Home / TARİH 11

TARİH 11

Osmanlı Devleti’nde yapılan darbelerin Balkanlardaki siyasi gelişmelere etkileri nelerdir?

İçerde yaşanan siyasî istikrarsızlık neticesinde Osmanlı Devleti Balkanlarda büyük toprak kayıpları yaşadı. Bu süreçte Berlin Antlaşması önemli bir aşama olmuş; Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız devletler olarak ortaya çıkmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Berlin Antlaşması’yla Sofya merkezli Bulgar Prensliği’nin kurulmasına karar verilmiştir. Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti’ne resmen bağlı olan Bosna Hersek’i …

Devamını Oku

Osmanlı Devleti’nde darbelerin siyasi, sosyal ve ekonomik hayata etkileri neler olabilir?

– Osmanlı Devleti’nde XIX ve XX. yüzyılda meydana gelen darbeler devletin iç ve dış politikada güç kaybetmesine sebep oldu. – İktidar değişikliği oldu, bu isyanların bazılarında hükümdar ya tahtını ya da hayatını kaybetti. – Balkanlar’daki milletler, Avrupalı devletlerin de desteği ile ayaklandı.Osmanlı Devleti ayaklanmaları bastırmakta zorlandı. Avusturya-Macaristan İmparatoru Bosna ve Hersek’in Avusturya topraklarına ilhak edildiğini …

Devamını Oku

Avrupalı devletlerin, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale etmek için kullandığı yollar nelerdir?

Kendilerini Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan gayrimüslimlerin hamisi olarak gören Avrupalı devletler , başta Rusya Ortadoks , Fransa ise Katoliklerin koruyuculuğunu üstlenerek  gayrimüslim tebanın hak ve özgürlükleri konusunu Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale etmek için koz olarak kullanmışlardır.

Devamını Oku

Tanzimat Fermanı’nın İngiltere ve Fransa tarafından olumlu karşılanmasının nedenleri nelerdir?

XIX. yüzyılda Sırpların özerklik kazanması, Yunanların bağımsız olması ve Rusya’nın Panslavizm politikasını sürdürmesi gibi gelişmeler, İngiltere ve Fransa’yı tedirgin etmiş, bu nedenle, Osmanlı Devleti’nin milliyetçilik akımından etkilenen gayrimüslimlerin devletten ayrılmasını önlemek amacıyla hazırladığı Tanzimat Fermanı’na olumlu yaklaşmışlardır. Bu sayede Osmanlı Devleti içinde yaşayan gayri müslimlerle olan ilişkilerini artırmak, onların koruyucusu …

Devamını Oku

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ndeki demokratikleşme sürecine etkileri nelerdir?

Fransız İhtilalinin Osmanlı üzerindeki etkisi ilk olarak 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanında ortaya çıkmıştır. Tanzimat Fermanıyla ilk kez can ve mal güvencesi, özel mülkiyetin dokunulmazlığı, yargılama olmadan ağır cezaların verilmemesi gibi hükümler getirilmiştir. 1856 yılındaki Islahat Fermanıyla bu haklar geliştirilmiştir. 19. Yüzyılın ortalarından itibaren çıkan Genç Osmanlılar hareketinde Fransız …

Devamını Oku