Son Yazılar
Home / 9. Sınıf Tarih (Sayfa 4)

9. Sınıf Tarih

Orhun Abideleri

TÜRK TARİHİNİN YAZILI TANIKLARI: ORHUN ABİDELERİ Türk tarihinin ilk yazılı belgeleridir. Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilen Orhun Kitabeleri Danimarkalı bilgin Wilhelm Thomsen tarafından okunmuştur. Yazıtlarda bu abidelerin sonsuzluğa kadar kalması temennisi ile “Bengü Taşlar” denmiştir. Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını Yolluğ Tigin yazmıştır. Yolluğ Tigin aynı zamanda …

Daha Fazla Oku

Türklerin Kullandıkları Takvimler

Tarihte Takvim ve Zaman Bir işin, bir oluşun geçtiği, geçeceği ve geçmekte olduğu süreye zaman denir. İnsanlar ilk çağlardan itibaren zamanlarını belirleme ihtiyacı duymuşlardır. Zamanı, yıl, gün, ay, hafta, saat, dakika gibi bölümlere ayırmışlardır. Zamanı, gün, ay ya da yıl gibi uzun süreli dönemlere bölen çizelgelere takvim denir. Takvimler hazırlanırken …

Daha Fazla Oku

Tarih Nedir

Sosyal bilimler içerisinde ele alınan tarih; geçmişte olan olaylar veya bunlar hakkındaki belgelerin verileridir. Belgelere dayandırılmayan veya geçerli sayılabilecek kaynaklarla desteklenemeyen geçmiş; tarih biliminin konusu olarak algılanamaz. “Tarih” sözcüğü hem geçmişte kalan insani ve toplumsal olaylar topluluğunu, yani yaşanmış geçmişi adlandırmakta kullanılır; hem de bu sözcükle, bu yaşanmış geçmişi konu …

Daha Fazla Oku

Haçlı Seferleri

Orta Çağ’da Avrupalıların; batıya doğru ilerleyen Türkleri durdurmak,  Bizans’ı Türk tehdidinden kurtarmak, kutsal kabul ettikleri Kudüs’ün Müslümanlardan geri almak ve doğunun zenginliklerine ulaşmak amacıyla düzenledikleri seferlere Haçlı Seferleri denir. Toplam sekiz sefer düzenleyen Haçlılar bu seferlerden ilk dördünü Anadolu üzerine yapmışlardır.    Bu seferlerde Hristiyan askerlerin haç (╬) sembolleri kullanmaları dini …

Daha Fazla Oku

Türkiye Selçuklu Devleti

Süleyman Şah Dönemi (1075-1086) ➴  1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Selçuklu komu tanlarından Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Anadolu’nun batı bölgelerini Büyük Selçuklu Devleti adına fethetmekle görevlendirildi. Kutalmış Bey’in oğlu  “Süleyman Şah”  Bizans’tan  “İznik’i” alarak bağımsızlığını ilan etmiştir. (1075) ➴ Süleyman Şah’a Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın hükümdarlık ünvanı veren bir ferman,  Abbasi Halifesinin …

Daha Fazla Oku

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ  [1040-1157]

Oğuzlar/Üçoklar(Sol kol)/Denizhan/Kınık boyuna mensupturlar. Oğuzlar, günümüzde Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan’da yaşayan Türklerin mensup olduğu boya verilen genel isimdir. Oğuzlar için Araplar Guz, Bizanslılar Uz, Ruslar Torki isimlerini kullanmışlardır. Oğuz kelimesi boy anlamına gelen “OK” sözüne, çoğul eki olan “UZ”’un eklenmesi ile meydana gelmiş olup, boylar anlamına gelmektedir. …

Daha Fazla Oku

GAZNELİLER [963-1183]

Kurulduğu şehir olan Gazne’yi devlet adı olarak alan Gazneliler, Alp Tigin adında bir Türk komutanı tarafından temelleri atılmış ve Sebük Tegin döneminde ise bağımsız bir devlet olmuştur. En parlak dönemlerini Gazneli Mahmut zamanında yaşamışlardır. Gazneli Mahmut Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğulları’nın baskısından kurtarmış ve halifeden “sultan” unvanını almıştır. Böylece İslam dünyasının …

Daha Fazla Oku

KARAHANLILAR [840-1212]

Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır. Güneydeki komşuları Gazneliler ile mücadele etmişlerdir. Satuk Buğra Han döneminde İslamiyeti benimsemişlerdir. Satuk Buğra Han’ın islamiyete girişini ve hayatını anlatan “Satuk Buğra Han Menkıbesi” nin Karahanlı tarihinde önemli bir yeri …

Daha Fazla Oku