Son Yazılar
Home / Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 8. Ünite Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 8. Ünite Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 8. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 226

Ekonomik sorunları çözmek için kısa mı yoksa uzun vadeli mi yaklaşımlar daha etkili olur?

Ekonomik sorunların çözümünde kısa vadeli planlamalar yapmak doğru değildir.

Çünkü kısa vadeli çözümler genellikle uzun vadede sorunlar doğurmaktadır.

Günü kurtarmak amacıyla atılan adımlar sağlıklı sonuçlar vermemektedir.

Uzun vadeli planlamalar sorunun tüm yönleriyle ortaya konulmasına ve kalıcı bir çözüm sürecinin sağlanmasına imkân vermektedir.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 8. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 227

Siyasi krizler ekonomik krizleri nasıl başlatır?

Siyasi istikrarın olmaması yani sıklıkla hükûmetlerin değişmesi ya da iktidar olan hükûmet içerisinde sorunların çıkması ekonomik krizlere de neden olabilmektedir.

Çünkü ekonomi yönetimi ancak düzenli, istikrarlı bir irade ile yapılırsa güçlenir ve gelişir.

Aksi halde siyasi çalkantılar içerisinde ekonomi kontrolü zayıflar, süreç iyi değerlendirilmez ve kötüye gidiş başlar.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 8. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 230

Siyasi partilerin kapatılması demokrasi ile bağdaşır mı?

Siyasi partiler halkın fikir ve düşüncelerini yansıtan kurumlardır.

Siyasi partilerin varlığı ülkede demokrasinin gelişimi için çok önemlidir.

Aynı şekilde partilerin kapatılması da demokrasi açısından büyük bir eksiklik olacaktır.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 8. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 235

Terör saldırılarının medyada tüm detayları ile verilmesi insan psikolojisinde nasıl bir etki oluşturur?

Terör saldırısı sonucu ölen ve yaralanan insanların görüntülerinin sansürlenmeden verilmesi insan psikolojisini olumsuz etkileyecektir.

Toplumda panik havası oluşmasına, ruhsal çöküntü ve endişe seviyesinin artmasına neden olur.

Terörle mücadele kapsamında ne gibi tedbirler alınabilir?

 Terör ile mücadele bir bütün olarak ele alınmalı, bu doğrultuda siyasî, sosyal ve ekonomik önlemler alınmalı, 

– Uluslararası işbirliği ve gerektiğinde askerî tedbirler alınmalıdır.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 8. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 239

Türkiye, yurt dışında yaptığı ekonomik, sosyal ve kültürel faali­yetlerle neyi hedeflemektedir?

Ülkemizin tarihî, kültürel bağlarla sıkı sıkıya bağlı olduğu tabii coğ­rafyası ile güçlü bir iş birliği geliştirmeyi,

Diğer ülkeler ile kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmeyi,

Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmeyi, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmayı,

İnsanlık camiasının içerisinde kimliğini koruyarak hem kendi hem de insanlığın her alanda gelişimine ve refahına katkıda bulunmak,

Türk kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtmayı amaçlamaktadır.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 8. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 241

Doğu Bloku’nun dağılmasının ardından nüfus ve ekonomik kapasite bakımından Türkiye’den geride olan Balkan ülkeleri AB’ye üye olarak kabul edilirken Türkiye neden hâlâ aday ülke aşamasında bekletilmektedir?

Yaşanan süreçlere rağmen Türkiye, AB’ye kabul edilmemesi,  AB’nin, Türkiye’nin nihai üyeliğini geciktirmesinde üç temel sorun alanı tespit edilmiştir. Bunlar;

Nüfus

Türkiye seksen milyonluk nüfusuyla AB üyesi olursa AB kurumları içerisinde en büyük katılım ve temsil hakkını elde eder. Türkiye, aynı zamanda AB’deki fonlardan en çok yararlanan ülke olur.

