Home / Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 6. Ünite Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 6. Ünite Ders Kitabı Cevapları

Merhaba değerli öğrencilerimiz, bu yazımızda “12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi, Mevsim Yayıncılık, 6. Ünite Ders Kitabı Cevaplarını” paylaşacağız. Tarih ders kitabımızda 6. ünitemizin adı, II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya“. Sizlerden isteğimiz öğrenmede kalıcılığı sağlamak için soruların cevaplarını önce kendiniz cevaplayın sonra araştırın, araştırmalarınız sonucu bulduklarınızı karşılaştırın ve anlayarak yazıya geçirin. Unutmayın buradan ya da herhangi bir yazıdan olduğu gibi alıp yazmak kalıcı öğrenmeyi sağlamaz.

12. Sınıf T.C İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları tarih öğretmenimiz tarafından özenle hazırlanmıştır.

12. Sınıf T.C İnkılap Tarihi 6. Ünite Ders Kitabı Cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 6. Ünite Cevapları Sayfa 175

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya – Anahtar Kavramlar

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 6. Ünite Cevapları Sayfa 177

Liberal ekonomi ile devletçi ekonomi anlayışlarını karşılaştırınız.

Liberal ekonomi ile devletçi ekonomi birkaç ortak yanları olmasına rağmen neredeyse birbirinin zıttı olan iki ekonomik anlayıştır.

Liberal ekonomi özel girişimciliği ön plana alan, devlet müdahalesini tamamen kaldıran ya da en aza indirmeyi amaçlayan, serbest ticaret ve açık pazar ilkelerine dayanan bir anlayıştır.

Devletçi ekonomi ise bunun tersi olarak; devletin ekonomiyi tamamen kontrol ettiği, birçok girişimin devlet tarafından yapıldığı, bu arada özel girişimlere karşı olmayan ve hatta destekleyen, ancak sıkı planlamalarla işleyen bir ekonomik anlayıştır.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 6. Ünite Cevapları Sayfa 180

Kırsal kesimden büyük kentlere yapılan göçlerin ortaya çıkardı­ğı genel sıkıntıların neler olabilir?

Kırsal kesimden büyük kentlere yapılan göçler özellikle kentlerin sosyoekonomik yapısında köklü değişimler meydana getirmektedir.  

Göçler plansız kentleşme, gecekonduların yoğun olduğu düşük sosyal statülü mahallelerin ortaya çıkması ile şehrin oturmuş yerleşik düzeninin bozulmasına neden olmaktadır.

Bunun yanında yaşanan işsizlik, yoksulluk durumu, eğitim, sağlık, sosyal, ulaşım, altyapı vb. gibi hizmetlerden yeterince yararlanamama, sosyal açıdan zamanla oluşacak şiddete meyilli grupların artması ile toplumda güven probleminin ortaya çıkması; kültürel açıdan kırsalda yaşayan insanların kent kültürüne adaptasyon sorunu yaşaması ve bunun kentin kültürel yapısına zarar vermesi; ekonomik anlamda kırsal ekonominin bozulması, şehirde ucuz iş gücü anlayışının doğması ve bunun uzun vadede çalışan insanların haklarına zarar vermesi gibi birçok olumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 6. Ünite Cevapları Sayfa 181

Nükleer silahlar dünyayı yeni savaşların eşiğine mi getirdi yoksa daha büyük savaşların çıkmasını mı önledi?

Soğuk Savaş Döneminde nükleer silahların yaratacağı yıkımdan çekinen Doğu ve Batı Blokları olası bir savaş durumundan mümkün oldukça kaçınmışlardı.

Bunun nedeni hem Batı Bloku’nun hem de Doğu Bloku’nun elinde etki ve tahrip gücü yüksek nükleer ve kimyasal başlıklı silahların olmasıydı.

Dolayısıyla olası bir sıcak çatışmada iki taraf da birbirini yok edecek boyutlarda yıkıma yol açabilirdi.

Bu nedenle siyasi alanda yaşanan rekabet bir savaşa neden olmamıştı. Ancak nükleer silahlarını arttırmaya ve geliştirmeye devam etmişlerdi.

Nükleer silahların varlığı savaşları durdurmaktan çok erteleyebilir. Çünkü devletlerarasında yaşanabilecek problemlerin savaşlara neden olması er ya da geç bu silahların kullanılabilme ihtimalini arttırmaktadır. 

