Son Yazılar
Home / 10.Sınıf Tarih / Yerleşme ve Devletleşme Selçuklu Türkiye’si Kavramları

Yerleşme ve Devletleşme Selçuklu Türkiye’si Kavramları

KAVRAMLAR

Azam: Büyük, Ulu, Yüce

Babalik: Şamanizmden izler taşıyan tarikat

Derviş: Tarikata girmiş kişi

Fetih: Müslüman İslam ordularının Gayrimüslimlere ait şehir, kale veya alanlarını ele geçirmesi,

Hassa:Özel, Hükümdara ait,

Hat: Yazı, Hattat ise güzel yazı yazan

Hutbe: Cuma ve Bayramlarda camideki söylem, Hükümdarlar için egemenlik sembollerinden biri.

Kervansaray: Kervan ticareti ile uğraşanların güvenliğini ve ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan yapılar

Kesiş: Kilise veya Manastırda yaşayan evlenmemiş papaz, rahip.

Kethüda: Esnaf topluluğunu yöneten kişi.

Kont: Soyluluk unvanı

Külliye:Cami yanında darüşşifa, medrese,imaret gibi yapıların bütünü.

Kümbet:Sultan veya büyük devlet adamlarının anıt mezarları,olup duvarları silindir ya da çokgen çatıları piramit şeklindedir.

Latin:İtalyan, Roma kültürü

Medrese: İslam ve Türk – İslam devletlerinin eğitim – öğretim kurumları,

Melik: Selçuklu ailesinden gelen prensler

Menşur: Yüksek memurların atanmasına ait belge

Mescit: Minberi olmayan küçük cami.

Mevlevilik: Mevlana adına oğlu tarafından kurulan tarikat

Minber: Camilerde hutbe okunan yüksekçeyer.

Müşrif: Devletin mali, ve idari işlerini denetleyen görevli

Pervaneci: Tımarların dağıtımını yapan görevli.

Şenyör: Soyluluk unvanı.

Skolastik: Ortaçağ’da Avrupa’da egemen olan doğmatik- dinsel düşünce sistemi,

Şıhne: Şehirlerde güvenlik ve zabıta işlerini yapan görevli

Şövalye: Seçkin Savaşçı (Soyluluk Unvanı)

Tuğracı: Yazışmalara Sultanın tuğrasını çeken görevli

Türkmen: Müslümanlığı benimseyen Türklere verilen isim.

Uçlar:Sınır boyları

“Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si Kavram Bilgisi” yazımız hakkında görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Ünite de geçen burada yer almayan kavramları yorum kısmından yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın