Home / 9. Sınıf Tarih

9. Sınıf Tarih

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1.Yazılı

Merhaba değerli öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımız, Bu yazımızda sizlere 2020 2021 Eğitim-Öğretim Yılı “9. sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Sınav Sorularını“ paylaştık. Bu sınavla ilgili bilmeniz gerekenleri şu şekilde özetleyebiliriz.– “9. sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları” hangi ünitelerden olacaktır? “9. sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1.Yazılı …

Devamını Oku

Tahrir Defteri

Sözlükte “yazma, kaydetme, deftere geçirme” anlamına gelen tahrîr kelimesi terim olarak, Osmanlı maliye teşkilâtında vergilerin ve bu vergileri verenlerin ismen tesbiti için değişik dönemlerde farklı şehirlerde gerçekleştirilen sayımları ve bu sayımların kaydedildiği defterleri ifade eder. Tahrir Osmanlı Devleti’nde, tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayımlara “tahrir” adı verilir. Tahrir yapmanın esas …

Devamını Oku

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Tarih Dersi İş ve İşlemleri

Merhaba değerli arkadaşlar. Covid 19 bulaşı yüzünden geçen sene eğitim-öğretim faaliyetlerimizi uzaktan tamamladık. Okulların açılıp açılmaması hakkında şu an için bir öngörü yapamıyoruz. Bakanlıktan açıklanan bilgiye göre 8 ve 12. sınıflar 21 Eylül 2020 tarihinde başlayacaklar. Tarih öğretmenlerimize bu sene boyunca gerekli olan dokümanları bu yazımızda paylaşacağız. Bir an önce …

Devamını Oku

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Dersi 1. Ünite Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Dersi 1. Ünite Ders Kitabı Cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz. 9. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünitemiz olan İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası soru ve cevapları yazımızın devamında. Tarih ders kitaplarının cevapları için bizi takip edin. Bu yazımızda 9. Sınıf Tarih Dersi sayfa 12 ile sayfa …

Devamını Oku

İhtida ne demek?

Sözlükte “doğru yolu bulmak; yol göstermek” mânalarına gelen hüdâ (hedy, hidâyet) kökünden türemiş olup “gerçeğe ulaşmak, doğru yolu bulmak” demektir. Terim olarak inançsız iken veya başka bir dine mensupken İslâm dinini benimsemeyi ifade eder. İhtida eden kimseye “mühtedi” adı verilir. Yani başka bir dinden çıkıp Müslüman olma anlamına gelen ihtida …

Devamını Oku

Hz. Ömer’in Kudüs’ü Fethi

Hz. Ömer’in Kudüs’ü Fethi İngiliz tarihçi ve Ortadoğu uzmanı Karen Armstrong, Holy War (Kutsal Savaş) adlı kitabında, Hz. Ömer’in Kudüs fethini şöyle anlatır:“Halife Ömer Kudüs’e beyaz bir devenin üzerinde girdi, yanında ise kentin Yunan yöneticisi Başrahip Sophronius vardı. Halife kendisinin öncelikle Tapınak Tepesine (yıkık olan Hz. Süleyman mabedinin yerine) götürülmesini …

Devamını Oku

Hz. Ömer Dönemi’nde yapılan teşkilatlanma çalışmaları nelerdir?

Hz. Ömer’in halifelik dönemi İslam Devleti’nin teşkilatlandığı dönem olmuştur. Bu dönemde; 1- İslam ülkesinin sınırlarının genişlemesine bağlı olarak siyasi hâkimiyet alanı büyümüş ve nüfus artmıştır. Bunun üzerine ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak illere valiler atanmıştır. 2- Toplanan vergiler sistemli hâle getirilmiş ve İslam Devleti’nin hazinesi yani Beytü’l-mâl oluşturulmuştur. 3- İslam tarihinde ilk düzenli ordu ve …

Devamını Oku

İslam bir ilim dini ve onun vücuda getirdiği medeniyet, bir ilim medeniyetidir.” sözünden hareketle “İslamiyet ve bilim” ilişkisi hakkında neler söylenebilir?

İslam dini ve bilim arasında sıkı bir ilişki vardır. Çok sayıda ayet ve hadis metninden anlaşıldığı üzere, İslam dini ilme ve ilim adamına büyük önem vermektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de ilim kökünden türeyen kelimelerin yaklaşık 750 yerde geçtiği görülmektedir. Bu sayı, bilginin ve bilme faaliyetinin Kur’ân mesajı bakımından önemini ortaya koymaktadır. İlmin …

Devamını Oku