Jeopolitik Konum

Türkiye, ABD’nin teröre destek veren ülkeler listesinde yer alan devletlerle komşudur. Türkiye’nin AB üyesi olması AB’yi, İran, Irak ve Suriye gibi ülkelerle komşu yapacaktır. Bu bölgeyle komşu olmak AB tarafından olumsuz bir durum olarak değerlendirilmektedir. Çünkü Türkiye’nin komşusu olan ülkeler ve onların doğusunda bulunan devletlerden gelebilecek göçmenler tehdit olarak algılanmaktadır. Türkiye’nin AB üyesi olması, doğu ülkelerinden gelen göçmenlerin doğrudan AB’ye girmelerine neden olacaktır. Bundan dolayı AB, Türkiye’yi tam üye olarak görmek yerine doğu ülkeleri ile arasında tampon olarak görmeyi tercih etmektedir.

Kültürel Farklılıklar

Türkiye’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmasına rağmen AB’deki bazı çevreler Türkiye’nin sahip olduğu İslami kimliğin AB değerleriyle uyumlu olmadığını düşünmektedir.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 8. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 245

İşgalci İsrail güçlerine karşı Filistin halkının taş ve sopalarla  di­renişte bulunması Filistin bağımsızlık mücadelesine neler  kat­mıştır?

İsrail’in son derece etkili silahlarına karşı taş ve sopalarından başka bir şeyi olmayan Filistin halkının verdiği direniş mücadelesi oldukça değerlidir.

İşgal edilen vatan topraklarını geri alabilmek, daha fazla toprağın işgal edilmesini önlemek amacıyla yokluklar içerisinde verilen bu mücadele Filistin halkının birlikteliğini daha da arttırmıştır.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 8. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 246

Filistinli mülteciler çoğunlukla hangi ülkelerde yaşamaktadırlar?

Uluslararası kurumlara göre; Gazze‘de 1 milyon 300 bin, Batı Şeria‘da 914 bin, Lübnan‘da 447 bin, Ürdün‘de 2 milyon 100 bin, Suriye‘de ise 500 bin Filistinli mülteci olarak yaşıyor.

Çok sayıda Filistinlinin ise kayıt dışı olduğu için istatistiklerde yer almadığı ifade ediliyor.

Filistinlilerin toplam nüfusu yaklaşık 12 milyon 500 bine ulaşırken, mülteciler ise bu rakamın neredeyse yarısına tekabül ediyor.

Körfez Savaşı ile enerji kaynakları arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir?

Irak, ham petrol rezervleri açısından dünya beşincisi olan bir ülkedir. 

Bugüne kadar, Irak petrol potansiyelinin sadece % 10’u keşfedilmiş olup, ülkedeki potansiyel petrol alanlarının % 90’ı henüz üretime açılmış değildir. 

Petrol dışında zengin doğalgaz yatakları başta olmak üzere birçok enerji kaynağına sahiptir.

I. Körfez Savaşı Irak’ın zengin petrol yataklarına sahip Kuveyt’i işgal etmesi ile başlamıştı. II. Körfez Savaşı’da ABD’nin Irak petrollerini ele geçirmek istemesi üzerine çıkmıştır.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 8. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 247

Irak’ın BM denetimini ve tüm yaptırımları kabul etmesine rağ­men ABD’nin Irak’a saldırması nasıl açıklanabilir?

ABD’nin Irak’a saldırması için kabul edilebilir bir sebebi bulunmuyordu. Ancak zengin enerji kaynaklarına el koyabilmesi için bir nedene ihtiyacı vardı.

ABD, Irak’ı kitle imha silahları edinmek ve dünya barışını tehdit etmekle suçladı. Birleşmiş Milletler’in (BM) Irak’a bu konuda baskı yapmasını sağladı.

Irak’ın BM denetimini ve tüm yaptırımları kabul etmesi ve BM yetkililerinin Irak’ta kitle imha silahlarına rastlamadıklarını rapor etmeleri ABD’nin işine gelmedi.

ABD bu seferde Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ve ailesinin Irak’ı terk etmelerini aksi takdirde Irak’a askerî müdahale yapılacağı tehdidinde bulundu.

Irak yönetiminin ABD’nin bu uyarısını reddetmesi üzerine de askeri harekât gerçekleşti.

Irak’ı kontrolü altına alan ABD, zengin enerji kaynaklarını da ele geçirmiş oldu.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 8. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 249

Tunus’ta başlayan Arap Baharı neden Suriye’de, Libya’da ve Yemen’de yıkıcı bir iç savaşa dönüştü?

Arap Baharı’nın Suriye, Libya ve Yemen’de iç savaşa dönüşmesinin temel nedeni ülke liderlerinin iktidarlarından vazgeçmemeleri, halkın taleplerini dikkate almamaları,

Dış güçlerin bu durumu kendi çıkarları doğrultusunda kullanıp, iç mücadeleyi kışkırtması iç savaşa dönüşmesine neden olmuştur.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 8. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 252

Fırat Kalkanı Operasyonu yapılmasaydı Türkiye hangi olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirdi?

Fırat Kalkanı Operasyonu, Türkiye’nin güney sınırlarındaki kentlerde PKK ve DAEŞ tarafından yapılan saldırılara son verebilmek ve sınır güvenliğini temin edebilmek amacıyla yapılmıştır.

Böyle bir operasyonun yapılmaması ile Türkiye, PKK ve DAEŞ terör örgütlerinin ülke içerisine sızmalarıyla gerçekleşebilecek terör olaylarını yaşayabilirdi.

Yine sınır kentlerinde yaşayan insanların can ve mal güvenliği tehlikede olacak bu da bölgenin demografik ve ekonomik yapısını bozabilecekti.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 8. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 254

21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya – Ölçme ve Değerlendirme

Atatürk’ün Hatay Meselesi konusundaki görüşleri ile günümüzdeki Türkiye-Suriye ilişkileri arasında nasıl bir benzerlik görüyorsunuz? Kıyaslayınız.

Atatürk, sorunu barışçı yollarla çözme yoluna gitmiş ve başarıya ulaşmıştır. Bu dönemde de Türkiye,Suriye’den kaynaklanan sorunları aynı yöntemle; askerî tedbirlere de başvurarak barışçı yollarla çözme yoluna gitmektedir.

Orduların devletlerin dış politikasına desteği ve etkisi hangi konularda olabilir?

Orduları sayısal ve niteliksel olarak üstün olan devletlerin diğer devletlere karşı daha kararlı hareket ettikleri, tam tersi durumda bulunan devletlerin ise çekingen ve güçlü devletlere bağımlı hareket ettikleri görülmektedir.

Güçlü ordular, düşmanlar için ülkeye saldırılmasına caydırıcı etkiler yaparken, dış politika konusunda isteklerin gerçekleştirilmesine katkı sağlar. Siyasi isteklerin, ekonomik çıkarların elde edilmesine yardımcı olur.

Örneğin, ABD’nin etkili silahlarla (nükleer silahlar gibi) donatılmış bir orduya sahip olması, dünyanın “süper güç” ülkesi haline gelmesinde etkili olmuştur.

Devletler arasında geçmişten günümüze taşınan sorunlar nelerden kaynaklanır ve bu sorunların günümüz ilişkilerine yansıması neler olabilir?

Sınır sorunları, ülkelerde bulunan soydaşlar, terör gruplarına destek ve ekonomik çıkar sağlama gibi sebepler günümüzde yeni çatışmalar çıkmasına neden olabilir.

Askerî darbeler hangi alanlarda ülkeye zararlar vermektedir?

– Siyasi partiler kapatılır, demokrasi kesintiye uğrar.

– Demokrasinin yerleşmesi ve kurumsallaşması süreci kesintiye uğrar.

– Siyasi istikrar bozulur.

– Silahlı Kuvvetleri siyasete ve sivil idareye müdahale eden bir yapıya dönüşür.

 Temel hak ve özgürlükler kısıtlanır.

– Dernek kurma, sendika kurma ve bunlara serbestçe üye olma, toplu sözleşme ve işçi haklarında gerilemeler olur.

– Toplumda kargaşa baş gösterir, darbenin getirdiği ortam göçlere neden olur.

 Enflasyon artar, halkın alım gücü düşer.

– İç politikada düzen ve dengenin bozulması ile kalmayıp dış ilişkilerde  de  ciddi  sapmalara  ve  durgunluklara neden olur.

Türkiye özellikle dış destekli terör hareketlerine maruz kalmaktadır. Bu hareketleri destekleyen devletlerin Türkiye konusunda amaçları neler olabilir?

Dünyada çok önemli bir stratejik konuma sahip olan Türkiye, bazı devletler tarafından istikrarsızlaştırılmak ve zayıflatılmak istenmektedir.

Güçlü bir Türkiye’nin oluşmasını engellemek isteyen devletler, terörist örgütleri bir dış politika aracı olarak kullanmaktadır.

Türkiye’nin Türk coğrafyası üzerinde iş birliği ve yardımlaşmayı organize etmek maksadıyla 1990’lardan sonra kurduğu teşkilatlar hangileridir?

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

Türkiye’nin SSCB sonrası dönemde Orta Asya ve Kafkasya’da yapılacak faaliyetleri ve dış politika önceliklerini uygulayacak, koordine edecek bir organizasyon ihtiyacı doğrultusunda 1992’de Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)

1993’te kurulmuştur. Merkezi Ankara’dadır. Taraflar arasında bilim, eğitim, kültür ve sanat alanlarında iş birliğinin geliştirilmesini, Türk dünyasının ortak değerlerinin uluslararası seviyede tanıtılarak kitlelere yayılmasını, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki kültürel bağların derinleştirilmesini amaçlamaktadır.

Yunus Emre Enstitüsü

Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak amacıyla kurulmuş bir kamu vakfıdır. Kurum ayrıca Türk dili, kültürü ve sanatı üzerine eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermeyi, Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Kurumun görevi; yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, kardeş toplulukların ve Türkiye’de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilerin çalışmalarını koordine etmek; bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirmek olarak tanımlanmıştır.

TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi)

2008’de imzalanan İstanbul Antlaşması’yla kurulmuştur. Merkezi Bakü’dedir. Türk dili konuşan ülkelerin parlamentoları arasındaki iş birliğini derinleştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Kırım Türk’ü düşünür İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, fikirde, işte birlik” ilkesini yaşama geçirmek için Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından kurulmuştur. Vakıf, çalışmalarıyla Türk Dünyası’nı Kültürel anlamda iş birliğine kavuşturmayı hedeflemektedir.

Türk Akademisi

Astana’da yerleşik olan Türk Akademisi, Türk dili, edebiyatı, kültür, tarih ve etnografyası alanında gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların eş güdümünü ve desteklenmesini amaçlamaktadır.

Arap Baharı hakkında bilgi veriniz.

Arap Baharı, 2010’da Orta Doğu ülkelerindeki demokratik olmayan yönetimlere karşı bu ülkelerinhalkları tarafından daha çok demokrasi ve özgürlük talebi ile başlatılan protesto ve ayaklanmalarlagerçekleşen halk hareketleridir.

Tunus’ta pazarcılık yapan üniversite mezunu Muhammed Buazizi adlı gencin kendisine yapılan haksızlık ve baskı sonrasında 17 Aralık 2010’da kendini yakmasıyla başlayan olaylar kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Demokrasi ve değişim parolasıyla devam eden olaylar Mısır, Yemen, Libya, Suriye gibi Arap ülkelerinde de ortaya çıktı. Gürcistan’daki olaylara Gül Devrimi, Ukrayna’dakine Turuncu Devrim, Çekoslovakya’dakine Prag Baharı denildiği gibi Arap coğrafyasında başlayan olaylar için de Arap Baharı ifadesi kullanıldı.

Askerî darbeler ekonomiye nasıl etki etmiştir?

Askeri darbeler ekonomiyi olumsuz etkileyerek kişi başına düşen millî gelirin azalmasına sebep olmuştur. Bu da ekonomideki daralmanın en somut örneğidir.

Askerî darbeler insanların günlük yaşam kalite­sini nasıl etkilemiştir?

* Haklar ve özgürlüklerin askıya alındığı darbe dönemlerinde; düşünmeyen, bilmeyen, araştırmayan, hakkını savunmayan, ancak son derece itaatkâr olan bir halk tabakası oluşturulmaya çalışılmıştır.

İnsanlar bu dönemlerde fikir ve düşüncelerini söyleyememiş, haklarını yeterince savunamamış, ilgi duyduğu sendika veya siyasi partiye üye olamamış, istediği kitabı okuyamamış ve istediği gibi yaşayamamıştır. 

* Darbe yöneticileri baskı altında ülke yönetmişlerdir.

* Fakat gelişen dünya düzeninde darbelerin yaşandığı ve her zaman yaşanma ihtimali olduğu, askeri vesayet kontrolünde bir ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi mümkün değildir.

* Düşünen, araştıran ve üreten bir insan olmak, hayatından zevk almak bu ülkelerde asla mümkün olmayacaktır.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 8. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 255

 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Aşağıda verilenlerden hangisi 1990 sonrasında Türkiye’de meydana gelen gelişmeler arasında gösterilmez?

A) AK Parti iktidara geldi.

B) Cumhuriyet Senatosu kuruldu.

C) Turgut Özal vefat etti.

D) Tansu Çiller, Türkiye’nin ilk kadın başbakanı oldu.

E) Süleyman Demirel cumhurbaşkanı seçildi. 

2-) I. 12 Mart Muhtırası

II. 28 Şubat Süreci

III. 27 Nisan E-Muhtırası

Yukarıda verilenlerden hangileri demokratik süreç açısından olumsuz gelişmelerdir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I, II ve III 

3-) I. AET

II. TİKA

III. NATO

Türkiye, yukarıda verilen kuruluşlardan hangi­sine üye değildir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III 

4-)Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Orta Do­ğu’da yaşanan sorunlar arasında yer almaz?

A) Filistin meselesi

B) Srebrenica katliamı

C) Körfez Savaşları

D) Su Sorunu

E) İran-Irak Savaşı 

5-) I. Irak’ın Kuveyt’i işgali

II. Şattülarap su yolu sorunu

III. SSCB’nin Afganistan’ı işgali

Yukarıda verilenlerden hangileri I. Körfez Sava­şı’nın nedenleri arasında yer alır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III 

6-) 15 Temmuz darbesiyle darbeciler tarafından re­hin alınan Genel Kurmay Başkanı kimdir?

A) Işık Koşaner

B) Hulusi Akar

C) İlker Başbuğ

D) Necdet Özel

E) Yaşar Büyükanıt

7-) Bosna Savaşı, aşağıda verilen antlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir?

A) Zürih Antlaşması

B) Londra Antlaşması

C) Ankara Antlaşması

D) Dayton Antlaşması

E) Camp David Antlaşması 

😎 Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın pek çok ye­rinde, bazı devletler ekonomik veya politik çıkarla­rı gereği, diğer devletlere karşı dolaylı yıpratma ve dayatma yöntemi olarak terör örgütlerini bir silah olarak kullanmaktadırlar. Bu devletlerin gizli destek­leri sonucu terörizm, günden güne yaygınlaşmış ve uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Terörizmin dün­ya devletlerince belirlenmiş ortak bir tanımı, terörist örgütlenmeleri kendi gizli emelleri için araç olarak kullanan devletler yüzünden yapılamamaktadır. Bu sebeple terörle mücadelede dünya devletleri birlik içinde hareket edememektedir.

Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan han­gisine ulaşılabilir?

A) Orta Doğu’daki siyasi karışıklıkların temelinde etnik ve dinî anlaşmazlıklar vardır.

B) Terörizm, bölgesel nitelik gösteren bir sorundur.

C) Batılı devletler terör örgütlerini bir silah olarak kullanmaktadırlar.

D) Terörizmle mücadelede en büyük sorun terörün ortak tanımının olmamasıdır.

E) Terörle mücadele kavramı devletlerin siyasi dayanışmasını artırmıştır.

Bir Cevap Yazın