Son Yazılar

Halkçılık

Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insanların oluşturduğu topluluğa halk denir. Türk halkı dendiğinde Türkiye’de yaşayan, devlete bağlı, mutluluğu bu ülkeye bağlı insan topluluğu anlaşılır. Halk milletle eş anlamlı görünse de aralarında az da olsa fark vardır. Millet soyut bir topluluk iken halk somut bir topluluktur. Millet ortak bilinci yansıtan topyekûn bir topluluk iken, halk tek tek bireyler olarak karşımıza çıkar.

Halkçılık bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, [ırk, mezhep, dini cinsiyet, dil, siyasi görüş vb.] topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanıma görüş ve tutumudur. Halkçılık halkın devlet için değil devletin halk için olmasıdır. 

Atatürk’e Göre Halkçılık

Atatürkçü düşünce sisteminde halkçılık, Milli Mücadele döneminde en çok vurgulanan unsurlardan biridir. Halkçılık, rejimin temel yönlendirici ilkelerinden biridir.

Atatürk’e göre halk ve millet eş anlamlıdır. O’na göre Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.

Atatürk’ün halkçılık ilkesi demokrasi ile eş anlamlıdır. Ülke demokrasinin tam kurulabilmesi için yönetimde herkese eşit haklar verilmesi gerekir.

Atatürkçü halkçılık anlayışı, sosyal adalete (adil, eşit, katılımcı vb) ve sosyal güvenliğe (sosyal sigorta, sosyal yardım vb) önem verirken devletin de bu standartları uygulaması için gerekli şartları yerine getirir.

Atatürk’ün, Türk halkına verdiği sorumluluk çalışmaktır. Kişilerin çalışmaması halinde toplumun varlığını ve yaşaması tehlikededir. Sorumlu bir yurttaş olarak kanunlara uymayı, vergi vermeyi ve zamanı gelince askerlik yapmayı halkçılık ilkesinin bir gereği olarak görmeliyiz.

Halkçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

Herkes kanunlar önünde eşittir.

Devlet halkçılık ilkesi doğrultusunda yurdun dört tarafına hizmetler götürmektedir.

Bireyler arasında eşitlik olmuş, her türlü ayrıcalık kaldırılmıştır.

Vatandaşlar, devlet kaynaklarından ve kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

 • Eşitlik
 • Ayrıcalıkların kaldırılması
 • Dayanışma
 • Topluma hizmet
 • Sosyal devlet anlayışı
 • Kamu yararı
 • Kamu hizmetihalkcilik

Özellikleri

Hiç kimseye veya zümreye ayrıcalık tanımayan herkesin eşitliğini” esas alan bir düşünce sistemidir.

Sınıf kavramına ve sınıf mücadelesine karşıdır.

Demokrasiden ve milli egemenlikten yanadır. Milli egemenliğin halk tarafından halkın yararına kullanılmasıdır. Bu anlayış demokrasinin gelişmesini ve yerleş­mesini sağlar.

Kanunlar önünde eşitlik ve adaleti sağlamaya yöneliktir.

Vatandaş ile devlet arasındaki ilişkileri düzenlemeyi hedefler.

Halkın mutluluğunu sağlamayı ve refah düzeyini artırmayı amaçlar.

Halkçılık ilkesine göre adil bir gelir dağılımı olmalıdır. Toplum içinde ekonomik durumu iyi olanlara ayrıcalık yapılmaz. Devlet, vatandaşların çalışma hayatında yer alabilmeleri için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

NOT: Halkçılık, milliyetçilik ve cumhuriyetçilik ilkelerinin doğal sonucudur.

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar

 • TBMM’nin açılması
 • Cumhuriyetin ilanı
 • Saltanatın kaldırılması
 • Halifeliğin kaldırılması
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Kıyafet devrimi
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • Türk Medeni Kanunu
 • Harf inkılâbı
 • Toprak reformu ile ilgili kanunun çıkarılması
 • Soyadı Kanunu
 • Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi
 • Eğitimde fırsat eşitliği verilmesi
 • Patrikhanenin siyasal haklarına son verilmesi
 • Devlet demiryollarının kurulması
 • Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi
 • Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Yorum

Bir Cevap Yazın