Son Yazılar

CEMİYETLER

CEMİYETLER

 YARARLI CEMİYETLER ZARARLI CEMİYETLER
Türkler Tarafından Kurulan Azınlıklar Tarafından Kurulan
Rumlar
 • Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 • İzmir Müdafaa-i Hukuk Osmaniye Cemiyeti
 • Kilikyalılar Cemiyeti
 • Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 • Redd-i İlhak Cemiyeti
 • Trabzon Muhafaza-i Hukuk Milliye Cemiyeti
 • Milli Kongre Cemiyeti
 • Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti
 • Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası
 • Kürt Teali Cemiyeti
 • İngiliz Muhipleri Cemiyeti
 • Wilson Prensipleri Cemiyeti
 • İslam Teali Cemiyeti
 • Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
 • İtilaf ve Hürriyet Fırkası
 • Mavri Mira Cemiyeti
 • Etnik-i Eterya Cemiyeti
 • Pontus Rum Cemiyeti
 • Rum Göçmenler
 • Trakya Göçmenler
 • Komitesi
 • Trakya İzcilik
 • Yunan Kızılhaçı
 • Kordos
Ermeniler
 • Hınçak Komitesi
 • Taşnak Partisi
 • Ermeni İntikam Alayı
! Bütün milli cemiyetler, Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir.
Yahudiler
 • Makabi
 • Alyans İsrailit

 

Yararlı (Milli) Cemiyetler

a-Trakya Paşaeli Cemiyeti:Mavri Mira’ya karşı kurulmuştur.Trakya’nın Yunanistan’a verilmesini önlemek amacındadır.

b-İzmir Müdafa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti :

İzmir’in işgalini önlemek için kurulmuştur.

c-Redd-i İlhak Cemiyeti: İzmir’in işgalini önlemek için kurulmuştur.

d-Kilikyalılar Cemiyeti:Adana ve çevresinin işgalini önlemek için kurulmuştur.

e-Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini önlemek için kurulmuştur.

f-Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti:  Karadeniz’de  Rum –Pontus Devleti’nin kurulmasını engellemek için kurulmuştur.

g-Milli Kongre Cemiyeti: Türk halkına  yapılan haksızlıkları basın,yayın yoluyla dünyada duyurmak amacıyla kurulmuştur.Silahlı mücadele yoktur.

Genel Özellikleri

 • Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İstanbul Hükümetinin görevini yerine getirmemesi üzerine kuruldular.
 • Milli bilincin uyanmasında etkili olmuşlardır.
 • Bölgesel amaçlı olarak faaliyet yürütmüşlerdir.
 • Kuvayı Milliyeyi örgütleyip, düşman ilerleyişini yavaşlatmışlardır.
 • Kuruluşlarında “Türkçülük” düşüncesi etkili olmuştur.
 • İşgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak ve kamuoyu oluşturmak için çalışmışlardır.

Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler

a-Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti:Ülkenin kurtuluşunun padişah ve halifeye bağlılıkta olduğuna inanan cemiyet.

b-Teali İslam Cemiyeti: Kurtuluşu padişah ve halifeye bağlı gören cemiyet.

c-Kürt Teali Cemiyeti :Bir Kürt devleti kurmayı amaçlamıştır.

d-İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İngiliz Mandasını isteyen cemiyet.

e-Wilson Prensipleri Cemiyetleri:ABD Mandasını isteyen cemiyet.

NOT: Bu cemiyetler itilaf devletleri tarafından desteklenmişler ve Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkmışlardır.

Genel Özellikleri

 • Milli Mücadeleye karşı olmuşlardır.
 • Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine karşı çalışmışlardır.
 • Dış devletler tarafından desteklenmişlerdir.
 • Kurtuluşun Osmanlı padişahına ve halifeye bağlı olduğuna inanmışlardır.
 • Bazıları ümmetçi bir tavır sergilemiştir.
 • Milli birliği bozmak istemişlerdir.

Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler

a-Mavri Mira:Bizans’ı yeniden canlandırmak için İstanbul’da Rumlar tarafından kurulmuştur.

b-Pontus-Rum Cemiyeti:İnebolu’dan Batum’a kadar tüm Karadeniz sahilinde Pontus-Rum devleti kurmayı amaçlamıştır.

c- Etnik-i Eterya: Mavri Mira ve Rum Pontus cemiyeti ile ortak çalışmıştır.

d-Hınçak ve Taşnak:Doğu Anadolu’da Ermeni devleti kurmaya çalışmışlardır.

Genel Özellikleri

 • İtilaf Devletlerinin desteğini alarak kurulmuşlardır.
 • Osmanlı Devletinden toprak alarak bağımsız olmak için çalışmışlardır.
 • Türkleri katlederek veya Türklerin, kendilerinin de yaşadığı yerlerden göç ettirip burada çoğunluğu sağlamak ve Wilson İlkelerinden yararlanarak devlet kurmak istemişlerdir.
 • Bulundukları bölgede karışıklık çıkararak işgalleri kolaylaştırmışlardır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe  aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Cevap Yazın