Son Yazılar
Home / Soru-Cevap / 25 Soruda Türk İslam Tarihi (Cevaplı)

25 Soruda Türk İslam Tarihi (Cevaplı)

KAZANIM DEĞERLENDİRME SORULARI

1-İlk Müslüman Türk Devleti’nin adı nedir?

Cevap: Karahanlılar (Bazı kaynaklarda İtil Bulgarları diye de geçmektedir.)

2-Karahanlı Devleti hangi devletin yıkılmasından sonra kurulmuştur.

Cevap: Uygurlar

3-Divan-ı Lügati’t Türk Kitabının yazarı kimdir?

Cevap: Kaşgarlı Mahmut

4- Kutadgu Bilig ne demektir? Kitabın yazarı kimdir?

Cevap:Mutluluk veren bilgi, Yusuf Has Hacip

5-Gazneli Devleti’nin kurucusu kimdir?

Cevap: Alp Tigin

6- Gazneli Devleti en parlak devrini kimin zamanında yaşamıştır?

Cevap: Gazneli Mahmut

7- Gazneli Mahmud hangi ülke üzerine 17 sefer düzenleyerek islamiyetin yayılmasına katkı sağlamıştır?

Cevap: Hindistan

8- Sultan Mahmud’un “ Sarayımın en değerli hazinesi” dediği ünlü bilim adamının adı nedir?

Cevap: Biruni

9– 1040 yılında Selçuklular ile Gazneliler arasında yapılan Savaşın adı nedir?

Cevap: Dandanakan

10-Büyük Selçuklu Devleti’ni kuranlar hangi Türkerdir?

Cevap: Oğuz Türkleri (Kınık Boyu)

11- Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu kimdir?

Cevap: 1040 yılında resmen kuruldu. Tuğrul Bey

12- Anadolu’ya ilk Türk akınlarını gerçekleştiren komutan kimdir?

Cevap: Çağrı Bey

13- Bizanslılar ile Selçuklular arasında yapılan ilk savaş hangisidir?

Cevap: 1048 Pasinler

14-Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Savaşın adı nedir?

Cevap: Malazgirt Savaşı 1071

15-Selçuklular hangi sultan döneminde en geniş sınırlara ulaşmıştır?

Cevap: Melikşah Dönemi

16-Nizamülmülk hangi Selçuklu sultanları döneminde vezirlik yapmıştır?

Cevap: Alparslan ve Melikşah

17-Nizamülmülk’ün yazdığı kitabın adı nedir?

Cevap: Siyasetname

18-Büyük Selçuklu Devleti’nin hüküm sürdüğü topraklar üzerinde bugün hangi ülkeler yer almaktadır?

Cevap: Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Pakistan, İran, Afganistan, Irak, İran, Suriye, Hindistan

19- Malazgirt Savaşı’nın önemi nedir?

Cevap: Anadolu Türk yurdu olmaya başlamıştır. Alışılmış ifade ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.

20-Karahanlıların islamiyeti kabul eden hükümdarı kimdir?

Cevap: Satuk Buğra Han’dır.

21- Karahanlı Devleti’nin kurulmasında etkili olan Türk boyları hangileridir?

Cevap: Karluk, Yağma, Çiğil

22-Gazneli Mahmud’un Hindistan’a düzenlediği seferlerle kurulmasında rol oynadığı günümüzdeki devletin adı nedir?

Cevap: Pakistan

23-Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir?

Cevap: Gazneli Mahmut

24- Nizamiye Medreseleri hangi devlet döneminde kurulmuştur?

Cevap: Büyük Selçuklu Devleti

25- Türklere ait ilk İslami eserleri ilk hangi devlet meydana getirmişti?

Cevap: Karahanlılar

2 Yorumlar

  1. siteniz gerçekten harika, böyle bir hizmet için teşekürü borç bilirim.

  2. Gerçekten siteniz harika hep buradan çalışıyorum

Bir Cevap Yazın