Son Yazılar
Home / 10.Sınıf Tarih (Sayfa 2)

10.Sınıf Tarih

Mısır Sorunu ve Mehmet Ali Paşa İsyanı

Yunan İsyanı’nın bastırılmasında etkili olan Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’ya daha önce vaat edilen Girit Valiliği verildi ancak Yunanistan’a bırakılan Mora Valiliği verilemedi. Mehmet Ali Paşa bu gelişme üzerine Mora karşılığında Suriye valiliğini ve  Navarin’ de yakılan donanmasının tazminatını istedi. II.Mahmut bu istekleri reddetti. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa oğlu …

Daha Fazla Oku

Viyana Kongresi (1815)

1815 yılında Avusturya’nın Viyana şehrinde düzenlenen kongredir. Neden toplanmıştır? Mutlakiyet rejimlerini korumak, milliyetçilik ve bağımsızlık hareketlerine engel olmak için toplanmıştır. 1804’te kendini imparator ilan eden Napolyon sınırlarını genişletmek için yaptığı savaşlarda ilk başlarda başarı elde etse de Waterloo Bozgunu ile yenilgiyi kabul etmiştir. Konferansa 90 kadar devlet katılmıştır. İngiltere’de meşruti …

Daha Fazla Oku

Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar

XIX. yüzyılda Osmanlı egemenliğinde yaşayan Balkan ulusları bağımsız devletler kurmak için çeşitli isyanlar çıkarmışlardır. Bu isyanların çıkmasında; Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik akımı sonucu azınlıkların bağımsızlığı düşünmesi Avrupa Devletlerinin azınlıkları kışkırtması Merkezi otoritenin sarsılması Yöneticilerin halka kötü davranması Ahalinin arazisinin savaş alanına dönüşmesi ve sürekli yer değiştirmesi etkili olmuştur. …

Daha Fazla Oku

XIX. Yüzyıl Osmanlı ve Avrupa Devletlerinin Temel Politikaları

XIX. yüzyılda; Milliyetçilik akımı ve liberalizm Avrupa’nın siyasi ve sosyal gelişimi üzerinde etki olmuştur. Avrupa ülkelerinde mutlakiyetçilik zayıflamış, demokrasi anlayışı güçlenmeye başlamıştır. Almanya ve İtalya siyasi birliklerini kurmuş, bu durum Avrupa’nın güçler dengesinde değişimleri beraberinde getirmiştir. AVRUPA DEVLETLERİNİN GENEL POLİTİKALARI İNGİLTERE XIX. Yüzyılın en güçlü devleti olan İngiltere, büyük bir …

Daha Fazla Oku

18. Yüzyıl Islahatları

  III. Ahmet Dönemi -Lale Devri- (1718–1730) Osmanlı tarihinde 1718 Pasarofça Anlaşmasıyla başlayıp, 1730 Patrona Halil İsyanıyla sona eren döneme Lale Devri denmiştir. Dönemin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. Bu dönemde diplomasi, bilim, eğitim ve sanat alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. İstanbul’da eğlence hayatı da yaygınlaşmıştır. Bu dönemde; Avrupa’nın Paris, Moskova, Viyana ve Varşova …

Daha Fazla Oku

AVRUPA’DA DÜŞÜNCE VE EKONOMİ ALANINDA GELİŞMELER

Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri Avrupa’nın ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, sanatsal, bilimsel, dinsel ve düşünce yapısını etkilemişti. Bunun sonucunda skolâstik düşünce yıkılarak bilgiye ulaşma ve kullanmada akıl, deney ve gözlem yöntemi önem kazanmıştır.  Bu sebeple XVII. yüzyıla Akıl Çağı, XVIII. yüzyıla Aydınlanma Çağı denmiştir. Aydınlanma Çağı Aydınlanma aklın, bilimin …

Daha Fazla Oku

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

İngiltere’de Demokrasi Hareketleri 1215 yılında Magna Carta ile Kral, halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkûm etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla kadar süren bu yönetim, bazı kralların mutlakiyeti yeniden oluşturmaları üzerine sona erdi.  1689 yılında İnsan Hakları Bildirisi’nin yayınlanması ve parlamentonun açılması ile İngiltere’de meşruti idareye …

Daha Fazla Oku

Gerileme Dönemi

18. Yüzyıl Siyasi Tarihi Edirne Vakası (Cebeci İsyanı 1703) Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarından sonra II. Mustafa devlet işlerinden elini çekerek vaktinin çoğunu Edirne’de geçirmeye başlamıştır. Devlet işleri dönemin Şeyhülislam’ı Feyzullah Efendiye kalmıştır. Yönetimde aksaklıkları olması ve başkentin Edirne’ye taşınacağının söylentisi isyana neden olmuştur. İsyanda Şeyhülislam öldürülmüş, II. Mustafa tahtan indirilmiş …

Daha Fazla Oku