Son Yazılar
Home / Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 1. Ünite Cevapları

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 1. Ünite Cevapları

Merhaba değerli öğrencilerimiz, bu yazımızda “12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi, Mevsim Yayıncılık, 1. Ünite Ders Kitabı Cevaplarını” paylaşacağız. Tarih ders kitabımızda 1. ünitemizin adı, 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya“. Sizlerden isteğimiz öğrenmede kalıcılığı sağlamak için soruların cevaplarını önce kendiniz cevaplayın sonra araştırın, araştırmalarınız sonucu bulduklarınızı karşılaştırın ve anlayarak yazıya geçirin. Unutmayın buradan ya da herhangi bir yazıdan olduğu gibi alıp yazmak kalıcı öğrenmeyi sağlamaz.

12. Sınıf T.C İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları tarih öğretmenimiz tarafından özenle hazırlanmıştır.

12. Sınıf T.C İnkılap Tarihi 1. Ünite Ders Kitabı Cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 1. Ünite Cevapları Sayfa 19

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – Anahtar Kavramlar

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 1. Ünite Cevapları Sayfa 51

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – Mustafa Kemal’in Hayatı

  • Mustafa Kemal’in “milliyetçilik” fikrinin gelişiminde MEHMET EMİN YURDAKUL etkili olmuştur.
  • Birinci Dünya Savaşı’ndaki son görev yeri SURİYE Cephesidir.
  • Birinci Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal, SOFYA kentinde askerî ataşe olarak görev yapmaktaydı.
  • Çağdaş usullerde eğitim yapan ŞEMSİ EFENDİ İLKOKULU Mustafa Kemal’in fikrî gelişimine olumlu katkı sağlamıştır.
  • Mustafa Kemal, Şam’da bulunduğu sırada iki arkadaşıyla VATAN VE HÜRRİYET CEMİYETİ adıyla bir örgüt kurmuştur.
  • Mustafa Kemal, ilk askerî başarısını TRABLUSGARP Cephesi’nde kazanmıştır.
  • Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’nda ÇANAKKALE Cephesi’nde kazandığı başarılar, onun Kurtuluş Savaşı’nın lideri olmasında etkili olmuştur.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 1. Ünite Cevapları Sayfa 52

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – Ölçme ve Değerlendirme

Gelecekte Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulmasına İn­gilizlerin yardımcı olacaklarına ilişkin haberlerin yayılması doğal olarak Araplar arasında tepki yaratmıştı. O zaman da İngiltere hükûmeti kendini Hicaz Kralı ilan etmiş olan Şerif Hüseyin’i yatıştırmak için harekete geçmişti. Ona gönderilen mesajda Filistin’de özel bir yönetim uygulanacağı ve hiçbir dinî topluluğun ötekinin emrine girmeyeceği yolunda güven­ce vermeye çalışılmıştı. Bu propaganda etkisini göstermekte gecikmemişti. Öyle ki Kudüs’ü Osmanlılardan almak için saldırıya geçen Allenby Komutasındaki İngiliz kuvvetlerine Araplar da yardımcı olmuşlardı. Ne var ki oraya giren Allenby: “Haçlı seferini tamamlıyorum.” diye bunu Müslümanlara karşı bir hareket olarak gördüğünü açıklamakta bir sakınca görmemişti. Kısacası İngiltere, Osmanlı halifesinin “kutsal” ilan ettiği savaşta Arapların büyük çoğunluğunu kendi yanına çekmeyi başarmıştı.

Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, C. I, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2013, s. 64.

Yukarıdaki metne göre; Arapların I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti yerine İngilizlerle iş birliği yapması milliyetçilik düşüncesinin ve İslamcılık akımının Araplara etkisi bakımından nasıl değerlendirilebilir?

İngiltere’nin bağımsızlık vaadiyle kendi tarafına çektiği Araplar, I. Dünya Savaşı içerisinde kendisinden destek bekleyen Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmaktan geri durmadı.

Suriye, Filistin, Hicaz ve Yemen Cephelerinde Osmanlı ordularıyla mücadele ettiler.

Araplar, Türklerden farklı bir millet olduklarını Osmanlı himayesinde hissetmemişlerdi.

Çünkü Osmanlı milliyet esasına değil, dini esasa göre yönetimi benimsemişti.

Araplar Müslüman kardeşleri Türklerle sorunsuz yüzlerce yıl bir arada yaşadılar.

Ancak Osmanlı’yı parçalamayı amaç bellemiş olan İngiltere, Araplar arasında milliyetçilik fikrini yaymaya başladı.

Böylece Araplarda ümmetçilik anlayışı milliyetçilik fikrinin gerisinde kaldı.