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 6. Ünite Cevapları Sayfa 182

II. Dünya Savaşı’nın sebep olduğu yıkımın Batı demokrasisin­deki olumsuz etkilerini yorumlayınız.

II. Dünya Savaşı, Doğu ve Batı Blokları olmak üzere iki kutuplu bir yönetimin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bloklar arasında yaşanan ekonomik, askerî, ideolojik, siyasi ve kültürel alanlardaki büyük çekişmeler demokrasi anlayışını oldukça etkiledi.

Bu dönemde kendi ideolojisini yayma ve hâkimiyet alanını genişletme anlayışının varlığı dünyada demokrasinin gelişimini kısıtladı ve hatta engelledi.

Özgür düşüncenin yerini ideolojik kavramlar ve baskı rejimi aldı.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 6. Ünite Cevapları Sayfa 183

SSCB tehdidine karşı Batı savunmasında Türkiye ve Yunanis­tan’ın önemli olmasının nedenleri neler olabilir?

ABD Başkanı Truman, Amerika’nın askerî, siyasi ve ekonomik olarak Türkiye’yi ve Yunanistan’ı destekleyeceğini ifade etmiştir.

ABD’yi böyle bir karara iten esas neden Türkiye’ye ve Yunanistan’a yönelik Sovyet tehdidinden ziyade bu iki ülkenin sahip olduğu özel konumdu.

ABD’nin temel amaçları SSCB’nin sınırlarını Akdeniz’e kadar indirmesini önlemek ve güneyinden bir cephe oluşturabilmekti.

Bu nedenle ilerleyen zamanda Türkiye’ye füzeler yerleştirecektir.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 6. Ünite Cevapları Sayfa 184

Doğu Bloku’nun dağılmasına rağmen NATO’nun hâlâ varlığını sürdürmesinin sebepleri nelerdir?

– Dağılan Sovyetler Birliği’nin yerini alan Rusya’nın  hala güçlü ve yeniden bir tehdit ögesi oluşturabilecek durumda olması,

 Dünya sorunları karşısında NATO’ nun Batılı demokrasiler için ortak bir platform olma  ve “Barış İçin Ortaklık” ilişkisini kurma özelliğini sürdürmesi.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 6. Ünite Cevapları Sayfa 186

ABD’nin Türkiye’nin NATO’ya katılmasını istemesiyle Türkiye’nin NATO’ya katılmak istemesinin gerekçeleri aynı mıdır?

Gerekçeleri aynı olmamakla birlikte;Türkiye’nin Sovyet tehdidi karşısında güvenlik sorununu giderme isteği,ABD’nin ise  SSCB’nin komünizmi  yayabileceği endişesine karşı Türkiye’den üs talebinde bulunarak jeopolitik konumundan faydalanma amacı etkili olmuştur.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 6. Ünite Cevapları Sayfa 190

Yabancı sermayenin bir ülkeye yatırım yapmasının olumlu ve olumsuz sonuçları neler olabilir?

Yabancı sermayenin bir ülkeye yatırım yapması,

– Ülke ekonomisini canlandırmak,

  • – İç piyasada dalgalanmaların kırılması,
  • – İhtiyaçların karşılanması,
  • – Kalkınma ve üretimin artması,
  • – İstihdam sağlanması için gereklidir.

Yabancı sermayenin bir ülkeye yatırım yapması olumsuz etkilere de neden olur.

  • – Ülkelerin sömürülmesi,
  •  İş gücünün sömürülmesi,
  • – Kaynakların tüketilmesi,
  • – Terör olayları ve istihbarat savaşlarının çıkmasına neden olur.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 6. Ünite Cevapları Sayfa 193

Kore’deki Türk tugayındaki askerlerden Astsubay Süleyman Dilbirliği, annesi-babası öldürülmüş Koreli küçük kız Kim Eunja’yı ölümden kurtardı. Çocuğa 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi baktı. Savaş bitip de Türkiye’ye dönünce, Ayla adını verdiği kızından bir daha haber alamadı. Fakat altmış yıl sonra yapılan girişimlerle 2010’da Süleyman Dilbirliği ve Ayla adını verdiği Kim Eunja Güney Kore’de buluştular.

