Son Yazılar
Home / 9. Sınıf Tarih / Türkler, Orta Asya’dan nerelere göç etmiştir?

Türkler, Orta Asya’dan nerelere göç etmiştir?

Hunlar – Orhun bölgesinden Güney Kazakistan bozkırlarına, Türkistan’a ve Güney Kazakistan ve Türkistan’dan Avrupa’ya

Ogurlar – Güneybatı Sibirya’dan Güney Rusya’ya

Sabarlar – Aral Gölü’nün kuzeyinden Kafkaslara

Avarlar – Batı Türkistan’dan Orta Avrupa’ya

Bulgarlar – Karadeniz kuzeyinden Balkanlar’a ve Volga Nehri kıyılarına

Macarlar – Kafkasların kuzeyinden Orta Avrupa’ya

Peçenek, Kuman (Kıpçak) ve Uzlar – Hazar Denizi’nin kuzeyinden Doğu Avrupa ve Balkanlar’a

Oğuzlar – Orhun bölgesinden Seyhun Nehri kenarlarına ve Maveraünnehir üzerinden İran’a ve Anadolu’ya göç etmişlerdir.

Bir Cevap Yazın