Yukarıdaki metne göre; İngilizlerin Filistin konusunda önce Araplara özel yö­netim vaad etmesi ardından da bunu bir “Haçlı Seferi” olarak adlandırması İngilizlerin Orta Doğu politikası hakkında ne gibi ipuçları vermektedir?

İngiltere, Osmanlı Devletini parçalamak için Arapları kullanıyordu.

Onlara bağımsız krallıklar vadederek kendi yanında savaştırıyordu.

Aslında amacı Arapların bağımsızlığa kavuşmaları değildi.

Ortadoğu coğrafyası İngiltere’nin tüm planlarının odak noktası idi.

Filistin örneğinde olduğu gibi ileride bu coğrafyadaki tüm gelişmelerin kendi kontrolü altında gerçekleşmesini istiyordu.

Arapların bunu fark etmeden İngiliz politikasına hizmet etmeleri oldukça önemliydi.

Ancak İngiltere bir Haçlı Krallığıydı ve atalarının izinden gidiyordu.

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin İttifak Devlet­leri’nin yanında savaşa katılmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

– Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi.

– Osmanlı Devleti’ni yöneten İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin (Enver, Talat ve Cemal Paşalar) Alman hayranlığı ve savaşı Almanya’nın kazanacağına olan inançları.

– Osmanlı Devleti ve Almanya arasında gizli bir anlaşmanın yapılması.

– Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi.

– İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlılara karşı düşmanca politikalar izlemesi.

– Rusya ile aynı tarafta olmanın imkânsızlığı.

– Borçlardan ve kapitülasyonlardan kurtulma isteği.

İngiltere’nin Irak Cephesi’ni açarak ulaşmak istediği hedefler nelerdir?

– Orta Doğu petrollerini kontrol altında tutmak,

– Kafkaslar’da Ruslarla birleşmek,

– Türk kuvvetlerinin İran’a girip İngiliz sömürgesi olan Hindistan’ı tehdit etmesini önlemek.

Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri arasında hangi konularda anlaşmazlıklar yaşanmıştır?

Osmanlı topraklarının paylaşımı konusunda İtilaf Devletleri’nin daha önceden gizli anlaşmalarla yaptıkları paylaşım planları üzerinde kendi aralarında görüş ayrılıkları ya­şanmaya başladı.

Yunanlılara, Ermenilere ve Araplara verdikleri vaatlerden dolayı, planların uygulanma aşamasında sıkıntılar baş gösterdi.

Gizli antlaşmalarda kendisine vadedilen İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi İtalya ile İngiltere’yi karşı karşıya getirdi.

İtalya durumu protesto ederek konferansı terk etti.

Böylece İtilaf Devletleri arasında ilk ayrılıklar yaşanmaya başladı.

Wilson Prensipleri’nin 12. Maddesi ile Paris Barış Konferansı kararı birbiriyle neden çelişmektedir?

Paris Barış Konferansı ağırlıklı olarak İngiltere ve Fransa’nın Birinci Dünya Savaşı sırasında yaptıkları gizli antlaşmaları hayata geçirmek amacını taşıyordu.

Bu gizli antlaşmalar Osmanlı topraklarının paylaşımını esas alıyordu.  Bu nedenle Wilson Prensiplerinin 12. Maddesi ile çelişmektedir.

Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Cephesi’ndeki başa­rısının I. Dünya Savaşı’nın gidişatı üzerindeki etkileri nelerdir?

– Rusya istediği yardımı alamadı ve iç karışıklıkları arttı. İki yıl sonra Bolşevik İhtilali ile Çarlık rejimi yıkıldı ve yeni yönetim Rusya’yı savaştan çekti.

– Birinci Dünya Savaşı’nın süresi 2 yıl daha uzadı.

– Dünyanın en büyük donanmasına sahip İngiltere’nin prestiji zedelendi.

– Savaşın başında tarafsız kalan Bulgaristan bu zafer sonrası İttifak Grubuna katılarak savaşa dahil oldu. Böylece Almanya ile Osmanlı Devleti arasında kara bağlantısı sağlandı.

– Rusya’ya ulaşmak isteyen İngiltere’ye karşı Irak Cephesi açıldı.

I. Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal’in savaştığı cephe­leri yazınız.

– Çanakkale Cephesi

– Kafkas Cephesi

– Suriye-Filistin Cephesi

Yukarıda verilen kararlardan hangileri Türk milleti lehinedir?

Wilson Prensipleri’nin 12. Maddesinde ağırlıklı olarak Türklerin yaşadığı toprakların Osmanlı elinde kalacağı anlaşılmaktadır. Yani bu maddeden Anadolu topraklarında bir işgalin olmayacağı sonucu çıkmaktadır.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 1. Ünite Cevapları Sayfa 52-53

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

SORU 1:

Mustafa Kemal’le ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) En çok etkilendiği yazarların başında Namık Kemal ve Tevfik Fikret gelmektedir.
B) Harp Akademisi’nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur.
C) 31 Mart İsyanı’nın bastırılmasında, Hareket Ordusu’nda görev almıştır.
D) İlk görev yeri, Şam’daki V. Ordu’dur.
E) Katıldığı ilk savaş, Çanakkale Muharebeleridir. 

SORU 2:

I. Çanakkale

II. Suriye

III. Kafkas

Yukarıda verilen cephelerden hangileri I. Dünya Savaşı’nda, Osmanlı Devleti’nin taarruz amaçlı açtığı cepheler arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III 

SORU 3:

Savaşın en önemli nedenlerinden olan ve Fransız İhtilali (1789) ile birlikte ortaya çıkan milliyetçilik akımı birçok ulus üzerinde etkili olmuştur. Milliyetçilik akımından etkilenen ulusların millî devlet kurma istekleri doğrul­tusunda bağımsızlık savaşları başlamıştır. Savaşın diğer bir nedeni ise sömürgecilik yarışıdır. Sanayi İnkılabı’nın getirdiği ham madde ve pazar bulma yarışı, sömürgeci devletler arasında büyük bir rekabet başlatmıştır. Dev­letler arasındaki mücadele, silahlanma yarışına ve blok­laşmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bu bilgiye göre, I. Dünya Savaşı öncesinde devlet­lerarası bloklaşmanın ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Endüstri Devrimi sonucunda ham madde ihtiyacının artması
B) 1830 İhtilalleri’nin sonuçları
C) Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı
D) Rusya’nın Panslavizm politikası
E) Devletlerarası silahlanma yarışı 

SORU 4:

Aşağıdaki devletlerden hangisi Paris Barış Konferansı’na katılmamıştır?
A) ABD
B) Rusya
C) İngiltere
D) Japonya
E) Fransa 

SORU 5:

I. Arnavutluk

II. Batı Trakya

III. On İki Ada

Yukarıda verilen topraklardan hangilerini Osmanlı Devleti Balkan Savaşları’nda kaybetmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III 

SORU 6:

I. Dünya Savaşı’nda yaşanan;

I. Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması,

II. ABD’nin savaşa katılması,

III. Bulgaristan’ın savaşa katılması,

gelişmelerinden hangileri İtilaf Devletleri’nin lehine sonuçlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III 

SORU 7:

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin esasları Paris Barış Konferansı’nda belirlenmemiştir?
A) Versailles Antlaşması
B) Saint Germain Antlaşması
C) Neuilly Antlaşması
D) Sevr Antlaşması
E) Triannon Antlaşması 

SORU 8:

I. Dünya Savaşı’nda, İngiltere’nin Araplarla iş birliği yapmak için imzaladığı gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul
B) Sykes-Picot
C) Mac Mahon
D) St. Jean De Maurıenne
E) Sevr 

SORU 9:

Wilson İlkeleri’nde yer alan;

I. galip devletler, mağlup devletlerden toprak ya da savaş tazminatı almayacak,

II. diplomaside açıklık olacak,

III. uluslar kendi geleceğini belirlemede karar hakkına sahip olacak

maddelerinden hangileri imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III 

SORU 10:

I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya ile Saint Germa­in Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre; Çekos­lovakya ve Yugoslavya bağımsız oldu, Avusturya’da zorunlu askerlik kaldırıldı, Avusturya ordusuna sınır­lamalar getirildi ve Avusturya’nın savaş tazminatı ödemesi kararlaştırıldı.

Buna göre Avusturya ile ilgili aşağıda verilenler­den hangisine ulaşılamaz?
A) Toprak kaybı yaşamıştır
B) Ordusu zayıflamıştır
C) İmparatorluk parçalanmıştır
D) Donanması zayıflamıştır
E) Ekonomisi zayıflamıştır 

SORU 11:

1917’de yaşanan en önemli gelişmelerden biri de Rusya’daki Bolşevik İhtilali’dir. Rusya’da sosyal ve siyasi sorunlarla beraber ekonomik sıkıntıların da artmasıyla, Bolşevikler hükûmet darbesi yaparak iktidarı ele geçirdiler. İktidara gelen Bolşevik yöne­timi, İttifak Devletleri ile anlaşarak savaşı bıraktı.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Sovyet Rusya aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalayarak savaştan çekilmiştir?
A) Versailles (Versay) Antlaşması
B) Triannon (Tiriyanon) Antlaşması
C) Brest Litowsk Antlaşması
D) Neuilly (Nöyyi) Antlaşması
E) Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması

12. Sınıf T.C İnkılap Tarihi 1. Ünite Ders Kitabı Cevapları yazımız hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmından bize yazabilirsiniz. İyi çalışmalar. Diğer sınıflar ve diğer üniteler için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın