Son Yazılar
Home / 9. Sınıf Tarih / 9. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. BEP YAZILI SINAVI

9. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. BEP YAZILI SINAVI

1. Belgeler-Yer-zaman-Objektif-Sebep sonuç kavramlarını kullanarak Tarihin tanımını yapınız? (10 Puan)

İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, birbiriyle olan ilişkilerini, (antlaşma, ticaret, savaş vb.) yer – zaman ve faillerini göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayalı olarak objektif (tarafsız) biçimde inceleyen bilim dalına tarih denir.

2. Bilgi: Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere olay (vaka) denir. Olaylar belirli bir süre içerisinde gerçekleşir. Aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan ve süreklilik gösteren gelişmelere ise olgu denir. Aşağıda size verilen gelişmelerin olay veya olgu olduklarını yazınız. [10 puan]

 • Talas Savaşı [ Olay ]
 • İstanbul’un bir Türk şehri haline gelmesi [ Olgu ]
 • Türkiye’nin çağdaşlaşması [ Olgu ]
 • Yazı ve matbaanın bulunması [ Olay ]
 • Balkanların Fethi [ Olay ]

3. Aşağıda verilen yılların hangi yüzyıla ait olduğunu karşısına yazınız. [10 puan]

 • 1453 – 15. yüzyıl
 • 751 – 8. yüzyıl
 • 89 – 1. yüzyıl
 • 1923 – 20. yüzyıl
 • 2020 – 21. yüzyıl

4. Aşağıdakilerden hangisi tarihin faydalandığı bilim dallarından biri değildir? (10 Puan)

A) Coğrafya
B) Arkeoloji
C) Etnografya
D) Uzay Bilimi

5. Yazının icadıyla birlikte tarihi devirlere geçilmiş, yazıdan önceki döneme ise tarih öncesi dönem denmiştir.

 • Aşağıdaki dönemlerden hangisi tarih öncesi dönemlerden birisidir?     (10 Puan)

A) Bakır Devri
B) Yakın Çağ
C) İlk Çağ
D) Orta Çağ

 • Aşağıdaki buluntulardan hangisi tarih öncesi çağa ait olamaz? (10 Puan)

A) Antlaşma metinleri
B) Demir eşyalar
C) Bakır kaplar
D) Taş tekerlekler

6. Türk Tarih Kurumunu kuran, Türkiye Cumhuriyeti’nin de kurucusu olan büyük şahsiyet kimdir? (20 Puan)

A)    Mustafa Kemal Atatürk
B)    Abdullah Gül
C)    İsmet İnönü
D)    Celal Bayar

7. Günümüzde kullandığımız takvimin adı nedir? (20 Puan)

A) Miladi Takvim        

B)  Çalışma Takvimi    

C)  12 hayvanlı Türk takvimi           

D)  İş günü takvimi

Bir Cevap Yazın