Home / 9. Sınıf Tarih (page 2)

9. Sınıf Tarih

Dört Halife Devri’nin sona ermesiyle İslam toplumunda yaşanan sorunlar neler olabilir?

Hz. Muhammed’den sonra Dört Halife Dönemi önde gelenlerinin kabulüyle belirlenen halifelik makamı, Muaviye’nin oğlu Yezid’i halife ve devlet başkanı olarak veliaht tayin etmesiyle saltanata dönüştü. Bu durum İslamiyet’in prensiplerinden olan istişarenin (danışma) ortadan kalkmasına yol açtı. Ayrıca İslam dininin evrensellik karakterinden ödün verilerek Arap olmayan unsurların dışlanmasına da zemin hazırladı. …

Devamını Oku

Dört Halife Dönemi’nde siyasi alanlarda hangi gelişmeler yaşanmıştır?

– Hz. Ebu Bekir’in halifeliğin ilk zamanlarında İslam Devleti içerisinde karışıklıklar yaşanmıştır. İslam’dan dönerek devlete isyan eden kabilelerle Ridde Savaşları’nı yapan Hz. Ebu Bekir, bu kişi ve kabilelere karşı uzun süre mücadele etmiş ve hepsini itaat altına alarak ülke içerisinde birlik ve düzeni sağlamıştır. Hz. Ebubekir Dönemi’nde yeni kurumlara ihtiyaç duyulmadığı …

Devamını Oku

Hz. Muhammed Dönemi’nde İslam Devleti’nin sınırları nerelere ulaşmıştır?

630 yılında Mekke’nin fethi Hz. Muhammed’in kesin üstünlüğüyle sona ermiş, İslâm devleti Arabistan’ın en güçlü siyasî teşekkülü olmuştur. Mekke’nin fethini takip eden yıl içinde Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan Arap kabileleri Medine’ye heyetler göndererek Müslüman olduklarını bildirmiş ve İslâm devletinin hâkimiyetini kabul etmişlerdir. Böylece Hz. Muhammed vefat ettiğinde hemen hemen bütün …

Devamını Oku