Son Yazılar
Home / Kavram Bilgisi / Osmanlı Ordusunda Akıncılar ve Görevleri

Osmanlı Ordusunda Akıncılar ve Görevleri

Sınır boylarında yaşayan Türklerden oluşturulan hafif atlı askerî birliklerdir. Çok hızlı hareket ettiklerinden dolayı bu adı almışlardı. Bunların görevi;

Akıncılar
  • Düşman ülkelerine akınlar düzenleyerek bilgi toplamak,
  • Askerî ve ekonomik kaynaklarına zarar vermek,
  • Orduya yol açmak ve pusu kurulmasını önlemekti.

Akıncı beyleri Avrupa dillerinden pek çoğunu bilirler, şehir ve kasabalarını tanırlardı.

Devlet akıncılara kışla tahsis etmez, onlara maaş, askeri araç ve gereçte vermezdi. Akıncılar silahlarını kendileri temin eder ve düşmandan aldıkları ganimetlerle geçinirlerdi. Bu hizmetlerine karşılık vergiden muaftılar. Akıncılar silahları uygun olmadığından kale kuşatmalarına katılmazlar, ancak akıncı fedailerinden olan serdengeçtiler kuşatılmış kaleye girerek düşman içerisine dalarlardı.

Akıncı olmak isteyen aday imam, köy kethüdası veya dürüst birini kefil göstermek zorundaydı. Akıncı defterleri düzenli olarak tutulmakta olup iki nüshadan ibaretti. Birisi serhad kadılığında diğeri merkezde bulunurdu. Akıncı beyini devlet tayin ederdi. Bu öenmli kumandanlık uzun süre Malkoçoğlu, Evrenosoğulları, Mihaloğulları, Turhanoğulları gibi akıncı ailelerde kalarak adeta babadan oğula geçmişti.

Akıncılar barış zamanında kendi işleriyle meşgul olurlardı. Bu işler ata binme ve at üstünde her silahı kullanma, yüzme gibi sporlardan oluşmaktaydı.

XVI. yüzyılın sonlarında sayıları 40.000 bulan akıncılar zamanla azalıp yok olmuştur.

Osmanlı Ordusunda yer alan diğer askeri birlikler

Yasal Uyarı: Öğrencilerimiz derslerinde kullanabilirler. İzinsiz olarak kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.

Bir Cevap Yazın