Son Yazılar
Home / Soru-Cevap / 9. Sınıf Tarih Dersi Sayfa 42 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Sayfa 42 Cevapları

Bu bölümde öğrencilerimizden isteğimiz sorulara buradaki cevapları aynen yazmaları değildir. Soruların cevaplarını bulmada zorlandıklarında buradaki cevabı örnek alarak kendi cevabını oluşturmaları veya kendi cevaplarını kontrol etmeleridir. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.

Kavram Bilgisi

Konar-Göçer: Yılın belirli zamanlarında iki yer arasında göç etmektir. Konargöçerler yaz aylarında yüksek yerlere, yaylalara, kış aylarında ise alçak yerlere, ovalara, yerleşirler. Temel ekonomik faaliyet hayvancılıktır. Günümüzde Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde Yörükler bu geleneği devam ettirmektedirler.

Medeniyet: Uygarlık, Birden fazla toplumun maddi ve manevi varlıklarının, niteliklerinin tümü.

Efsane: Tarihte yaşanmış olayların abartılarak nesilden nesile söz ile aktarılmasına efsane denir.

Artı Ürün: Basit olarak, hayatın devam etmesi için gerekli olan miktarın üstündeki üründür.

İmparatorluk: Birden fazla milleti bünyesinde barındıran ve bu milletleri egemenliği altında birleştiren devletlere verilen isimdir.

Ören: Eski yapı ya da şehir kalıntısı.

Höyük: Tarih boyunca çeşitli nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan yerleşim yerleridir.

Site: İlk Çağ’da şehir devletlerine verilen isimdir.

Feodalizm: Orta Çağ Avrupa’sına egemen olan siyasi, ekonomik, sosyal ve dini sistemdir. Toprak sistemine dayalı bir yönetim şeklidir. Siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran, toprağın mülkiyetine veya imtiyazına sahip olan senyörler (vassallar veya derebeyler) sınıfı ile bu sınıfa bağımlı köleler (süzeren) sınıfının oluşturduğu idari düzene feodalite denir.

Teçhizat: Donanım. Bir işi veya görevi yapabilmek için gerekli olan alet ve bilgi.

Karum: Anadolu’ya ticaret için gelen Asurlu tüccarların Kayseri Kültepe’de oluşturmuş oldukları Pazar yerlerine verilen isimdir.

1.Medeniyetlerin ortaya çıkmasında coğrafyanın nasıl bir etkisi olmuştur?

Cevap: Coğrafya medeniyetlerin ortaya çıkmasında önemli bir etken olmuştur. Coğrafya insan yaşamını doğrudan etkileyen bir faktördür. Örneğin Mısırlıların Güneş yılı esaslı takvimi bulmalarında Nil Nehrindeki yıl içindeki değişmeler etken olmuştur.

2. Yaşadığınız bölgede tarih öncesi döneme ait yerleşim yerleri var mıdır? Araştırınız?

Cevap: Ülkemizde tarih öncesi döneme ait yerleşim yerlerinden bazıları: Yarımburgaz Mağarası (İstanbul), Karain, Beldibi, Belbaşı Mağaraları (Antalya) Çayönü (Diyarbakır), Çatalhöyük (Konya), Hacılar (Burdur), Alişar (Yozgat), Truva (Çanakkale), Alacahöyük (Çorum), Tilkitepe (Van), Beycesultan (Denizli)dir.

3. Konar-göçer ve yerleşik toplumların özellikleri nelerdir?

Cevap: Konargöçer toplumlar iki yer arasında göç ederler. Temel geçim kaynakları hayvancılıktır. Yazın çıktıkları yaylalarda çadırlarda yaşarlar, kışın ise ovalarda yaşarlar. Yerleşik toplumlarda ise temel ekonomik faaliyet tarım ve ticarettir. Bu toplumlarda mimari gelişmiştir. Yazılı hukuk kuralları görülür.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Öğrenciler yazıları ödevleri için kullanabilirler. Diğer kullanımlar için yazının/içeriğin tamamı kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.Bir Cevap Yazın