Yukarıdaki resmi inceleyerek Koreli küçük kız Ayla’nın hikâyesinden Türk askerinin savaşta bile yaşattığı insani ve millî değerleri yorumlayınız.

Türk askeri sahip olduğu insani ve millî değerlerin güzelliğini gittikleri her yerde insanlara, hayvanlara ve çevreye verdikleri hizmetlerle, güzel davranışlarla göstermektedir.

Muhtaç olana kol kanat germe, koruma ve kollama anlayışı ile hareket eden Türk askeri, Koreli yetim ve öksüz bu küçük kızı sahiplenmiştir.

15 ay boyunca ona babalık yapmış, küçük çocuğun üzüntü ve korkusunu sona erdirmiştir.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 6. Ünite Cevapları Sayfa 194

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya – Ölçme ve Değerlendirme

Türkiye’nin çok partili döneme geçtiği II. Dünya Savaşı sonrasında en çok tartışılan konulardan biri, ülke kalkınmasında tarıma mı, sanayi yatırımlarına mı öncelik ve ağırlık verilmesi gerektiği idi. Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğu açıktı. Yabancı uzmanların önerileri tarım alanı üzerinde yoğunlaşıyordu…

Demokrat Parti yönetiminde tarımsal gelişmeyi sağlayabilmek için gereken her yola başvurulmuştur. Tarım alanlarını genişletebilmek için devlet elindeki toprakların bir kısmı dağıtılmış, meraların bir kısmı da ekin alanına dönüştürülmüştü. Asıl önemlisi, tarımda makineleşmeye öncelik ve ağırlık verilmişti. Karasabandan traktöre geçilirken yurt dışından bu yeni tarım araçlarını getirtmekle yetinilmeyip yurt içinde de bunların üretimine başlanmıştı. Çiftçiye geniş kredi olanakları tanınmıştı. Üretilen malların korunabilmesi ve saklanabilmesi için de Toprak Mahsulleri Ofisince yaptırılan betonarme büyük silolar yerine, küçük çaplı depo yapımına geçilmişti. Nihayet, üretilen malların taban fiyatları yüksek tutularak köye ve köylünün eline para geçmesi sağlanmıştı.

Yukarıdaki parçayı inceleyip DP döneminde takip edilen ekonomi politikası hakkında değerlendirme yapınız.

– Tarım alanlarını genişletebilmek için devlet elindeki toprakların bir kısmı dağıtılmış, meraların bir kısmı da ekin alanına dönüştürülmüştür.

– Tarımda makineleşmeye öncelik ve ağırlık verilmiştir.

 Yurt dışından yeni tarım araçları getirtilmiş, yurt içinde de bunların üretimine başlanmıştır.

 Çiftçiye geniş kredi olanakları tanınmıştır.

 Üretilen malların korunabilmesi ve saklanabilmesi için  küçük çaplı depo yapımına geçilmiştir.

 Üretilen malların taban fiyatları yüksek tutularak köye ve köylünün eline para geçmesi sağlanmıştır.

II. Dünya Savaşı sonrasında ülkenin ekonomik kal­kınması için sizce ne gibi farklı önlemler alınabilir­di?

Türkiye her ne kadar II. Dünya Savaşı’na girmemişse de savaşın siyasi, sosyal ve ekonomik olumsuzluklarından etkilenmiştir.

Bu durumda savaş sonrasında ülkenin ekonomik olarak kalkınabilmesi için önemli adımların atılması gereklidir. Bu adımların bazıları şunlar olabilir:

– Ülkemizin sahip olduğu yer altı zenginliklerinin (madenler ve petrol) çıkarılmasına ve işlenmesine ağırlık verilmeli,

– İhracata dönük bir ekonomik anlayış güdülmeli,

– Kara, deniz ve hava yolları ile limanların ticarete dönük olarak geliştirilmesi sağlanmalı,

– Ticari faaliyetler belli bir süre devlet kontrolünde yapılmalı,

– Belli alanlara odaklanılarak, bu konularda dünya çapında söz sahibi olunmalı,

– Vergi ağırlığı üreticileri zorlamayacak düzeyde tutulmalı,

– Her alanda tasarrufa gidilmeli.

Yabancı uzmanların Türkiye’de sanayi yerine tarım alanında yatırım yapılmasını önerme sebepleri nelerdir?

