Son Yazılar
Home / 9. Sınıf Tarih / Dört Halife Devri’nin sona ermesiyle İslam toplumunda yaşanan sorunlar neler olabilir?

Dört Halife Devri’nin sona ermesiyle İslam toplumunda yaşanan sorunlar neler olabilir?

Hz. Muhammed’den sonra Dört Halife Dönemi önde gelenlerinin kabulüyle belirlenen halifelik makamı, Muaviye’nin oğlu Yezid’i halife ve devlet başkanı olarak veliaht tayin etmesiyle saltanata dönüştü. Bu durum İslamiyet’in prensiplerinden olan istişarenin (danışma) ortadan kalkmasına yol açtı. Ayrıca İslam dininin evrensellik karakterinden ödün verilerek Arap olmayan unsurların dışlanmasına da zemin hazırladı. Yönetim anlayışındaki bu değişim, takip eden yıllarda süregelen isyanların temel sebebini oluşturdu.

Bir Cevap Yazın