Son Yazılar
Home / Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 2. Ünite Cevapları

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 2. Ünite Cevapları

Merhaba değerli öğrencilerimiz, bu yazımızda “12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi, Mevsim Yayıncılık, 2. Ünite Ders Kitabı Cevaplarını” paylaşacağız. Tarih ders kitabımızda 2. ünitemizin adı, Milli Mücadele“. Sizlerden isteğimiz öğrenmede kalıcılığı sağlamak için soruların cevaplarını önce kendiniz cevaplayın sonra araştırın, araştırmalarınız sonucu bulduklarınızı karşılaştırın ve anlayarak yazıya geçirin. Unutmayın buradan ya da herhangi bir yazıdan olduğu gibi alıp yazmak kalıcı öğrenmeyi sağlamaz.

12. Sınıf T.C İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları tarih öğretmenimiz tarafından özenle hazırlanmıştır.

12. Sınıf T.C İnkılap Tarihi 2. Ünite Ders Kitabı Cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 2. Ünite Cevapları Sayfa 55

Milli Mücadele – Anahtar Kavramlar

Hazırlık Soruları

Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında yapılan işgaller karşısında Türk milletinin tepkisi ve örgütlenmek için yapılan faaliyetler nelerdir?

İstanbul Hükûmeti’nin işgallere karşı tepkisiz kalması nedeniyle Türk Milleti kendiliğinden örgütlenmeye başladı.

Bulundukları bölgeleri işgal güçlerine karşı korumak için öncelikle direniş cemiyetleri kuruldu.

Halide Edip Adıvar gibi aydınlar miting ve gösteriler düzenleyerek halkın bilinçlenmesini sağladılar.

Çıkartılan gazete ve dergiler ile işgallerin haksızlığı tüm dünyaya duyurulmaya çalışıldı.

Daha sonra Kuvay-ı Millîye birlikleri ile işgalci güçlere karşı silahlı mücadeleye geçilerek işgallerin genişlemesi önlenmeye çalışıldı.

Mustafa Kemal Paşa’nın işgaller karşısındaki tutumu nedir ve işgal­lerden kurtulmak için hangi çareleri düşünmüştür?

Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na tayin edilen Mustafa Kemal, ateşkes antlaşmasının çok ağır şartlar içerdiği ve bağımsızlıkla bağdaşmayan bir antlaşma olduğu konusunda İstanbul Hükûmeti’ni uyarmaya çalıştı.

Ancak bu çabaları sonuçsuz kaldı. Nitekim Mondros’un imzalanmasıyla beraber işgal faaliyetleri başladı.

10 Kasım 1918’de Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı lağveden Mustafa Kemal, İstanbul’a doğru yola çıktı.

13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldiğinde Dolmabahçe Sarayı önlerinde demirli olan işgal donanmasını görünce: “Geldikleri gibi giderler.” sözleriyle tepkisini gösterdi.

Mustafa Kemal’e göre işgallerden kurtulmak; işgal altındaki İstanbul’dan bir askeri harekât başlatmakla değil, ancak Anadolu’ya geçmek ve Anadolu halkı ile bütünleşmekle mümkün olabilirdi.

Bunun için en kısa zamanda Anadolu’ya geçmek ve halkı tek çatı altında toplamak gerekiyordu.

Millî Mücadele’de kadınların hangi alanlarda önemli rolleri olmuş­tur?

Millî Mücadele sürecinde Halide Onbaşı, Şerife Bacı, Fatma Seher Erden (Kara Fatma), Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye, Çete Ayşe gibi birçok Anadolu kadını her alanda çok önemli vazifeler üstlendi.

Öncelikle millî mücadeleyi desteklemek için Sivas’ta Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’ni kurdular.

Kuvay-ı Millîye birlikleriyle düşmana baskınlar yaptılar.

Kağnılarla cepheye silah taşıyıp askerler için yiyecek ve giyecek hazırladılar.

Cephede yaralı askerlerin tedavisi ve bakımını üstlendiler.

Susayan askere ateş altında su dağıttılar.

Hatta bizzat cephede düşmana karşı mermi salladılar.

Böylece Millî Mücadele’nin kazanılmasına çok değerli katkılar sağlamış oldular.