Türkiye bir tarım ülkesi olduğu için yabancı uzmanların önerileri tarım alanında yatırım yapılması üzerinde yoğunlaşmıştır.

II. Dünya Savaşı’nda ABD ve SSCB müttefik devlet­ler olmalarına rağmen savaştan sonra bu iki devletin karşı karşıya gelmelerinin nedenleri nelerdir?

SSCB savaşın sonlarına doğru Doğu ve Orta Avru­pa’daki ülkelerden birçoğunu işgal etmişti.

1947’de barış antlaşmalarının imzalanması sonrasında SSCB’nin işgal etmiş olduğu ülkelerden çekilmesi gerekiyordu.

Fakat SSCB, bu ül­kelerde komünist partileri iktidara getirmeden buralardan çekilmedi.

SSCB’nin bu tavrı savaşta müttefiki olan ABD’yi endişelendiriyordu.

SSCB’nin yayılma tehlikesi karşısında ABD, Batı Bloğu’nun liderliğini üstlenerek SSCB’yi çevreleme politikası izledi.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin Türkiye’den istekleri karşısında Türkiye nasıl bir politika takip etmiştir?

SSCB lideri Stalin, II. Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkan koşullar nedeniyle Boğazların statüsünün aynen devam edemeyeceğini dile getirdi.

Bu doğrultuda Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesini ve SSCB lehine değişiklikler yapılma­sını talep etti.

Bu durum karşısında Türkiye’nin de Batı ile olan ilişkileri gelişti.

Türkiye siyasi alanda ABD’nin desteğini aldı.

Türkiye ile SSCB arasındaki siyasi gerginlik 1953’e kadar sür­dü.

SSCB, 30 Mayıs 1953’te yaptığı açıklamayla, II. Dünya Savaşı’ndan son­ra gündeme getirdiği taleplerinden vazgeçtiğini resmen bildirdi.

Türkiye ve SSCB arasındaki ilişkiler de bu tarihten sonra yumuşamaya başladı.

Varşova Paktı’nın kurulma amacı nedir?

Kuruluş amacı NATO’ya karşı sosyalist ülkeler arasında dostluk ve askerî yardım sağlamaktır.

Bu sayede oluşturulacak askeri birlik ile NATO’dan gelebilecek saldırılara karşı hazırlıklı olunması amaçlanmıştır.

1945-1960 yılları arasında Türkiye’nin siyasal haya­tında yaşanan değişiklikler nelerdir?

1945 Yılının ilk siyasi gelişmesi çok partili siyasi sisteme geçiş aşamasını başlatan Dörtlü Takrir (önerge) ile başladı.

İş adamı Nuri Demirağ öncülüğünde Millî Kalkınma Partisi (MKP) kuruldu.

1946’da Demokrat Parti (DP) kuruldu.

1946 Seçimlerini CHP kazandı.

1950 Seçimleri ise Demokrat Partinin zaferi ile sonuçlandı.

Ezanın Türkçe okunması uygulamasına son verildi.

1952’de NATO’ya üye olundu.

1953’te Atatürk’ün naaşı geçici olarak konulduğu Etnoğrafya Müze­sinden alınarak törenle Anıtkabir’e nakledildi.

1954-1957 yıllarında genel seçimler yapıldı ve DP iktidarını korudu.

Bu dönemde Kıbrıs Meselesi ve 6-7 Eylül Olayları’nın yaşanması büyük sıkıntılara yol açtı.

27 Mayıs 1960’ta Türk Si­lahlı Kuvvetler millî iradeyi hiçe sayarak ülke yönetimine el koydu.

Demokrat Partinin kurulmasının Türk siyasal haya­tındaki önemini açıklayınız.

Demokrat Partinin (DP) kurulması, Türkiye’de çok partili siyasal hayatın gelişmesine büyük katkı sağladı.

1950 Seçimlerinde DP’nin iktidara gelmesi ile 27 yıllık tek parti yönetimi sona erdi.

Bu durum, ülkemizde demokrasinin gelişmesinde olumlu bir adım olmuştur.

Tablodaki kuruluşların etkinlik sahalarına bakarak her iki blokun birbirleriyle mücadelede hangi alanlarda daha çok rekabet ettikleri söylenebilir? Neden?

 II. Dünya Savaşı sonrası Doğu Bloku ve Batı Bloku arasında özellikle siyasi,askeri ve ekonomik alanlarda rekabet yaşanmıştır.

