Home / 9. Sınıf Tarih / İslam dininin, sanatın gelişmesine etkileri neler olabilir?

İslam dininin, sanatın gelişmesine etkileri neler olabilir?

İslam medeniyetinde, genelde soyutlamanın ön planda olduğu sanat dalları ebru, hat, minyatür, tezhip ve musikidir.

İslam sanatının başlangıçtan beri değişmeyen temel niteliği özgün üslubu, motif zenginliği ve kendine has mimari sistemidir. Müslümanların resimleme ve süslemede diğer kültürlerde rastlanmayan kendine özgü bir sanat anlayışı vardır.

İslam sanatında doğada mümkün olmayacak şekilde dal, yaprak ve çiçeklerin tekrarı ile geometrik düzenleme sık sık kullanılmıştır. Böylece her türlü tezhip ve tezyinat önemli sanat dallarından olmuştur.

Başta Kur’an ayetleri olmak üzere hadisler ve diğer anlamlı sözlerin estetik bir şekilde kâğıda aktarılması hat sanatını doğurmuştur.

Bir Cevap Yazın