Millî Mücadele Dönemi’nde yapılan kongreler hangileridir?

  • Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
  • Balıkesir Kongresi (26-30 Temmuz 1919)
  • Alaşehir Kongresi (16-25 Ağustos 1919)
  • Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)

Kuvay-ı Millîye birlikleri ile düzenli ordu arasındaki farklar nelerdir? Niçin düzenli ordu kurulmak istenmiştir?

Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası yurdun çeşitli bölgeleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. İstanbul Hükümeti’nin bu işgallere sessiz kalması karşısında halk, harekete geçerek direniş mücadelesi başlattı.

Kuvay-ı Millîye (Millî Güçler) adı verilen silahlı direniş birlikleri kuruldu. Bu güçler, isyanla­rın bastırılmasında ve özellikle Ege Bölgesi’nde Yunan ilerleyişinin yavaşla­tılmasında büyük yararlılıklar gösterdi.

Fakat bu güçlerin, askerlik tekniğini yeteri kadar iyi bilmemeleri, dağınık, düzensiz olarak mücadele etmeleri sebebiyle subayların emir ve komutasında hareket eden düzenli ordular karşısında kesin sonuç elde etmesi mümkün değildi.

Ayrıca, Kuvay-ı Millîye birlikleri ihtiyaçlarını karşı­lamak için bölge halkından zorla silah, yiyecek ve para topluyor, keyfi bi­çimde suçlu gördükleri yada kendilerine yardım yapmayan kişilere cezalar vererek yargı gücünü dahi kullanıyordu.

Bu davranışlar halkın bir kısmının Kuvay-ı Millîye’den korkmasına ve onu benimsememesine yol açtı. 

Bu sebeplerden ötürü TBMM, Kuvay-ı Millîye birliklerinin kaldırılması ve düzenli orduya geçilmesi kararını almıştır.

İstiklal Mahkemeleri ne amaçla kurulmuştur?

Yeni Türk Devleti’nin kurulduğu dönemde başlangıçta savaş suçlularını, asker kaçak­larını ve TBMM’ye karşı ayakla­nanları yargılamak için kurulan İstiklâl Mahkemeleri, Cumhuriyet Dönemi’nde devletin güvenliğinin sağlanması ve rejimin güçlendiril­mesi işlevlerini üstlenmiştir.

Üyeleri milletvekilleri ara­sından seçilerek oluşturulmuş olağanüstü mahkemelerdir.

Batı Cephesi’nde düzenli ordunun yaptığı savaşlar hangileridir?

  • 1. İnönü Muharebesi
  • 2. İnönü Muharebesi
  • Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
  • Sakarya Meydan Muharebesi
  • Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Lozan Konferansı görüşmeleri hangi nedenlerle uzun sürmüştür?

11 Kasım 1922 tarihinde başlayan ve 8 ay süren Lozan Konferansı’nın bu kadar uzun sürmesinin sebebi, görüşmelerin daha ilk günlerinde Fransa ile kapitülasyonlar ve imtiyazlar, İngiltere ile Musul ve Boğazlar, İtalyan ile kapitülasyonlar ve kabotaj ve Yunanistan ile de nüfus mübadelesi ve savaş tazminatı konularında büyük anlaşmazlıkların yaşanmasıdır.

Türk Heyetinin milli konularda taviz vermesini sağlamaya çalışan Batılı devletler konferans sırasında her türlü tehdide başvurmaktan da geri kalmadılar.

Bu nedenlerden ötürü 4 Şubat 1923’te Türk Heyeti konferansı yarıda bırakıp geri dönmüş; konferans ancak Türkiye’nin geri çağrılmasıyla 23 Nisan 1920’de tekrar başlamış ve 24 Temmuz 1920’de sona ermiştir.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 2. Ünite Cevapları Sayfa 56

Ekonomik ve askerî açıdan her anlamda yetersiz olunmasına rağmen Millî Mücadele’nin kazanılması hangi nedenlere bağlanabilir?

Türk Milletinin bağımsızlığına düşkün olması, zor şartlar altında kenetlenebilmesi ve topyekün bir mücadeleye girişilmesi,

M. Kemal gibi iyi komutanların olması,

Milli Mücadele planının sağlam bir temele oturtulması,

Milli Mücadele sürecinin iyi yönetilmesi vb,

Güçlü bir devletin himayesi altına girmek bir kurtuluş çaresi midir?
Açıklayınız.

