Son Yazılar
Home / T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK / Atatürkçü Düşünce Sistemi

Atatürkçü Düşünce Sistemi

Atatürkçülük Nedir? Atatürkçü Düşünce Sistemi

Atatürkçülük Düşünce Sistemi Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması amacı ile temel esasları Atatürk tarafından belirlenen gerçekçi fikir ve ilkelere, Atatürkçülük veya Atatürkçü Düşünce Sistemi denir.

ANA İLKELER

BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

1- Cumhuriyetçilik

2-Halkçılık

3- Milliyetçilik (Ulusçuluk)

4-Laiklik

5-Devletçilik

6- İnkılâpçılık (Devrimciliktir)

1-Tam bağımsızlık
2-Ulusal Egemenlik
3-Akılcılık ve bilimcilik
4-Gerçekçilik
5-Çağdaşlık
6- Barışçılık
7- İnsancıllık
8- Evrensellik
9- Emperyalizm karşıtlığı
10- Eşitlikçilik
11-Ulusal birlik
12- Ülke bütünlüğü

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Oluşmasında Etkili Olan Olaylar

  • Fransız İhtilali’nden sonra demokrasi, eşitlik, adalet, insan hakları, özgürlük ve milliyetçilik gibi kavramların tüm dünyada yaygınlık kazanmaya başlaması ve Osmanlı içinde yaşayan azınlıkların bağımsızlık arayışına girmesi
  • Osmanlı devletinin devlet yönetimi, ekonomi, ordu, maliye, eğitim vb. alanlarda bozulmaların görülmesi ve bunlara kalıcı çözümler üretilememesi
  • Osmanlı Devleti’nin, Avrupa devletlerinin gerisinde kalması ve her alanda Avrupa’ya bağımlı hale gelmesi
  • Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşlarının kayıplarla sonuçlanması neticesinde Türk halkının büyük acılar çekmesi
  • Avrupa devletlerinin ve azınlıkların, Osmanlı topraklarını bölmeyi amaçlamaları
 • Mondros Ateşkesi’nin ardından başlayan işgaller karşısında Osmanlı yönetiminin aciz kalması

Atatürk’ü Etkileyen Yerli Yazarlar 

 • Namık Kemal – Vatan ve millet sevgisi
 • Mehmet Emin YURDAKUL – Milliyetçilik, milli kültür, milli birlik ve beraberlik
 • Tevfik Fikret – Laiklik ve özgürlük
 • Ziya GÖKALP – Türkçülük

Atatürk’ü Etkileyen Yabancı Yazarlar

 • Jean-Jecques ROUSSEAU – Milli egemenlik
 • VOLTAIRE – Çağdaş düşünce anlayışı
 • MONTESQUİEU – Cumhuriyet ve demokrasi
 • DESCARTES – Rasyonalizm, Akılcılık

Atatürkçülüğün Özellikleri ( Atatürkçülüğün Nitelikleri)

 • Tam bağımsızlığı savunur.
 • Ülke yönetiminde milli egemenliği savunur.
 • Aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaşlaşmayı hedefler.
 • Özgür düşünceyi ve insan onurunu temel alır.
 • Dogmatik değildir, dinamiktir, sürekli kendini yenileyip çağın gereklerine göre yeniden şekillenir.
 • Temelinde milli kültür ve evrensel değerler vardır. Yabancı ideolojilerden uzaktır.
 • Kendine özgü bir yapıdadır.
 • Türk milletinin yapısına uygundur. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur.
 • Sömürge altındaki milletlere örnek olmuştur.
 • Ülkenin huzur ve refah içinde olmasını hedefler.

Atatürk İlkelerinin Amaçları

 • Türk milletinin huzurunu ve refahını sağlamak
 • Türk kültürünü milli bir anlayışla çağdaş medeniyet düzeyine çıkarmak
 • Milli birlik ve bütünlüğü sağlayarak güçlü bir ülke olmak
 • Milli egemenlik esasına dayanan, demokratik, uygar bir toplum oluşturmak

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI

Bir ulusun, ulusal hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının tümüne milli güç denir. Milli güç unsurları şunlardır:

Siyasi Güç: Siyasi güç, devletin gücünü milletten alması ve devlet politikalarının millet iradesine göre belirlenmesi esasına dayanır. Bir devletteki siyasi gücün etkili olması ülkedeki demokrasinin gelişmişliğine bağlıdır. Bir ülkede siyasi gücün istenen düzeyde olabilmesi için bazı şartlar yerine getirilmelidir. Buna göre öncelikle mevcut yasaların toplumun sosyal ve kültür yapısına uygun, yeterli ve tam anlamıyla uygulanıyor olması gerekir. İç politikada devlet milletle bütünleşmeli ve siyasal sistem tam işlemelidir.

Ekonomik Güç: : Ülkenin kalkınması için yararlanılan kaynakları, insan gücünü ve uygulanan ekonomik politikaları kapsar. Millî gücün tüm unsurlarının gelişip güçlenmesi için gereken maddi ve parasal ihtiyaçlar, ekonomik güç tarafından karşılanır. Bundan dolayı ekonomik güç siyasi gücün en büyük yardımcısıdır. Ekonomik yönden güçlü devletler, hem iç siyasette hem de uluslararası ilişkilerde söz sahibi olurlar. Aynı zamanda devlet, millete karşı olan görevlerini yerine getirebilmek için de ekonomik güce sahip olmak durumundadır.

Askeri Güç: Ülkeyi iç ve dış tehlikelere karşı korumak için oluşturulan askeri güçtür. Askeri gücümüzü Türk Silahlı Kuvvetleri oluşturur. Bu gücün zayıflaması halinde Türkiye’nin varlığı ve sürekliliği tehlikeye girer. Türk ordusu cumhuriyetin ve millî egemenliğin koruyucusu olarak Atatürkçü düşünce sisteminin temel unsurlarındandır. Aynı zamanda askerî güç, toplumun rahat ve huzur içerisinde yaşamasının da teminatıdır. Bütün bu sebeplerden ve millî hedeflere ulaşma açısından Türk Silahlı Kuvvetleri çok önemli bir role sahiptir.

Sosyokültürel Güç:   Bir ülkede eğitimli, kültürlü ve teknik bilgilerle donanmış insanların oluşturduğu güce, sosyokültürel denir. Milli gücün temel öğesi olan insan iyi yetiştirildiğinde siyasi, ekonomik ve askeri güç de değer kazanır.
Sosyokültürel güç; bilim, sanat ve diğer alanlarda gelişmeye yol açar. Bunun bilincinde olan Atatürk, bireyden başlayarak halkı eğitmek ve halkın bilgi düzeyini yükseltmek için çalışmalarda bulunmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda dünyanın en büyük emperyalist güçlerine karşı Türk halkının millî birlik ve beraberlik içinde verdiği mücadelede sosyo – kültürel gücün toplum ve devletin geleceğinin belirlenmesi ve millî hedeflere ulaşılmasındaki etkisini göstermesi açısından önemlidir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Cevap Yazın