– Her iki blokta birbirinin yayılmasını ,etki alanının genişlemesini engellemek için siyasi ve ekonomik,güvenlik kaygılarını gidermek için askeri rekabet içine girmiştir.

Her iki blokun birbirleriyle mücadelede kurdukları kuruluşlardan hangisi diğerlerinden daha öne çıkmış olabilir? Neden?

– NATO ve Varşova Paktı öne çıkar.

*** Bu örgütler her iki bloğunda askeri kanatlarıdır. Karşılıklı tehdit algısıyla oluşan  güvenlik kaygısını gidermek üzere askerî anlamda birbirlerine karşı hazırlıklı olmak için kurulmuşlardır.

12. Sınıf – II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

SORU 1:

Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Doğu Bloku içerisinde yer almaz?

A) Arnavutluk

B) Macaristan

C) Çekoslovakya

D) Bulgaristan

E) Yunanistan 

SORU 2:

SSCB, uydu ülkelerle Moskova arasındaki bağla­rı güçlendirmek ve ideolojik faaliyetlerini tek bir merkezden idare etmek için aşağıdaki teşkilat­lardan hangisini kurmuştur?

A) Comecon

B) Cominform

C) Varşova Paktı

D) NATO

E) Marshall Planı 

SORU 3:

I. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile tarıma açılan yeni toprakların işlenip üretimin artırılması amaç­landı.

II. 7 Eylül 1946’da Türk Lirası’nın değeri ABD do­ları karşısında %50 oranında düşürüldü. Bu devalüasyonla ithalat artırılmaya ve yerli ürünlerin ihracatı kolaylaştırılmaya çalışıldı.

Yukarıdaki bilgilerle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türkiye’nin ekonomik anlamda kendi kendine yetebilen bir ülke olduğu

B) Ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşadığı

C) Devletin yerli ürünlerin üretimini artırmak için çalışmalar yürüttüğü

D) Sanayinin ülkedeki diğer sektörlerin önünde yer aldığı

E) Batılı ülkelerinin Türkiye’ye ekonomik yardımlarda bulunduğu 

I. Vietnam Savaşı

SORU 4:

II. Kore Savaşı

III. Stalingrad Savaşı

Türkiye, NATO’ya üye olmak amacıyla yukarıda verilen savaşlardan hangilerine asker göndermiş­tir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III 

SORU 5:

I. Varşova Paktı

II. NATO

III. Comecon

IV. Avrupa Konseyi

Yukarıdaki teşkilatlardan hangileri günümüzde etkinliğini devam ettirmektedir?

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I, II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV 

SORU 6:

Aşağıdaki kişilerden hangisi Demokrat Partinin kurucuları arasında yer almaz?

A) Şemsettin Günaltay

B) Celal Bayar

C) Refik Koraltan

D) Fuad Köprülü

E) Adnan Menderes 

SORU 7:

I. Kore Savaşı’nın başlaması

II. Varşova Paktı’nın kurulması

III. NATO’nun kurulması

Verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması, aşağı­dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I- II- III

B) I-III- II

C) II- I- III

D) II-III-I

E) III- I- II 

SORU 8:

II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yeniden düzenlenmesini istemesi aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

A) Boğazların önemini kaybetmesine

B) Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliğinin sona ermesine

C) Türkiye’nin ABD ile yakınlaşmasına

D) Boğazlar Komisyonunun kurulmasına

E) Türkiye’nin SSCB ile antlaşma imzalamasına 

SORU 9:

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Demokrat Parti­nin iktidar olduğu yıllarında meydana gelmiştir?

A) Yalta Konferansı’nın toplanması

B) Türkiye’nin NATO’ya üye olması

C) Kıbrıs Barış Harekatı’nın yapılması

D) Potsdam Konferansı’nın toplanması

E) Birleşmiş Milletlerin kurulması 

SORU 10:

I. Millet Partisi

II. Köylü Partisi

III. Hürriyet ve İtilaf Partisi

Yukarıda verilen partilerden hangileri II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

12. Sınıf T.C İnkılap Tarihi 6. Ünite Ders Kitabı Cevapları yazımız hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmından bize yazabilirsiniz. İyi çalışmalar. Diğer sınıflar ve diğer üniteler için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın