Son Yazılar

Milliyetçilik

Fransızca “nation” kelimesine karşılık gelen aynı soydan gelme anlamında kullanılan millet ya da ulus, aralarında ortak bağlar bulunan insan topluluğunu ifade etmektedir. Atatürk’e göre millet geçmişte bir arada yaşamış, şimdi de bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama inancında ve kararında olan, aynı vatana sahip çıkan, aralarında dil, kültür ve duygu birliği olan, insan topluluğudur. Milliyetçilik ise kendilerini aynı milletin üyesi sayan kişilerin, birlikte ve aynı sınırlar içerisinde, bağımsız bir şekilde hayat sürmek ve ait olduğu milleti yüceltme ve yükseltme isteğidir.

Çağdaş anlamda milliyetçilik Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkmış, önce Avrupa’ya oradan da tüm dünyaya yayılmıştır.

Atatürk’ün birçok söylev ve demecinde sözünü ettiği “Türk” ırkla ilgili bir kavram olmamıştır. Atatürk’e göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan ve kendini Türk olarak gören herkes Türk’tür. Bu yüzden “Ne mutlu Türk olana” değil Ne mutlu Türküm diyene” demiştir. Yine anayasamızın 66. Maddesinde “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür”.

Atatürk’e göre Türk ulusunu oluşturan temel unsurlar şunlardır:

 • Siyasal varlıkta birlik
 • Dil Birliği
 • Yurt Birliği
 • Tarih Birliği
 • Ahlaki yakınlık

Milliyetçiliğin Özellikleri

 • Milliyetçilik ilkesi Türk inkılâbının temel ilkelerindendir ve Türk milletinin kaderini tayin eder.
 • Atatürk milliyetçiliği ırkçılığı reddeder.
 • Milliyetçilik, akıl ve bilimi esasa alır.
 • Atatürk milliyetçiliği din ayrımı yapmaz, bu bakımdan laiktir.
 • Atatürk milliyetçiliği sınıf ayrımına karşıdır.
 • Milliyetçilik ulusal bağımsızlığı savunur.
 • Türk toplumunu oluşturan bireylerin her türlü durumda birlikte yaşama ve ülkesini yüceltme arzusunu ifade eder.
 • Atatürk milliyetçiliği, milli çıkarları, kişisel çıkarlar üzerinde tutmayı, nesiller arasında sağlam bağlar oluşturmayı amaçlar.
 • Kültürel milliyetçilik ön plandadır.
 • Yurtta sulh cihanda sulh, insan ve insanlık sevgisi, ulusal bağımsızlık, ulusal birlik ve beraberlik ilkeleri milliyetçilik ilkesini bütünler.
 • Atatürk milliyetçiliğine göre; ırkı, dili, dini ne olursa olsun kendini Türk bilen ve “TÜRK’ÜM” diyen herkes Türk’tür.

Atatürk Milliyetçiliğinde Birlik ve Beraberliği Güçlendiren Unsurlar

 • Türklük Şuuru,
 • Dil, tarih, kültür ve ülkü birliği
 • Misak-ı Milli,
 • Milli kültür ve Milli eğitim,
 • Manevi değerler 

Milliyetçilik Kavramı ile ilgili Anahtar Kelimeler

 • Ulusal birlik ve beraberlik
 • Vatan sevgisi
 • Tarih birliği
 • Irkçılığa karşı olma
 • Milli kültür
 • Misakımillî
 • Millet sevgisi
 • Milli bağımsızlık 

Milliyetçiliğin Türk Toplumuna Katkıları

 • Türk toplumunda din, mezhep, ırk ve sınıf kavgalarını önleyerek milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir.
 • Kurtuluş Savaşımızın zafere ulaşmasını sağlamıştır.
 • Milletimizin iç ve dış tehditler karşısında bütünleşmesini sağlamıştır.
 • Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasını ve inkılâpların yapılmasını sağlamıştır.

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar

 • TBMM’nin açılması
 • İstiklal Marşı’nın kabulü
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Türk Medeni Kanunu
 • Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
 • Yabancı işletmelerin satın alınması ve ulusallaştırılması
 • Türk Tarih Kurumu’nun açılması
 • Türk Dil Kurumu’nun açılması
 • Misak-ı İktisadi kararlarının alınması
 • Türk parasının korunması kanununun kabul edilmesi

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Yorum

 1. Çok güzel yazı, ellerinize sağlık. Özümüz, sözümüz millettir ancak, bozkurtlara selam ola.

Bir Cevap Yazın