Home / 10.Sınıf Tarih / Sokullu Mehmet Paşa Dönemi (1566 – 1579)

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi (1566 – 1579)

Kanuni’nin ölümünden sonra tahta çıkan oğlu II. Selim Dönemi’nde devletin genişlemesi devam etti. II. Selim devletin idaresini Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’ya bı­rakmıştır. Bunun için bu döneme “Sokullu Dönemi” adı verilir. Bu dönemin padişahları II. Selim ve III. Murat’tır.

Bu dönemin önemli olayları:

Yemen yeniden alındı.
Sakız Adası alındı.
Kıbrıs fethedildi (1571).
İnebahtı Deniz Savaşı yapıldı (1571).

1571’de Kıbrıs alınarak Doğu Akdeniz’deki Osmanlı egemenliği pekiştirilmiştir. Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından alınması Haçlıları harekete geçirmiştir. İnebahtın’da yapılan savaşı  Haçlılar kazanmışlardır. Osmanlı donanması büyük ölçüde yakılmış fakat kısa bir süre eskisinden daha güçlü bir Osmanlı donanması kurulmuştur.

  • Lehistan Osmanlı himayesine alındı.
  •  Kapitülasyonlar yaygınlaştırıldı.
  • Bu dönemde ilk kez İngilizlere kapitülasyonlardan yarar­lanma hakkı verildi.
  • Fas himaye altına alındı.
  • Sokulu Mehmet Paşa Akdeniz ticaretini canlandırmak ve Akdeniz ile Kızıldenizi birbirine bağlamak amacıyla kanal (bugünkü Süveyş Kanalı) projesini ortaya atmış­tır. Fakat yeterince destek alamadığı için başarısız olmuştur.
  • İpek yolu ticaretini canlandırmak Hazar Denizi’ne do­nanma indirmek amacıyla Don-Volga Projesi’ni ortaya atmıştır. Bu projede aynışekilde yeterince ilgi görmedi­ği için başarısız oldu.
  • İç ticareti geliştirmek için Marmara projesi ortaya atıldı, fakat bu da diğerleri gibi başarısız oldu.
  • Sokullu Mehmet Paşa’nın öldürülmesiyle Osmanlı tarihinin “Yükselme Dönemi” sona ermiş, “Duraklama Dönemi” başlamıştır (1579).

Bir Cevap Yazın