Son Yazılar
Home / Soru-Cevap / Milliyetçilik akımıyla meydana gelen isyanların Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?

Milliyetçilik akımıyla meydana gelen isyanların Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?

– Çok uluslu devlet yapısına sahip olan Osmanlı Devleti olumsuz yönde etkilenmiş, azınlıklar ayaklanmıştır.

– Bu isyanların sonucunda Osmanlı Devleti, toprak kaybına uğradı.

– Osmanlı Devleti’nde yaşanan kopmalar ve toprak kayıplarını önlemeye çalışan ve Fransız İhtilali’nden etkilenen bazı aydınlar sayesinde demokrasi hareketleri başlamıştır.

– Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı ve Kanun–i Esasi’nin ilan edilmesi, yönetim, askerlik, eğitim ve ekonomik alanlarda yeniliklerin yapılması bu durumun göstergesidir.

Bir Cevap Yazın