu Türkiye’si Kavramları

KAVRAMLAR Azam: Büyük, Ulu, Yüce Babalik: Şamanizmden izler taşıyan tarikat Derviş: Tarikata girmiş kişi Fetih: Müslüman İslam ordularının Gayrimüslimlere ait şehir, kale veya alanlarını ele geçirmesi, Hassa:Özel, Hükümdara ait, Hat: Yazı, Hattat ise güzel yazı yazan Hutbe: Cuma ve Bayramlarda camideki söylem, Hükümdarlar için egemenlik sembollerinden biri. Kervansaray: Kervan ticareti …

Devamını Oku

Sömürgecilik, Emperyalizm, Manda ve Himaye Kavramları

SÖMÜRGECİLİK: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik açıdan egemenliği altına alarak yayılmasıdır. EMPERYALİZM: Bir devletin veya ulusun başka devlet veya ulusları kendi çıkarları doğrultusunda etkilemesidir. Emperyalizmde etkileyen devlet, etkilediği devletin kaynaklarından istifade eder. MANDA VE HİMAYE: Birinci Dünya Savaşından sonra sömürgecilik yerine bu …

Devamını Oku

Tahrir Defteri

Sözlükte “yazma, kaydetme, deftere geçirme” anlamına gelen tahrîr kelimesi terim olarak, Osmanlı maliye teşkilâtında vergilerin ve bu vergileri verenlerin ismen tesbiti için değişik dönemlerde farklı şehirlerde gerçekleştirilen sayımları ve bu sayımların kaydedildiği defterleri ifade eder. Tahrir Osmanlı Devleti’nde, tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayımlara “tahrir” adı verilir. Tahrir yapmanın esas …

Devamını Oku

Balta Limanı Antlaşması

1838 Balta Limanı Antlaşması Mısır Sorununda İngiltere’nin desteğini almak isteyen Osmanlı Devleti İngiltere ile Balta Limanı Ticaret Sözleşmesini imzalamıştır. 1838 Balta Limanı Antlaşması Maddeleri İngiliz tüccarlar, Osmanlı ülkesinde her türlü malın alım satımını yapabilecek. ( Not: Önceden iç piyasaya girme hakları yoktu.)İngiliz tüccarlar, iç ticarette yerli tüccarlardan fazla vergi ödemeyecek.Yabancı …

Devamını Oku

İhtida ne demek?

Sözlükte “doğru yolu bulmak; yol göstermek” mânalarına gelen hüdâ (hedy, hidâyet) kökünden türemiş olup “gerçeğe ulaşmak, doğru yolu bulmak” demektir. Terim olarak inançsız iken veya başka bir dine mensupken İslâm dinini benimsemeyi ifade eder. İhtida eden kimseye “mühtedi” adı verilir. Yani başka bir dinden çıkıp Müslüman olma anlamına gelen ihtida …

Devamını Oku

Avarız Vergisi

Avarız Vergisi Nedir? Avarız vergisi, Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılın sonlarında ihtiyaç hâlinde toplanan bir vergi olarak ortaya çıkmıştır. Ancak savaşların uzaması ve gelir kaynaklarının azalmasıyla bu vergi, düzenli olarak toplanmıştır. Hem Müslüman hem de gayrimüslimlerden alınan avarız vergisi, başlangıçta olağanüstü hâllerde alınsa da zamanla devamlı hâle getirilmiştir. Osmanlı Devleti’nde salgun …

Devamını Oku

Otuz Yıl Savaşları ve Westphalia Antlaşması

Otuz Yıl Savaşları (1618-1648) Avrupa’da din alanında başlayan fakat arkasında bir takım siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin bulunduğu mücadelelerdir. TARAFLAR Protestan Birliği Katolik Birliği Fransa, Danimarka, Bohemya, İsveç, Norveç, Hollanda, İngiltere, Protestan Alman Prenslikleri Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, İspanya, Avusturya, Bavyera, Katolik Alman Prenslikleri Otuz Yıl Savaşlarının Nedenleri İki temele …

Devamını Oku