Home / Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları

Merhaba değerli öğrencilerimiz, bu yazımızda “12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi, Mevsim Yayıncılık, 4. Ünite Ders Kitabı Cevaplarını” paylaşacağız. Tarih ders kitabımızda 4. ünitemizin adı, İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya“. Sizlerden isteğimiz öğrenmede kalıcılığı sağlamak için soruların cevaplarını önce kendiniz cevaplayın sonra araştırın, araştırmalarınız sonucu bulduklarınızı karşılaştırın ve anlayarak yazıya geçirin. Unutmayın buradan ya da herhangi bir yazıdan olduğu gibi alıp yazmak kalıcı öğrenmeyi sağlamaz.

12. Sınıf T.C İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları tarih öğretmenimiz tarafından özenle hazırlanmıştır.

12. Sınıf T.C İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya – Anahtar Kavramlar

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139

Çok partili hayat ile demokrasi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Demokrasi, farklı fikir ve düşünceye sahip insanların kendilerini özgürce ifade edebilmesi olarak tanımlanabilir.

Demokrasinin hâkim olduğu toplumlarda insanlar fikir ve düşüncelerinin devlet yönetiminde de temsil edilmesini isterler. Siyasi partiler bu amaçla kurulmuş organlardır.

Ancak devlet yönetiminde tek bir siyasi partinin bulunması toplumdaki demokrasi anlayışına ters düşecektir. Çünkü tek bir parti ile farklı fikir ve düşünceler temsil edilemeyecektir.

O halde çok partili bir yönetim esas olmalıdır. Çok partili hayat, toplumdaki farklı fikir ve düşüncelerin temsil edilmesi bakımından demokrasinin önemli bir unsurudur.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140

Siz bir parti kuracak olsanız nasıl bir parti programı oluşturur­dunuz?

Bir siyasi parti kuracak olsak, parti programımızı her türlü fikir ve düşünceye saygılı, demokratik bir anlayışla hazırlamaya çalışırdık.

Toplumun fikir ve düşünce zenginliğini en iyi şekilde yansıtmaya çalışırdık. İnsanları ayrıştırıcı değil bütünleştirici olmaya yönelik ilkeler hazırlardık.

Ayrıca toplumun temel sorunlarına çözümler üretip refah seviyesini ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler planlardık.

İç ve dış politikalarımızda ülke menfaatlerini ön planda tutan politikalar geliştirirdik.

Ülkemizi geleceğe hazırlayacak projelerin hayata geçirilmesi için temel yaklaşımlar oluştururduk.

Devlet liderlerine sizce neden suikast düzenlenmek istenir ve bununla ne amaçlanır?

Devlet liderleri toplumun geleceği üzerinde etkili ve yön verici kişiler oldukları için devlete zarar vermek isteyen kişilerin hedefi haline gelebilirler.

Devlet liderine suikast, devletin siyasi, ekonomik veya sosyal yapısındaki istikrarı, halkın birlik ve beraberliğini, önemli projelerin hayata geçirilmesini engellemek amacıyla yapılabilir.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141

Bir olay bir millet hayatında hangi sebeplerle simge haline gelebilir?

Bir olayın bir milletin hayatında simge haline gelebilmesi için o olayın, ülkede yaşayan herkesi ilgilendirmesi, herkes tarafından kabul edilmesi ve desteklenmesi gerekir.

Örneğin Çanakkale Zaferi gibi tarihi olaylar, 1999 Gölcük Depremi gibi doğal afetler, 15 Temmuz Darbe Girişimi gibi önemli siyasi gelişmeler birer simge olabilir. 

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 143

Türkiye ve Yunanistan arasında Lozan Antlaşması’ndan kaynaklanan güncel sorunlar nelerdir?

Türkiye ile Yunanistan arasındaLozan Antlaşması’ndan kay­naklanan güncel sorunlardan birisi Ege Adaları’nın silahsızlandırılmış statüsüdür.

Lozan Antlaşması’nda adaların askeri gayelerle kullanılmaması yani silahlandırılmamaları kabul edilmişti. Ancak Yunanistan, Türkiye’nin itirazlarına rağmen 1960’lardan beri adaları silahlandırmaktadır.
 

Bir diğer sorun Kıbrıs meselesidir. Lozan Antlaşması’nın 20. Maddesi ile Kıbrıs Adası’nın İngiltere’ye ilhakının kabul edilmişti. Ancak Yunanistan 1951’de adanın kendisine verilmesi için İngiltere’ye başvurmuş, olumsuz yanıt alınca da konuyu Milletler Cemiyeti’ne taşımıştı.

Zaman içerisinde Yunanistan’ın kışkırtıcılığıyla Kıbrıs’ta Türklere yönelik olumsuz gelişmeler yaşanmıştır. Bu konu günümüzde de iki devlet arasında sorun olmaya devam etmektedir.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 144

Bir ülke, sınırının olmadığı devletler ile ne tür sorunlar yaşaya­bilir?

Bir ülke sınırı olmayan ülkelerle de sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlar yaşayabilir.

Örneğin,Türkiye, Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti’nde, 1960’lı yıllarda kaçak kazırlarla çıkarılıp yurt dışına kaçırılan ve 2012’de ABD’nin Bowling Green Üniversitesi’nde olduğu belirlenen ‘Çingene kızı’ mozaiğinin eksik 12 parçasının ABD’den Gaziantep’e getirilmesi için ciddi bir diplomasi çalışması gerçekleştirdi.

Sonunda parçalar getirildi ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde ziyarete açıldı. Bu eserlerin iade edilmesi süreci Türkiye ile ABD arasında kültürel bir sorun olmuştur.

Myanmar hükümetinin 2012 yılından itibaren Arakanlı müslümanlara yönelik başlattığı “etnik temizlik” ya da “soykırım” hareketi Türkiye ile Myanmar arasında siyasi bir sorun olmuştur.

Türkiye, hem çeşitli siyasi girişimlerle hem de yaptığı yardımlarla Arakanlı Müslümanların en büyük umudu olmuştur. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türk Kızılayı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi kuruluşlarla Arakanlı müslümanlara yönelik yardım faaliyetleri sürdürülmektedir.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 146

Türkiye ile SSCB arasında Millî Mücadele Dönemi’nde kurulan iyi ilişkiler hangi gelişmelerin etkisiyle olumsuz bir niteliğe bürünmüştür?

Türkiye ile SSCB arasında Millî Mücadele Dönemi’nde kurulan iyi ilişkiler 1930’lardan itibaren bozulmaya başladı.

Bu yıllarda Türkiye, batılı devletlerle Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunları büyük ölçüde çözmüş ve bu devletlerle ilişkilerini güçlendirmeye başlamıştı.

Özellikle 1936’dan itibaren İngiltere ile başlayan dostluk Türk-Sovyet ilişkilerinin zayıflamasına yol açtı.

II. Dünya Savaşı ve sonrasındaki gelişmeler uluslararası ilişkileri farklı bir havaya sürükledi.

SSCB’nin boğazlar üzerinde söz sahibi olma düşüncesi ve siyasi rejimini yayma çabaları iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilemiştir.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 147

Türkiye’nin komşularıyla kurduğu iyi ilişkilerin, sorunların çözü­müne katkısı neler olmuştur?

Devletlerindış politika alanında ortaya koydukları dostane yaklaşım komşuları ile olan sorunlarının kısa sürede ve karşılıklı çıkarlara uygun olarak çözülmesini sağlamaktadır.

Örneğin, Türkiye ile Yunanistan arasında 1930’dan itibaren diplomatik ilişkilerde yaşanan yakınlaşma İtalya ve Almanya’nın Balkanlar üzerindeki yayılmacı politikaları belirginleşmeye başlayınca Balkanlarda birlik oluşturma fikrini ortaya çıkarmıştır.

Bu durumda Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya’nın katılımıyla Balkan Antantı oluşturulmuştur.  Böylece gelebilecek saldırılara karşı birlikte hareket etme bilinci gelişmiştir.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 148

Boğazların Türkiye’nin elinde ve denetiminde bulunmasının sonuçları neler olabilir?

İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi’nden oluşan Türk Boğazlar sisteminin, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan tek suyolu olarak sahip olduğu stratejik önem tartışılmazdır.

Türk Boğazları, ülkemizin olduğu kadar, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin de gerek ekonomisi, gerek askeri güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır.

Ayrıca boğazlar, Karadeniz ülkelerini dünya piyasalarına bağlayan ana ticaret güzergâhıdır.

Oldukça önemli olan boğazların, Türkiye’nin elinde ve denetiminde bulunması ülkenin siyasi, ekonomik ve askeri anlamda stratejik bir güce sahip olmasını sağlamıştır.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 149

Sizce bölgesel iş birliği antlaşmaları, hangi amaçlarla yapılır?

Devletler kendi bulundukları bölgeyi saldırgan güçlere karşı korumak ya da ekonomik, sosyal veya kültürel açıdan kalkındırmak amacıyla diğer devletlerle işbirliği antlaşmaları yapabilirler.

