Son Yazılar
Home / 9. Sınıf Tarih / Türklerin İslamiyete Girişi

Türklerin İslamiyete Girişi

İslamiyetin ortaya çıktığı dönemlerde Kök Türk Devleti Çin saldırıları sonucunda yıkılmış, bu devletin yerine Orta Asya ve Batı Türkistan’da birçok yeni Türk devleti kurulmuştu. Bu devletlerin büyük çoğunluğu, Gök Tanrı, Şamanizm, Manihaizm, Budizm gibi dinleri benimsemişlerdi.

 • Hz. Ömer Döneminde İran’ın fethedilmesiyle Müslüman Araplarla Türkler komşu oldu. Bu dönemde İslam Devleti’nin sınırları Kuzeyde Kafkasya’ya doğuda ise Horasan’a ulaşmıştı.
 • Hz. Osman Döneminde ise İslam Devleti’nin sınırları Ceyhun Nehri’ne kadar genişleyerek Türklerle Müslüman Araplar arasında mücadeleler başladı.
 • Emeviler Döneminde İslam ordularının Horasan ve Maveraünnehir bölgesini fethetmesi bu bölgedeki Türklerle Müslüman Araplar arasında şiddetli savaşlara neden oldu. Bu mücadelenin yaşanmasında Emeviler Döneminde devlet politikası hâline gelen Arap milliyetçiliğinin büyük etkisi olmuştu.
 • İslamiyetin Türkler arasında yayılması ve etkin bir hâle gelmesi Abbasiler Döneminde mümkün oldu. Türklerin, Abbasiler Döneminde ordu ve devlet teşkilatlarında görev almaları, onların İslamiyete girişinde etkili oldu.

Talas Savaşı

751 yılındaki Talas Savaşında Türklerle Araplar ittifak kurarak Çini mağlup ettiler. Bu savaşla birlikte Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya başladı. Karluk Boyu İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyudur.

Talas Savaşı sonucunda;

 • Savaş sonucunda Orta Asya Çinlileşmekten korundu.
 • Kâğıt Çin dışında üretilmeye başlandı. Bu durum Müslümanların kültürel olarak ilerlemesine neden oldu. Haçlı Seferleri sonucu Avrupalılar kağıt yapımını öğrendiler.

Türklerin Müslümanlığı Seçmelerinin Nedenleri:

Gök Tanrı inancı ile İslamiyet arasındaki benzerlik Türklerin İslamiyeti benimsemesini kolaylaştırmıştır.

 • Ahiret inancı
 • Temizlik anlayışı
 • Adalet anlayışı
 • Kurban kesme
 • Farklı dinlere hoşgörü
 • Ruhban sınıfının olmaması
 • Cihan hâkimiyeti düşüncesinin İslamiyet’teki Cihat düşüncesiyle benzemesi etkili olmuştur.

Türklerin İslamiyet’e Hizmetleri:

 • İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiş ve halifeliğin devamını sağlamışlardır.
 • İslam uygarlığıyla Türk uygarlığını birleştirip, İslam uygarlığını geliştirdiler.
 • İslamiyet’i, Anadolu, Balkanlar, Orta Avrupa ve Hindistan gibi bölgelere yaydılar.
 • Abbasiler Türkler için Avasım, şehirlerini kurdular, Bu şehirler koruyucu niteliğindedir. Bizanslılara karşı savaştılar.

Bir Cevap Yazın