Home / 9. Sınıf Tarih

9. Sınıf Tarih

11. Sınıf Tarih Dersi 6. Ünite Ders Kitabı Cevapları

Merhaba değerli öğrencilerimiz, bu yazımızda “11. Sınıf Tarih Dersi MEB Yayıncılık 6. Ünite Ders Kitap Cevaplarını” paylaşacağız. Tarih ders kitabımızda 6. ünitemizin adı, “XIX Ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat“. Sizlerden isteğimiz öğrenmede kalıcılığı sağlamak için soruların cevaplarını önce kendiniz cevaplayın sonra araştırın, araştırmalarınız sonucu bulduklarınızı karşılaştırın ve anlayarak yazıya geçirin. …

Devamını Oku

İhtida ne demek?

Sözlükte “doğru yolu bulmak; yol göstermek” mânalarına gelen hüdâ (hedy, hidâyet) kökünden türemiş olup “gerçeğe ulaşmak, doğru yolu bulmak” demektir. Terim olarak inançsız iken veya başka bir dine mensupken İslâm dinini benimsemeyi ifade eder. İhtida eden kimseye “mühtedi” adı verilir. Yani başka bir dinden çıkıp Müslüman olma anlamına gelen ihtida …

Devamını Oku

Hz. Ömer’in Kudüs’ü Fethi

Hz. Ömer’in Kudüs’ü Fethi İngiliz tarihçi ve Ortadoğu uzmanı Karen Armstrong, Holy War (Kutsal Savaş) adlı kitabında, Hz. Ömer’in Kudüs fethini şöyle anlatır:“Halife Ömer Kudüs’e beyaz bir devenin üzerinde girdi, yanında ise kentin Yunan yöneticisi Başrahip Sophronius vardı. Halife kendisinin öncelikle Tapınak Tepesine (yıkık olan Hz. Süleyman mabedinin yerine) götürülmesini …

Devamını Oku

Hz. Ömer Dönemi’nde yapılan teşkilatlanma çalışmaları nelerdir?

Hz. Ömer’in halifelik dönemi İslam Devleti’nin teşkilatlandığı dönem olmuştur. Bu dönemde; 1- İslam ülkesinin sınırlarının genişlemesine bağlı olarak siyasi hâkimiyet alanı büyümüş ve nüfus artmıştır. Bunun üzerine ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak illere valiler atanmıştır. 2- Toplanan vergiler sistemli hâle getirilmiş ve İslam Devleti’nin hazinesi yani Beytü’l-mâl oluşturulmuştur. 3- İslam tarihinde ilk düzenli ordu ve …

Devamını Oku

İslam bir ilim dini ve onun vücuda getirdiği medeniyet, bir ilim medeniyetidir.” sözünden hareketle “İslamiyet ve bilim” ilişkisi hakkında neler söylenebilir?

İslam dini ve bilim arasında sıkı bir ilişki vardır. Çok sayıda ayet ve hadis metninden anlaşıldığı üzere, İslam dini ilme ve ilim adamına büyük önem vermektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de ilim kökünden türeyen kelimelerin yaklaşık 750 yerde geçtiği görülmektedir. Bu sayı, bilginin ve bilme faaliyetinin Kur’ân mesajı bakımından önemini ortaya koymaktadır. İlmin …

Devamını Oku

Bağdat’ın Doğu’nun en büyük ve en önemli ekonomik merkezi hâline gelmesinin sebepleri nelerdir?

1- Horasan yolu buradan geçiyordu ve kervan yollarının kesiştiği bu yörede her ay panayırlar kuruluyordu. Böyle bir yerde askerler ve halk erzak sıkıntısı çekmeyecektir. 2- Bağdat’ın sahip olduğu kanallar ağı hem tarımda bol ürün alınmasını, hem de şehrin su baskınlarından korunmasını sağlıyordu; bölge sağlıklı ve ılıman bir iklime sahipti. 3- Şehir sağlamlığı ve …

Devamını Oku

Mevali politikasının Emevi Devleti’nin yıkılışına etkileri nelerdir?

Mevali politikası; 1- Birlik ve beraberliğin oluşmasını engellemiş, 2- Muhalif grupların ortaya çıkmasına sebep olmuş, 3- Ülkede başlayan isyanlar için haklı gerekçe oluşturmuş, bu politika yüzünden yaşadıkları bölgeler Arap hâkimiyetine girse bile Türkler, İranlılar ve Berberiler Emevilere isyan etmişler ve yönetime karşı muhalif bir siyasi hareket yürüten Abbasileri desteklemişler, 4- Halkın desteğini kaybeden Emevi Devleti’nin …

Devamını Oku