Son Yazılar
Home / Kavram Bilgisi / Merkantilizm

Merkantilizm

Merkantilizm ne demektir?

Tanımı:

Merkantilizm, bir ülkenin zenginliğini, sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerlere bağlayan, bu madenlerin dış pazarda satımını arttıran iç pazarda satımını engelleyen ekonomik doktrindir. Diğer bir ifadeyle “merkantilizm, bir milletin ekonomik gücünü ve zenginliğini en üst düzeye çıkarmak amacını güden ekonomi modeli”dir. XVI ve XVII. yüzyılda Avrupa ülkelerinin ticaret politikalarının temelini merkantilizm oluşturmuştur.

Merkantilist anlayış, Coğrafi Keşifler sonrasında Avrupa’da ortaya çıkmıştır.
İç ve dış ticarete önem veren Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmalarında ve sömürgecilik yarışına girmelerinde merkantilist anlayış ön plandadır. Coğrafi Keşifler ile ticarette gittikçe zenginleşen burjuva sınıfı doğdu. Bu sınıf sonraki yüzyıllarda Avrupa siyasetinde önemli rol oynadı. Feodal sistemin çöküşüyle özerkliği elinde bulunduran şehirlerde yaşayan burjuva sınıfı, yönetimde ve ticarette söz sahibi oldu.

Özetleyecek olursak Merkantilizm ekonomisinin temel prensipleri şunlardır:

  1. Bir ülkenin serveti sahip olduğu değerli madenleridir. (Altın ve gümüş)
  2. İhracat, dış satım, ülkeye bu değerli madenlerin girmesini sağlar.
  3. İthalat, dış alım, ülkeden değerli madenlerin çıkmasına neden olur.
  4. Devletler dış alımı engelleyerek altın rezervinin dışarı çıkmasını engellemelidir.

Bir Cevap Yazın