Balkan Savaşları

I. Balkan Savaşları 1912 – 1913

Nedenleri:

1 – Milliyetçilik akımı

2 – Panslavizm akımı

3 – Osmanlının zayıflaması

4 – Balkan devletlerinin Osmanlıyı yıkıp topraklarını genişletmek istemesi.

5 – Osmanlının askeri birliklerinin terhis edilmesi

Gelişimi:

Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan Osmanlıya saldırdılar.

Not: I. Balkan Savaşı Karadağın saldırısıyla (Osmanlıya) başlamıştır.

I. Balkan Savaşında Osmanlı yenildi. Bulgarlar Çatalca’ya kadar ilerlediler.

Sonuçta 1913’da Londra Antlaşması imzalandı. (30 Mayıs 1913).

Londra görüşmeleri sırasında İttihat ve Terakki Partisi I. Balkan Savaşı sırasında yenilgiden dolayı zor durumdaki Kamil Paşa hükümetinin devirdiler. Bu dönemden sonra İttihat ve Terakki diktatörlüğünün dönemi başladı. Bu olaya Babıâli Baskını denir.

Bab-ı Ali Baskını(23 Ocak 1913)

Bab – ı Ali Baskını sonrası Enver ve Talat Paşa Osmanlıda etkin hale geçti. Bu olaydan sonra Mustafa Kemal, İttihat ve Terakkiden istifa etti.

Not: Trablusgarp’ savaşı, Balkan savaşlarına ortam hazırladı.

Not: Pan – Slavizm Rusya tarafından oluşturulup desteklenmiştir.

Not: I. Balkan Savaşına Romanya katılmamıştır.

Not: I. Balkan Savaşı sırasında Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. (1912)

Not: Osmanlıdan en son bağımsızlığını alan devlet Arnavutlukdur.

Not: I. Balkan Savaşında Osmanlının yenilgisinin asıl sebebi komutanlar arasındaki antlaşmazlık ve ordunun siyasete katılmasıdır.

Not: I. Balkan Savaşında en çok toprak kazanan devlet Bulgaristan’dır. Bu durum II. Balkan Savaşına sebep olmuştur.

Sonuçları

1 – Makedonya, Arnavutluk, Batı Trakya, Ege Adalarını Osmanlı kaybetti.

2 – Arnavutluk bağımsız oldu.

3 – Osmanlı Midye – Enez çizgisine kadar ki bütün Avrupa’yı kaybetti. (Edirne ve Kırklareli dahil)

4 – Osmanlı Ege denizindeki egemenliğini kaybetti.

5 – Bulgaristan Ege’ye ulaştı.

II. Balkan Savaşı 1913

Savaşın temel nedeni Bulgaristan’ın çok fazla toprak kazanmasıdır. Balkan devletleri kendi aralarında savaşmıştır. Bu savaş Bulgaristan  ile Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Karadağ orasındadır.

Savaşı Bulgaristan kaybetti. Savaş sonunda Bükreş Antlaşması imzalandı. Bulgaristan I. Balkan savaşlarında aldığı yerleri kaybetti.

Savaş sonrası Balkan devletleri ile  ikili antlaşmalarda imzalandı.Bunlar ;

İstanbul Antlaşması (23 Eylül 1913)

 – Osmanlı – Bulgarlar arasında imzalandı. Edirne – Kırklareli – Dimetoka Osmanlıya verildi.

 – Bulgaristan’daki Türk azınlığa mülkiyet ve Türkçe konuşma hakkı verildi.

Atina Antlaşması  (14 Kasım 1913)

Osmanlı – Yunanistan arasındadır. Girit, Yanya, Selanik Yunanistan’a verildi. Adalar kaybedildi.(Gökçeada – Bozcaada hariç)

İstanbul Antlaşması

Sırbistan – Osmanlı arasında imzalandı.

Not: I. Balkan Savaşıyla Osmanlının sınırı sadece Bulgaristan’la kaldı.

Not: Balkanlardan Türk göçü başladı.

Not: Balkan Savaşları Osmancılık fikrini iflas ettirdi. İslamcılık fikri önem kazandı.

Not: Bab – ı Ali Baskını sonucunda hükümet değişikliği oldu. Padişah değişmedi. Bu olay rejime karşı bir ayaklanma değildir.

Not: I. Balkan Savaşına katılmayıp II. Balkan savaşına katılan devlet Romanyadır.

Not: Bulgaristan intikam almak için I. Dünya Savaşında İttifak Grubuna katıldı.

Not: İstanbul Antlaşması ile Türkler azınlık durumuna düştüler.

 Not: Balkan savaşları ile Batı Trakya, Ege adaları; Arnavutluk kaybedildi.

Not: Balkan Savaşı ile Türkler Balkanlar da azınlık haline geldi.

 Balkan Savaşlarının Sonuçları

1 – Osmanlının Balkanlardaki hakimiyeti sona erdi.

2 – Balkanlardan Anadolu’ya göç başladı.

3 – Osmanlı toprak kaybetti.

Bir Cevap Yazın