Home / 9. Sınıf Tarih / Ortaçağda Avrupa

Ortaçağda Avrupa

375 Kavimler Göçü ile başlayıp, 1453 İstanbul’un Fethi ile son bulan döneme Orta Çağ demekteyiz. Orta Çağ’da İslam Medeniyeti her alanda ilerlemişken Batı dünyası ise tersi olarak karanlık bir dönemde kalmıştı. Bu dönemde Avrupa halkı büyük zorluklar altında ezilmekte iken kilise, din adamları ve kral soyundan gelen derebeyler halkın üzerinde bir güç oluşturmuş ve halk üzerinde baskı kurmuşlardı.

Orta Çağ Avrupasında Siyasi Durum:

Siyasi yetkiler tek bir kişide toplanmış değildir. Kralın varlığı söz konusu olmakla birlikte asıl güç derebeylerdeydi. Birbirinden bağımsız olan bu derebeyler merkezin emirlerini uygulamıyordu. Her derebeyin kendine ait toprağı ve bu toprağı işleyen tebaası vardı.  Derebey toprağın ve toprağı işleyen köylünün sahibidir.

FEODALİTE NEDİR? (Derebeylik)

Tanımı:

Ortaçağ Avrupa’sına egemen olan siyasi, ekonomik, sosyal ve dini sistemdir. Toprak sistemine dayalı bir yönetim şeklidir.

Nasıl Ortaya Çıktı?

Kavimler Göçüyle ortaya çıkan bir sistemdir. Kavimlerin yer değiştirmesi sonucu krallıklar zayıflamış ve can güvenliği olmayan halk, güvenliğini ve canını korumanın yolunu derebeylerin korunaklı şatolarına sığınmakta bulmuştur.

Nasıl Son Buldu?

Haçlı Seferleri ve Yüzyıl Savaşları ile zayıflayan sistem İstanbul’un fethinden sonra yıkılmıştır. İstanbul’un fethinde kullanılan ve etkisiyle büyük surları yıkabilecek topları krallar temin ederek derebeylerin şatolarını yıkmışlardır. Bu durumun sonucu mutlak krallıklar güçlenmiştir.

Orta Çağ Avrupasında Sosyal Durum:

Halk sınıflara ayrılmıştır.

Soylular: Yönetim ve askerlikle uğraşan, vergi vermeyen ve asıl gücü elinde tutan aristokratik sınıftır.

Din Adamları: Katolik Kilisesinin gücüne paralel olarak rahat bir hayat sürmüşlerdir.

Burjuvalar: Ticaret ve sanatla uğraşan, şehirlerde yaşayan sınıftır. Coğrafi Keşiflerden sonra zenginleşerek güçlendiler ve Fransız İhtilalinden sonra yönetime katıldılar.

Köylüler: İki gruba ayrılmışlardır.

    Hür köylüler: Derebeylerin vasalıdır. Ağır vergiler öderler ve belirli günler derebeyin işlerini yaparlar.

    Köleler (Serfler): Hiçbir hakları yoktur. Toprakla birlikte alınıp satılırlar. Karın tokluğuna çalışırlar.

Orta Çağ Avrupasında Dini Durum:

Tüm güç kilisenin elindedir. Skolastik düşünce etkilidir.

Skolastik Düşünce Nedir?

Ortaçağ Avrupa’sına hakim olmuş, kilisenin mutlak doğruları karşısında deney gözlem ve araştırmanın olmadığı düşünce sistemidir. Yani kilisenin değişmez doğruları vardır, bunun aksinin iddia edilmesi yasaklanmıştır. Örneğin Galileo dünyanın yuvarlak olduğunu iddia ettiği için kilise tarafından cezalandırılmıştır. (Kilisiye göre dünya bir öküzün boynuzlarındadır.)

Papalığın aforoz, enterdi ve endüljans yetkileri vardır.

Aforoz: Dinden çıkarma

Enterdi: Papanın bir ülkeyi cezalandırması

Endüljans: Af kağıdı, günahların bağışlanması ve cennetten yer satın alınmasına para karşılığı verilen kağıttır. Kilisenin zenginleşmesini sağlamıştır.

Papanın siyasi yetkileri vardır:

  • Krallara tac giydirmesi
  • Haçlı Seferlerine öncülük etmeleri
  • Kendi hakimiyetinde topraklarının olması
  • Kralları aforoz edebilmesi bunun kanıtıdır.

Orta Çağ Avrupasında Ekonomik Durum:

Ortaçağda Avrupa halkı fakirdir. Temel zenginlik kaynağı topraktır. Halkın fakir olması Haçlı Seferlerinin düzenlenmesini ve katılımın çok olmasını sağlamıştır. Seferlerden sonra Akdeniz ticareti canlanmış ve İtalyan şehir devletleri ticari hayatta ilerlemişlerdir.

Özet Bilgiler:

Kısaca Orta Çağ’da Avrupa’da egemen olan anlayış soylular ve dini anlayış doğrultusundaydı. Avrupalılar  Hristiyanlığın Katolik Mezhebindendi. Halk arasında asiller (kral, kont, dük, lord, derebey vb. hükümdar soyundan olanlar) ve din adamları azınlıkta olmalarına rağmen diğerlerinden üstündü. Üretimin ve toplumdaki hizmetlerin çoğunu gören halk ise ezilmekte ve can güvenliğini dahi temin edememekteydi. Hayatın her alanında kilisenin etkisini görmek mümkündü. Bu yüzden kilise ve din adamları maddi gücü ellerinde bulundurmaktaydı. Bu durum Reform hareketlerine kadar varlığını sürdürmüştür.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Cevap Yazın