Başka bir devletin himayesi altına girmek bir kurtuluş çaresi olamaz. Çünkü Türk milleti tarihte hiçbir zaman köle olmamıştır. Bağımsızlık uğruna nice destanlar yazmıştır. Bağımsızlık uğruna yeni yurtlar edinilmiş ve cihan Türkün kanıyla sulanmıştır. Bu milletin gerçek evlatları değil başka milletin himayesi altına girmek bunu düşüncelerinden bile geçirmez.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 2. Ünite Cevapları Sayfa 57

Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Anadolu’nun birçok yeri işgal edilmesine rağmen İzmir’in işgalinin bu kadar ses getirmesinin sebebi nedir?

Rumlar tarafından Rumların bölgede çoğunlukta olduğu dair ortaya atılan iddialar,

Rumların Türklere karşı bölgede yapmış olduğu katliamlar,

İzmir’in işgali ile yetinmeyen Yunan ordusu, iç kısımlara doğru ilerleyişe geçerek Aydın, Nazilli, Akhisar ve Ayvalık’ı işgal etmesi

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 2. Ünite Cevapları Sayfa 60

Osmanlı Dönemi’nde azınlıklar geniş haklara sahip olmalarına rağmen Milî Mücadele Dönemi’nde neden işgalci güçlerle iş birliği yapma gereği duymuşlardır?

Rum, Ermeni ve Museviler tarafından kurulan bu cemiyetlerin ortak amacı,
dağılan Osmanlı İmparatorluğu topraklarından pay almak ve kendi devletlerini kurmaktı.

Osmanlı Devletini bölmeye çalışan Batılı devletler tarafından sürekli olarak kışkırtılmaları,

Bulundukları bölgede kargaşa çıkartarak işgalleri kolaylaştırmak ve bu yolla isteklerine ulaşmaya çalışmışlardır.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 2. Ünite Cevapları Sayfa 62

Millî kuvvetler tanımı kimleri kapsıyor olabilir?

Kuvayı Milliye “Millî Kuvvetler, Millî Güçler” anlamındadır ve düzenli ordu şeklinde teşkilatlanmamış “Milis Kuvvetleri” demektir. Kuvayı Milliye, Mondros mütarekesi sonrası topraklarımızı işgal eden ve ülkemizi parçalamak üzere harekete geçen düşman kuvvetlerine karşı açılan cephelerde çarpışmak üzere teşkilatlanan bölgelerdeki her sınıf ve gruptan halkın oluşturduğu sivil-milis kuvvetleridir. Kuvayı Milliye halkın içinden gelen millî duygular sonucu oluşmuş, meslek, gelir düzeyi, yaş, hatta cinsiyet gibi birçok unsuru dikkate almadan kendiliğinden bir araya gelerek gönüllülük esasına göre oluşmuş silahlı sivil birliklerdir.

Mustafa Kemal’in özellikle Anadolu’ya geçmek istemesinin nedenleri neler olabilir? Tartışınız.

İstanbul’da mevcut şartlar altında ülkeyi kurtarmanın pekte mümkün olmaması,

Anadolu’ya geçerek halkı, Osmanlı yöneticileri, komutanları vb. unsurları teşkilatlandırma gereği,

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 2. Ünite Cevapları Sayfa 63

İşgaller karşısında yapılmak istenen mitinglerle ulaşılmak istenen amaç nedir?

Halkın durumdan haberdar edilmesi, milli bilincin uyandırılması,

Kamuoyu oluşturarak işgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak vb,

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 2. Ünite Cevapları Sayfa 65

Millî Mücadele’de kongreler düzenlenmesinin ne gibi faydaları olmuştur?

Milli mücadelenin planlı bir şekilde yürütülmesi,

Amaç, gerekçelerin ortaya çıkarılması ve bu doğrultuda adımlar atılması,

Milli Mücadele – Ölçme ve Değerlendirme

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 2. Ünite Cevapları Sayfa 96

İstanbul’daki İtilaf kuvvetleri ve padişah hükûmeti, bu ikinci kongreye (Sivas) engel olmak için çeşitli cephelerden harekete geçtiler. Fransız subayları Si­vas Valisi Reşit Paşa’ya giderek eğer bu kongre olur­sa, beş gün içinde Sivas’ı alacaklarını söylediler. Bu ültimatomdan hemen sonra İngilizler, Samsun’a Ba­tum’dan dört tabur asker çıkardılar. Albay Refet Bey hemen düzenli millî kuvvetlerle Samsun’a yürüyerek İngilizlerden kuvvetlerini geri çekmesini istedi ve onlar da hemen geri çektiler. Bundan hemen sonra Albay Selahattin Bey, Refet Bey’in yerine atandı. O da Albay Selahattin Bey’in millî ve vatani duygula­rından emin olduğu için yerini ona bıraktı. Albay Se­lahattin, milliyetçilere Sivas’ı savunacağına söz ver­di. Sivas Kongresi 4 Eylül 1919’da toplandı.

1-2. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Sivas Kongresi’nin toplanmasını İtilaf Devletleri ve padişah hükûmeti, sizce hangi nedenlerle isteme­mişlerdir?

İtilaf Devletleri Amasya Genelgesi ve Erzurum Kongresi kararlarını, yürütmekte oldukları Anadolu Projesi’ne aykırı buldular. Mondros Mütarekesi’nin 7. Maddesine dayanarak istedikleri stratejik bölgeleri işgal ediyorlardı.

Ancak Amasya Genelgesi’nde “vatanın bölünmez bütünlüğü”nden ve Erzurum Kongresi’nde “milli sınırlar”dan bahsedilmesini çok tehlikeli faaliyetler olarak gördüler.

Anadolu halkının uyanmasını, işgaller karşısında birleşmesini istemiyorlardı. Bu nedenle Sivas’ta bir kongrenin daha yapılmasına karşı çıktılar.

İstanbul Hükûmeti ise, topraklarında kendi gücünün dışında başka bir gücün varlığını hazmedemiyordu.  Anadolu’nun geleceğinde tek söz sahibi olmayı istiyordu.

Ayrıca Mustafa Kemal’in çalışmaları İtilaf Devletlerini kızdırabilir, bu da tüm Anadolu’nun işgal edilmesine neden olabilirdi.

Bu nedenle İstanbul Hükûmeti Sivas’ta bir kongre yapılmasına engel olmaya çalışmıştır.

2. Millî Mücadele yanlılarının, Sivas Kongresi’nin toplanmasına engel olmak için yapılanlara karşı aldığı önlemler nelerdir?

Amasya Genegesi’nde Sivas’ta düzenlenecek olan kongreye katılacak temsilcilerin kimliklerini gizlemeleri ve yapacakları tüm işleri milli bir sır olarak saklamaları istenmişti.

İstanbul Hükûmeti’nin Sivas’ta bir kongre düzenlenmesine engel olmak için gönderdiği Elazığ valisi Ali Galip’e karşı burada bulunan düzenli ordu ile önlem alınmıştır.

Kongreyi kuvvet kullanarak dağıtmaktan bahseden Damad Ferid Paşa hükümeti ile Ali Galib arasındaki yazışmaları ele geçiren Mustafa Kemal Paşa bunları ihanet belgeleri olarak bütün Anadolu’ya duyurmuştur.

İstanbul ile haberleşmeler kesilerek Damad Ferid Paşa hükümetinin istifası sağlanmıştır.

Fransızların Sivas’ı işgal edeceği haberlerine karşı Mustafa Kemal böyle bir şeyin mümkün olmayacağını belirtmiştir.

Halide Onbaşı, Şerife Bacı, Tayyar Rahmiye, Fatma Seher Erden, Gördesli Makbule gibi kadın kahra­manların Millî Mücadele’ye hangi alanlarda ne gibi katkıları olmuştur?

Millî Mücadele sürecinde kadınlarımız önemli bir rol üslenmiştir.

Kuvay-ı Millîye birlikleriyle beraber düşmana baskın yapmış, İstiklal Savaşı’nda kağnılarla cepheye silah taşımışlardır.

Bunun yanında askerler için yiyecek ve giyecek hazırlamış, yaralı askerlerin tedavisi ve bakımını yapmışlardır.

Sivas’ta Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetini kurarak birçok ilde şubeler açmak suretiyle teşkilatlanmışlardır.

Hatta bizzat cephede düşmanla savaşmışlardır.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonuçları nelerdir?

23 Ağustos’tan 13 Eylül’e kadar gece gündüz aralıksız yirmi iki gün devam eden bu kanlı savaştan sonra Yunan ordusu dağıldı ve perişan bir şekilde cepheyi terk etti.

Türklerin 1683 Viyana Kuşatması’ndan sonra başlayan geri çekilişi bu savaşla sona erdi. Bundan sonra Türk ordusunun taarruzu başladı. Sakarya Savaşı bu bakımdan Türklerin son savunma savaşıdır.

Bu zafer bütün yurtta büyük bir coşku, heyecan ve sevinçle kutlandı. Milletin ve TBMM’nin savaşı kazanacağımıza olan inancı arttı.

Zaferin ardından TBMM 19 Eylül 1921’de toplanarak bir kanun hazırladı. Bu kanunla birlikte Türk milletinin bir şükranı olarak Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verildi.

Bu zaferin ardından uluslararası siyasi başarılar da devam etti. Sovyet Rusya’yla yapılan Kars Antlaşması (13 Ekim 1921) ile Fransızlarla Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) imzalandı.

Güney Cephesi kapandı.

Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın sonuçları nelerdir?

Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Millî Mücadele’nin sıcak savaş dönemi sona erdi.

İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşması’nı uygulama planları boşa çıkmış oldu.

Bu anlaşma ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, savaş yapmadan İstanbul’u, Boğazları ve Doğu Trakya’yı ele geçirdi.

İngiltere’nin Doğu Akdeniz politikası iflas etti.

İngiltere’nin Yunan destekçisi Başbakanı Lloyd George (Loyd Corc) istifa etmek zorunda kaldı.

Lozan Barış Antlaşması görüşmelerinin uzun sürme­sinin sebepleri nelerdir?

Görüşmelerin daha ilk günlerinde Fransa ile kapitülasyonlar ve imtiyazlar, İngiltere ile Musul ve Boğazlar, İtalyan ile kapitülasyonlar ve kabotaj ve Yunanistan ile de nüfus mübadelesi ve savaş tazminatı konularında büyük anlaşmazlıkların yaşandı.

Türk Heyetinin milli konularda taviz vermesini sağlamaya çalışan Batılı devletler konferans sırasında her türlü tehdide başvurmaktan da geri kalmadılar.

Bu nedenlerden ötürü 4 Şubat 1923’te Türk Heyeti konferansı yarıda bırakıp geri dönmüş; konferans ancak Türkiye’nin geri çağrılmasıyla 23 Nisan 1920’de tekrar başlamış ve 24 Temmuz 1920’de sona ermiştir.

Millî Mücadele Dönemi’nde toplanan kongreler incelendiğinde kesişme noktasındaki Sivas Kongre­si’nin diğer kongrelerden en önemli farkı nedir?

Sivas Kongresi’nin diğer kongrelerden en önemli farkı gerek toplanışı bakımından gerekse aldığı kararlar bakımından millî oluşudur.

Yani ülkenin her yerinden mümkün oldukça temsilcinin katıldığı ve bir bölgeyi değil tüm yurdun kaderini belirleyen kararların alındığı bir kongredir.

Millî Mücadele Dönemi’nde çok sayıda kongre top­lanmasının nedenleri neler olabilir?

Öncelikle yapılan bütün bu kongreler farklı farklı şehirlerde yapılmışlardır.

Sivas Kongresi’ne kadar tüm kongrelerin genel amaçları bölgesel olarak kurtulmak veya işgalci devletlere karşı topraklarını savunmaktır.

Düşmanın vatan toprağının her bir tarafını sarması nedeniyle kongrelerin ülkenin birçok şehrinde yapılması ihtiyacı doğmuştur.

İstanbul Hükumeti üzerine düşen görevi yapmadığı için halk kendiliğinden harekete geçmiş ve teşkilatlanma çareleri aramıştır.

12. Sınıf – Milli Mücadele Test Soruları

SORU 1:

Aşağıdaki maddelerden hangisi Amasya Genelge­si’nde yer almaz?

A) Vatanın bağımsızlığı, milletin bütünlüğü tehlikededir.

B) Manda ve himaye kabul olunamaz.

C) İstanbul Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.

D) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

E) Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır. 

SORU 2:

Tekalif-i Millîye Emirleri’nin çıkarılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borçları ödemek

B) Kuvay-ı Millîye’nin kurulmasını sağlamak

C) Kongrelerin toplanmasını sağlamak

D) Ayaklanmaları önlemek

E) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak 

SORU 3:

Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Döne­mi’nin olumsuz gelişmelerinden birisidir?

A) Harbord Raporu

B) Bristol Raporu

C) Kuvay-ı Millîye

D) Kuvay-ı İnzibatiye

E) Misak-ı Millî 

SORU 4:

Millî Mücadele sırasında Rum ve Yunanlılar’ın kur­duğu cemiyetlerden bazıları şunlardır:

I. Mavri Mira

II. Pontus Rum

III. Etniki Eterya

Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi bunların zararlı faaliyetlerine karşı mücadele etmek amacıyla kurulan millî cemiyetlerden biri değildir?

A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

B) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti

C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

E) Trakya Paşaeli Cemiyeti 

SORU 5:

TBMM, Lozan’a gönderilen heyetten kapitülasyon­lar ve Ermeni Yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.

Bu durum aşağıda verilenlerden hangisiyle açık­lanabilir?

A) Azınlıklara hiçbir hak verilmeyeceği

B) Ekonomik taviz verilebileceği

C) Ermenilerle hâlâ mücadele edildiği

D) Bağımsızlıktan hiçbir şekilde taviz verilmeyeceği

E) TBMM’de ekonomik sıkıntılar yaşandığı 

SORU 6:

Sevr Barış Antlaşması ile ilgili aşağıda söylenen­lerden hangisi yanlıştır?

A) Osmanlı Devleti temsilcileri tarafından imzalanmıştır.

B) Sevr Antlaşması şartları Saltanat Şurası’nda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

C) Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan’a bırakılacaktır.

D) Kapitülasyonlardan tüm İtilaf Devletleri yararlanacaktır.

E) Osmanlı Mebusan Meclisi’nde görüşülmüş ve onaylanmıştır. 

SORU 7:

Meclis’in Kayseri’ye taşınması tartışmaları hangi gelişmeden sonra yaşanmıştır?

A) I. İnönü Muharebesi

B) II. İnönü Muharebesi

C) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri

D) Sakarya Meydan Muharebesi

E) Büyük Taarruz 

SORU 8:

I. İnönü Muharebesi’nden sonra Yunanlıların yenilgiye uğramasıyla İtilaf Devletleri, Londra’da bir konferans yapılmasına karar verdi. Konferansa İstanbul Hükûmeti çağrılmış ve İstanbul Hükûme­ti’nin yanında TBMM’yi temsilen bir yetkilinin de bulunmasını istemişlerdi.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisine ulaşı­labilir?

A) İtilaf Devletleri, I. İnönü yenilgisini kabul etmemişlerdir

B) İtilaf Devletleri’nin Anadolu’daki işgalleri sona ermiştir

C) I. İnönü Muharebesi’nden sonra Yunanlılar Anadolu’yu boşalttılar

D) TBMM’nin hukuki varlığını kabul etmişlerdir

E) Londra Konferansı’ndan sonra Yunanlılar geri çekilmiştir 

SORU 9:

Yukarıda verilen tablo incelendiğinde aşağıdaki­lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Askerî alandaki başarıların siyasal alandaki başarıları etkilediğine

B) İmzalanan antlaşmaların yeni Türkiye Devleti’nin tanınmasını sağladığına

C) Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Millî Mücadele’nin savaş döneminin sona erdiğine

D) Kars Antlaşması ile Türkiye-İran sınırının son şeklini aldığına

E) Türkiye’yi tanıyan ilk Müslüman devletin Afganistan olduğuna

12. Sınıf T.C İnkılap Tarihi 2. Ünite Ders Kitabı Cevapları yazımız hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmından bize yazabilirsiniz. İyi çalışmalar. Diğer sınıflar ve diğer üniteler için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın