Home / 9. Sınıf Tarih (page 5)

9. Sınıf Tarih

Türklerde cihan hâkimiyeti anlayışının ortaya çıkmasında kut inancının etkisi nedir?

“İlk Türk devletlerinin çevresindeki devletlerle siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerinde cihan hâkimiyeti anlayışı da etkili olmuştur. Bunu İstemi Yabgu’nun ‘Atalarımızdan işittik ki Roma İmparatorluğu elçileri geldiği zaman bu bizim için artık yeryüzünü fethedeceğimize delalet eder.’ sözünden anlaşılabilir.” Türklerde cihan hâkimiyeti anlayışının ortaya çıkmasında kut inancının etkisi nedir? Orhun Yazıtlarına göre …

Devamını Oku

Konar-göçerlere karşı korunmak isteyen yerleşik toplumların aldıkları tedbirler nelerdir?

1- Stratejik noktalara kaleler dikmek ve hatta olabilirse dalgakıranlar gibi atlıların saldırılarına karşı duracak bir savunma hattı, bir duvar inşa etmek, 2- Kavgalarında araya girip fitne sokmak, en uzak ve en az tehlikeli olanları en yakın, dolayısıyla en tehlikeli olanların üstüne salmak, 3- Konar-göçerleri barışçıl yollara çekmek, sınır bölgelerinde onlara federe bölgeler vermeyi denemek.

Devamını Oku

İlk Türk devletlerinin komşularıile olan ilişkilerinde ekonomik ve askerî unsurlardan hangisi daha etkili olmuştur? Neden?

İlk Türk devletlerinin komşuları ile olan ilişkileri bazen siyasi – askerî mücadelelerle, bazen de dostluk ve kültürel işbirliği içinde geçmiştir. Türk- Çin ilişkilerindeki rekabetin birinci sebebi; Orta Asya ve Uzak Doğu’ya hâkim olma isteği, ikinci sebebi de gerek Çinlilerin gerekse Türklerin birbirlerini ekonomik ve kültürel açıdan tesirleri altına almak istemeleridir. İpek …

Devamını Oku

Avrupa Hun Devleti’nin Doğu Roma’yı baskı altında tutarak Batı Roma ile iyi ilişkiler kurmasının nedenleri nelerdir?

Avrupa Hun Devleti’nin Doğu Roma’yı baskı altında tutarak Batı Roma ile iyi ilişkiler geliştirmesi, Doğu Roma’nın siyasi olarak zayıflamasını sağlamak ve Avrupa Hun Devleti’nin daha da güçlenmesine yol açmaktır. Doğu Roma bu baskılardan etkilenerek belli bir süre sonra yıkılmıştır. Batı Roma ile siyasi ilişkiler sürdürülmüştür.

Devamını Oku

Göç olaylarında, farklı kavimler neden birlikte hareket etmiş olabilir?

Geniş bozkır sahalarında iklim ve coğrafya gereği sürekli hareket hâlinde olan konar-göçerler, toprak bağlılığını değil soy aidiyetini birinci planda tutmuşlardır.  Türk toplulukları, sosyal yapısı gereği taşıdığı toplumsal dayanışma ve dinamizm sayesinde zaman zaman Orta Asya’daki yurtlarını terk etmiştir. Böylece başka coğrafyalara göç etmişler ve yayılmışlardır.

Devamını Oku