Örneğin, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı, Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikalarına karşı oluşturulmuş bölgesel işbirliği antlaşmalarıdır.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 150

Türkiye, Milletler Cemiyetinde Hatay’ın kendisine bırakılmasını talep ederken ileri sürdüğü gerekçeler nelerdi?

Sancaktaki Fransız sömürge idaresinin Arapları kışkırtan davranışları ve Arapların Türklere saldırmaları ile bölgede güvenliğin kalmayışı,

Nüfus çoğunluğunun Türklerden oluşması,

Hatay’ın Türk tarihi içerisinde değerlendirilmesi,

Bölgede Türk kültürünün hâkim olması.

Cenaze törenlerinde Türk bayrağı ve askerî tören hangi durumlarda kullanılır?

Türk Bayrağı Kanunu’nun 6. maddesinde bayrağın örtülebileceği yerler şu şekilde belirtilmiştir:

Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

Cenaze merasimlerinde askeri tören düzenlenmesi ise şu şekildedir:

Askeri Merasim ve Protokol Talimatnamesi uyarınca “Devlet büyükleri ile bilümum ordu mensuplarının ve merasim yapılmasını icap ettiren diğer mülki erkânın, askeri emeklilerin, ordu hizmetlerinde kullanılan ecnebi subayların ölümleri ile muharebede veya vazifede bir kaza neticesinde şehit olan ordu mensupların cenazelerinde askeri tören yapılır

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 154

Küresel çapta yaşanan ekonomik bunalımlar, ülke içinde ya da ülkeler arasında ne gibi sorunlara yol açar?

Küresel çapta yaşanan ekonomik bunalımlar birçok alanda olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Ülke ekonomisinin yapısında meydana gelen aksaklıklar krizlere neden olabilir.

Hiper enflasyon, borsa ve banka sistemlerinin çökmesi, fabrikaların kapanması ve sonrasında yaşanan işsizlik, küresel ekonomik bunalımların ülke içerisindeki zararlarından bazılarıdır.

Ülkeler arasında da hammadde ve enerji fiyatlarında büyük artış yaşanması, ülkeler arası ticaretin durması, teknolojik ilerlemenin yavaşlaması hatta bazı saldırgan rejimlerin doğmasına yol açabilecektir.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 157

Yukarıdaki fotoğraflarda, Türk halkının çeşitli kesimlerinin Atatürk’ün cenaze töreni sırasında yaşadığı duygulardan yansıyanlara bakarak Atatürk’ün liderlik anlayışını yorumlayınız.

Atatürk, halkından uzak bir lider değildi. Ömrünü halkına adamış; önce onu bağımsız kılmış sonrasında da refah seviyesini ve yaşam kalitesini arttırmaya çalışmıştı.

Her alanda ülkesini geliştirmeye çalışan bu büyük insana Türk halkı derin bir sevgi ve saygı besliyordu. 

Özellikle Cumhuriyetin ilanından sonra gittiği her yerde halk tarafından sevgi gösterileriyle karşılanmıştı.  Onun ölümü herkesi derinden yaraladı.

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları Sayfa 158

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya – Ölçme ve Değerlendirme

Lozan Görüşmeleri’nde Boğazlar meselesi görüşü­lürken işgalci devletler, savaş sırasındaki yaşadıkları sıkıntı ve acıları henüz unutmamışlardı. Bunun için bize dediler ki:” Boğazlar arazisi sizin, fakat bura­da istihkâm yapamayacaksınız, asker bulundurama­yacaksınız. Fazla olarak da İstanbul’da karma bir komisyon bulunacak ve Boğazlar hakkında yapaca­ğımız antlaşmaya bu komisyon bekçilik edecek…” Türk milleti gibi varlığı için her fedakârlığı göze alan bir efendi millet için bu şartlar çok ağırdı. Ken­di toprağımızı istediğimiz gibi müdafaa edememek, askerimizi ve silahımızı memleketin can damarından uzakta tutmak, hem de bekçi bir komisyonun bu iş­lere bakmasına tahammül etmek kabul edilebilir şey değildi. Fakat uzlaşma namına geçici bir fedakârlığa razı olmakta yarar gördük. Çünkü bir taraftan bü­tün isteklerimiz elde edilmişti, diğer tarafta savaşın bıraktığı izlerin derin olduğunu ve karşı tarafın ru­hunun Boğazlar meselesini serbestçe müzakereye henüz müsait bulunmadığını görüyorduk.

Türkiye’nin, Lozan Görüşmeleri sırasında Boğazlar konusundaki tavrını metne göre değerlendi­riniz.

Türkiye, Lozan Görüşmeleri’nde Boğazlar konusunu “tam bağımsız olma” noktasında değerlendirmektedir. Görüşmelerini bu anlayışla yürütmektedir.

Ancak işgalci devletlerin Boğazlar konusuna duygusal açıdan bakmaları bu konuda Türkiye’nin net bir karar almasına engel olmuştur.

Lozan Görüşmeleri’nin diğer konularında sağlanan kazanımlar nedeniyle Türkiye bu konuda geri adım atarak Boğazlar Komisyonu kurulması teklifini kabul etmiştir.

Ancak metnin son cümlesinden anlaşılacağı gibi konunun ileride uygun bir ortam sağlandığında yeniden müzakere edilmesi düşünülmektedir.

Lozan Görüşmeleri’nde Boğazlar için alınan karar­lara bakıldığında olası bir savaş durumunda Tür­kiye’nin yaşayabileceği sıkıntılar neler olabilir?

Lozan Görüşmeleri’nde Boğazların Türkiye’ye ait olduğu, ancak, Türkiye’nin boğaz arazileri (İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının her iki yakasındaki araziler) üzerinde olası bir düşman saldırısına karşı savunma amacıyla da olsa hiçbir inşaat ve siperi yapamayacağı ve bu arazilerde Türk askerini de bulunduramayacağı kabul edilmiştir.

Alınan bu karar, olası bir savaş durumunda Boğazların savunulmasını imkânsız hale getirmektedir. Türkiye için stratejik bir öneme sahip olan Boğazların her türlü askeri hazırlıktan yoksun bırakılması, düşman tarafından işgal edilmesine neden olabilecektir. Bu durum ülke güvenliği açısından çok büyük bir tehlike oluşturabilir.

Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Fran­sa arasında yaşanan sorunlar nelerdir?

1- Türkiye-Suriye sınırının tespiti

2- Osmanlı’dan kalan borçla­rın ödenmesi

3- Türkiye’de bulunan yabancı okulların durumu

4- Ulaştırma alanında, Ada­na-Mersin demir yolunun millîleştirilmesi 

Türkiye’nin Osmanlı Devleti’nden kalan borçları ödeme sürecini 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı nasıl etkilemiştir?

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye’nin Osmanlı Devleti’nden kalan borçları ödeme sürecini de etkiledi.

Türkiye, ödemesi gereken borç taksitlerini ödeyemedi.

Bu durum özellikle Fransa ile sorunlar yaşamasına neden oldu.

Paris’te 1933’te yeni bir anlaşma imzalandı.

Bu yeni anlaşma ile borç miktarı yüzde 20 kadar düşürüldü ve ödemenin 50 yılda tamamlanması kararlaştırıldı.

İlerleyen yıllarda karşılaşılan döviz sıkıntısı sebebiyle ödeme sistemi değiştirildi ve frank yerine Türk lirası ile ödemeye geçildi.

Adolf Hitler’in dış politikasını belirleyen üç ana esas nedir?

1. Versay Antlaşması’nın getirdiği bütün kısıtlama ve yaptırımlardan kurtulmak.

2. Almanya sınırları dışında yaşayan bütün Almanları bir devlet altında toplamak.

3. Hayat Sahası (Lebensraum) denilen yayılmacı politikayı gerçekleştirmek.

1923-1930 yılları arası olaylara bakıldığında Türk dış politikasının önceliklerinin ne olduğu söylene­bilir?

1923-1930 arası dönem yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Lozan Antlaşması’nda karara bağlanmış olan ancak çözüme kavuşmayan konuların çözüme kavuşturulduğu yıllardır.

Bu dönemde iç politikayı da ilgilendiren Lozan’dan kalan sorunların barışçıl yollarla çözümüne ağırlık verilmiştir.
 

Türkiye önceliği kendi içindeki sorunları halletmeye vererek dış politikada sağlam adımlar atmayı amaçlamıştır.

1930-1938 yılları arası olaylara bakıldığında Türk dış politikasının önceliklerinin ne olduğu söylene­bilir?

1930-1938 yılları arası yeni bir dünya savaşının olma ihtimallerinin kuvvetlendiği görülmektedir.

Almanya ve İtalya’da iktidara gelen yeni yönetimlerin söylevleri tüm dünyada endişe yaratmaktaydı.

Türkiye, I. Dünya Savaşı sonrası oluşturulmaya çalışılan barış ortamına destek verebilmek amacıyla 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye oldu.

Ancak 1934 yılına gelindiğinde yaklaşmakta olan yeni savaşa karşı bazı hazırlıklar yapma ihtiyacı duydu.

Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’nı kurarak topraklarını güven altında tutmaya çalıştı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile boğazları koruma altına aldı.

Türkiye 1939 yılında ise Misak-ı Millî Kararları’na uygun olarak Hatay’ı topraklarına kattı.

Böylece Türkiye, 1930-1938 yılları arasında dış politikada sınır güvenliğini sağlama, bölgesel barışa ve dünya barışına katkıda bulunma amaçlarını gütmüştür. 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

SORU 1:

Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh!” düşüncesini kendisine ilke edinen Türkiye, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına kast edilmesi durumunda savaştan kaçınmayacağını yaşanan çeşitli dış politik gelişme­ler de göstermiştir. Bu konuda Atatürk, komşu ve çevre ülkelerle sürekli olumlu diplomatik ilişkiler kurmaya özen göstermiştir.

Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması

B) Sadabat Paktı’nın kurulması

C) Çok partili hayata geçiş denemelerinin yapılması

D) Balkan Antantı’nın kurulması

E) Hatay’ın anavatana katılması 

SORU 2:

I. Patrikhane Meselesi

II. Hatay Sorunu

III. Nüfus Mübadelesi Sorunu

Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türk-Yunan ilişkilerinde belirleyici olmuştur?A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) I, II ve III 

SORU 3:

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili aşağı­da verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Kazım Karabekir ve arkadaşları tarafından kurulmuştur.

B) Ekonomide liberal görüş benimsenmiştir.

C) Türkiye’nin ilk muhalefet partisidir.

D) Parti programında, dinî inançlara saygılı olunduğu belirtilmiştir.

E) İzmir Suikastı’ndan sonra kapatılmıştır. 

SORU 4:

I. Fransa’nın Suriye’den çekilmesi

II. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi

III. Almanya’nın Ren bölgesine asker sevk etmesi

Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Boğaz­ların statüsünün yeniden görüşülmesine neden olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III 

SORU 5:

Sadabat Paktı aşağıda verilen ülkelerden hangi­sinde imzalanmıştır?

A) İran

B) Afganistan

C) Mısır

D) Irak

E) Suriye 

SORU 6:

Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi diğerlerin­den daha sonra meydana gelmiştir?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması

C) Hatay’ın anavatana katılması

D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

E) Locarno Antlaşması’nın imzalanması 

SORU 7:

Lozan Antlaşması’nda Musul Sorunu nedeniyle Irak sınırı belirlenememiş, mesele İngiltere ile Türkiye arasında ikili görüşmelere bırakılmıştı. İkili görüş­melerde bir sonuç alınamamış ve İngiltere Musul Sorunu’nu Milletler Cemiyetine taşımak istedi. Tür­kiye bu duruma sıcak bakmadı.

Türkiye’nin Musul Sorunu’nun Milletler Cemi­yetine taşınmasına olumsuz tavır takınmasında;

I. Milletler Cemiyetinin aldığı kararlarda İngiltere’nin etkin olması,

II. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması ile ülkede oluşan muhalefet,

III. Türkiye’nin henüz Milletler Cemiyeti üyesi olmaması

düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) I, II ve III

 SORU 8:

I. 1929 yılında bütün dünyayı etkisi altına alan Dün­ya Ekonomik Bunalımı yaşanmış ve Türkiye de bu ekonomik buhrandan etkilenmişti. Mustafa Kemal, ülke yönetiminde farklı insanlardan oluşturulacak yeni bir kadronun, baş gösteren sıkıntıların çözü­münde faydalı olabileceğine inanıyordu.

II. 1930 yılına gelindiğinde birçok alanda inkılap yapılmış ve hayata geçirilmişti. Fakat ülkede tek bir parti olduğu için siyasi rekabetin olmaması dışarı­dan Türkiye’ye karşı bakışı olumsuz etkiliyordu.

Yukarıda verilen her iki olayın ortak yönüne bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı­labilir?

A) İnkılapların niteliği Türk halkı için uygun değildir.

B) Çok partili hayata geçiş süreci gecikmiştir.

C) Türkiye’nin dış politikası olumsuz etkilenmiştir.

D) Liberal ekonomiye geçilmesinden vazgeçilmiştir.

E) Musul Meselesi Türkiye’nin aleyhine sonuçlanmıştır. 

SORU 9:

Briand-Kellog Paktı hangi devletlerin öncülüğün­de imzalanmıştır?

A) ABD-İngiltere

B) ABD-Fransa

C) Fransa-İngiltere

D) SSCB-Almanya

E) Fransa-Almanya

12. Sınıf T.C İnkılap Tarihi 4. Ünite Ders Kitabı Cevapları yazımız hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmından bize yazabilirsiniz. İyi çalışmalar. Diğer sınıflar ve diğer üniteler için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Ders Kitabı Cevapları

Bir Cevap Yazın