Son Yazılar
Home / Kavram Bilgisi / Sömürgecilik, Emperyalizm, Manda ve Himaye Kavramları

Sömürgecilik, Emperyalizm, Manda ve Himaye Kavramları

SÖMÜRGECİLİK: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik açıdan egemenliği altına alarak yayılmasıdır.

EMPERYALİZM: Bir devletin veya ulusun başka devlet veya ulusları kendi çıkarları doğrultusunda etkilemesidir. Emperyalizmde etkileyen devlet, etkilediği devletin kaynaklarından istifade eder.

MANDA VE HİMAYE: Birinci Dünya Savaşından sonra sömürgecilik yerine bu ifade kullanılmaya başlandı. Wilson İlkelerinde sömürgeciliğin kaldırılması kararı sonucu İtilaf Devletleri, özellikle İngiltere ve Fransa tarafından ortaya atılan fikir. Buna göre kendi kendini yönetme kabiliyeti olmayan devletler, kendi kendine yeterli düzeye gelinciye kadar, gelişmiş devletlerin (!) denetimde olacaktı. Milletler Cemiyeti sözleşmesinde de manda rejimi hakkında karar alınmıştır.

Bir Cevap Yazın