Son Yazılar
Home / 10.Sınıf Tarih / 10. Sınıf Tarih Dersi Sorumluluk Sınavı (2020-2021)

10. Sınıf Tarih Dersi Sorumluluk Sınavı (2020-2021)

Merhaba değerli arkadaşlar. 10. Sınıf Tarih Dersi sorumluluk sınavı 10. Sınıftaki tarih dersi ünitelerinin hepsini kapsamaktadır. Sorular ünitelere orantılı dağıtılmıştır. 10. Sınıf Tarih Dersi sorumluluk sınavı yazımız ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. www.tarihyolu.com olarak sınavlarınızda başarılar dileriz.

10. Sınıf Tarih Dersi Sorumluluk Sınavı Soruları

1-) Bilgi:  Haçlıların asıl zararı ise Bizans İmparatorluğu’na olmuştur. Seferlerin başından beri İstanbul’u zapt etme düşüncesini taşıyan ve Bizans’a duydukları nefreti her fırsatta ortaya koyan Haçlılar, bu isteklerini IV. Haçlı Seferi sırasında 1204’te gerçekleştirme imkânını bulmuştur. Bu sefer sonucunda Bizans İmparatorluğu ortadan kaldırıldığı gibi İstanbul görülmemiş bir vahşetle yağmalanmıştır. Bizans’a yardım sözünü dillerinden düşürmeyen Avrupalılar, Bizans’a bir daha eski gücüne kavuşamayacak şekilde zarar vermiştir. Her ne kadar sürgündeki İznik-Bizans Devleti 57 yıl sonra İstanbul’u Haçlılardan geri almayı başardıysa da bundan sonraki 200 yıllık dönemde Bizans artık komşularına karşı kendini savunmaya çalışan sıradan bir devlet olarak varlığını sürdürebilmiştir.  

Soru: Haçlı Seferlerinin Bizans İmparatorluğunu nasıl etkilemiştir? [10puan] 

2-) Soruların cevaplarını aşağıdaki bulmacadaki ilgili kutucuklara yerleştiriniz. [10 puan]

1. Türkiye Selçuklularında esnaf teşkilatı olarak ortaya çıkan siyasal, dinsel yanı olan örgüt.

2. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kalıcı olma adına yaptığı yerleştirme politikası.

3. Savaşlarda alınan esirlerden beşte biri vergi karşılığı devletin olma politikası

4. I. Murat‘ın, Bulgar ve Bizans kuvvetlerini yenerek Edirne’yi fethettiği savaş.

5. Bizans’ta merkezi otorite zayıfladığı için illeri yöneten valilere verilen ad.

 

3-) Osmanlı Beyliği’nin kurulup gelişmesinde rol oynayan faktörleri işaretleyiniz? [10 puan]

 • Gaza Ruhu   [           ]
 • Türkmenlerin desteği [           ]
 • Ahilerin Desteği   [           ]
 •  Jeopolitik konum [           ]
 • İstanbul’un Türkleşmesi    [           ]
 • Hükümdarlarının yetenekli olması [           ]
 • Karamanoğullarının desteği    [           ]
 • Ankara Savaşı   [           ]

4-) Aşağıda verilen gelişmelerden hangileri Osmanlı-Memlük ilişkilerini bozmuştur. [10puan]

 • Hicaz bölgesindeki su yolları meselesi, [           ]
 • Amasra’nın Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi [           ]
 • Cem Sultan Olayı [           ]
 • Uzun Hasan’ın, Trabzon Rum İmparatorluğu’nu desteklemesi ve Karamanoğulları’nı koruması. [           ]
 • Hac yolu güvenliği meselesi [           ]
 • İslam dünyasının liderliğini [           ]
 • Doğu ticaret yollarının, Türklerin kontrolüne geçmesi [           ]
 • Dulkadiroğulları üzerinde egemenlik mücadelesi [           ]

5-) Bilgi:  Kanuna göre çocukların en soyluları, papaz oğulları, iki veya daha fazla çocuğu bulunanın en sağlıklısı tercih edilir, tek erkek çocuğu olan ailelerin oğlu alınmazdı. Çocukların orta boylu olmasına dikkat edilir, uzun boylu olup da fiziği düzgün olanlar saray için ayrılırdı.

Soru: Yukarıda bahsi geçen kanun hangi sistemi anlatmaktadır? [5 puan]

Soru: Bu sistemin özelliklerinden birini de siz yazın. [5 puan]

5-) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfının görevleri arasındadır? İşaretleyiniz. [10 puan]

 • Eğitim-öğretim  [           ]
 • Mali politikalar belirleme  [           ]
 • Yönetim görevi [           ]
 •  Askerlik  yapmak [           ]
 • Fetva vermek    [           ]
 • Davalara bakmak [           ]
 • Yönetimi denetlemek    [           ]
 • Müderris atamak [           ]

 6-) Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan aşağıdaki mutasavvıflardan hangisi Anadolu’da yaşamamıştır? [4 puan]

A) Ahmet Yesevî              

B) Yunus Emre

C) Ahî Evran               

D) Hacı Bektâş-ı Velî

E) Hacı Bayram-ı Velî

7-)  Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfı;

I. askerî,

II. eğitim-öğretim,

III. idari ve adli

görevlerinin hangilerinden sorumludur? [4 puan]

A) Yalnız I            

B) Yalnız II            

C) I ve II

D) II ve III                      

E) I, II ve III

8) . Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde görülen el sanatlarından biri değildir? [4 puan]

A) Dokumacılık                

B) Hat

C) Ahşap işlemeciliği       

 D) Çini           

E) Heykel

9-) Köklü ailelerin iktidarı paylaşma dönemine son veren Fatih Sultan Mehmet, vezîriâzamlık ve yeniçeri ağalığı gibi kurumlara, kendine bağlı kişileri getirmiştir.

Bu uygulamalarla aşağıdakilerden hangisine ulaşılmak istenmiştir? [4 puan]

A) Saltanat mücadelelerine son vermek

B) Yetenekli kişileri göreve getirmek

C) Merkezî otoriteyi güçlendirmek

D) Devlete yeni müesseseler kazandırmak

E) İdari ve askerî yetkileri belirlemek

10-)  Ceneviz, Venedik, Fransa ve İngiltere gibi devletlere kapitülasyonlar verilmesinde;

I. Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak,

II. Akdeniz ticaretini canlandırmak,

III. Batı’daki fetihleri kolaylaştırmak

durumlarından hangileri etkili olmuştur? [4 puan]

A) Yalnız I           

 B) Yalnız II       

C) I ve III

D) II ve III                    

E) I, II ve III

10-) Bilgi: Divân-ı Hümâyun’un başkanlığını vezîriâzama devretmesidir. Divân-ı Hümâyun toplantılarına 1475 yılına kadar padişahlar başkanlık etmiştir. Fatih’ten itibaren vezîriâzamlara geniş yetkiler verilmiş ve padişahın mutlak vekili olarak Divân-ı Hümâyun’a vezîriâzamlar başkanlık etmeye başlamıştır. Padişah ise Kubbealtı salonunun  üstünde kafesle ayrılan bir bölümden dilerse toplantıları takip etmiştir.

Soru: Bu bilgilere göre aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış diye değerlendiriniz. [10 puan]

 • Divân-ı Hümâyun bir karar organı olmuştur. [           ]
 • Divân-ı Hümâyun bir karar organı olmaktan ziyade bir danışma kurulu hâline dönüşmüştür. [           ]
 • Merkezi otorite zayıflamıştır. [           ]
 • Merkezi otorite güçlenmiştir. [           ]
 • Sadrazamın saygınlığı artmıştır. [           ]

11-) Şehzadelerin sancağa çıkmasının devlet yönetimindeki faydaları nelerdir? [10 puan]

12-)Osmanlı toplumunda, askerî ile reaya arasındaki farklılıklar nelerdir? [10 puan]

10. Sınıf Tarih Dersi sorumluluk sınavı yazımız ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz.

2 Yorumlar

 1. Elinize ve emeğinize sağlık ve çok teşekkür ederiz.

Bir Cevap Yazın