Son Yazılar
Home / Kavram Bilgisi / Türk İslam Tarihi İlkler

Türk İslam Tarihi İlkler

 1. İçindekiler

  Orta Asya’daki İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır.
 2. Türk İslam sentezini ilk gerçekleştiren Karahanlılardır.
 3. Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karahanlılar’dır.
 4. İlk Türkçe sözlük olan “Divan-ı Lügat’it Türk” Karahanlılar döneminde yazılmıştır.
 5. Türk mimarisinden ilk kervansaraylar ribat adıyla Karahanlılar tarafından yapılmıştır.
 6. Farklı etnik yapıya sahip milletleri bir arada toplayan ilk Türk devleti Gazneliler‟dir.
 7. “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut’tur.
 8. Hindistan’da İslamiyet’i yaymaya çalışan ilk hükümdar Gazneli Mahmut’tur.
 9. Gazneliler ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılan İlk savaş 1035 Nesa Savaşı’dır.
 10. Türkler ilk defa İslamiyet’i topluca Talas Savaşından sonra kabul etmeye başlamışlardır.
 11. Anadolu’yu ele geçirmek için Selçukluların Bizans, Gürcü ve Ermenilere karşı yaptığı ilk savaş Pasinler’dir. (1048)
 12. Selçuklularda hassa ordusu ilk defa Tuğrul Bey zamanında Gazneli Devleti örnek alınarak kurulmuştur.
 13. Selçukluların ilk başkenti Nişabur’dur.
 14. Büyük Selçuklularda ilk medrese Nişabur’da Tuğrul Bey tarafından açılmıştır.
 15. Abbasi halifesi Türklerin siyasi gücünü ilk kez Tuğrul Bey’in 1055 Bağdat seferinden sonra kabul etmiştir.
 16. Selçuklularda İkta sistemini ilk defa Nizamülmülk kurmuştur.
 17. Anadolu’nun kapısı ilk kez Malazgirt Savaşıyla birlikte Türklere açılmıştır. (1071)
 18. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ilk defa Malazgirt Savaşı’ndan sonra başlamıştır. (1071)
 19. Anadolu’da Türk beylikleri ilk kez Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulmuştur (Artuklular, Saltuklular, Danişmendliler, Mengücekliler, Çaka Beyliği v.s.)
 20. Anadolu’da kurulan ilk Türk Devleti Saltuklular’dır.
 21. Anadolu’da ilk medreseyi kuran Danişmenliler’dir.
 22. Anadolu’da kurulan ilk medrese Tokat Niksar’da Yağıbasan Medresesi’dir.
 23. İlk Türk denizcisi Emir Çaka Bey’dir.
 24. Anadolu’da Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karamanoğlu Mehmet Bey’dir.
 25. Anadolu Selçuklu devletinin ilk başkenti İznik’tir. (1075)
 26. Batı kaynaklarında Anadolu’nun İlk kez Türkiye adı ile anılmaya başlanması Sultan I. Mesut dönemindedir.
 27. Anadolu Selçuklu Devleti’nde ilk medrese II.Kılıç Arslan tarafından Konya ve Aksaray’da kurulmuştur.
 28. Anadolu Selçuklularında ilk tersane I. İzzettin Keykavus zamanında Sinop’ta inşa edilmiştir.
 29. Anadolu Selçuklularında ilk gümüş ve altın parayı II. Kılıçarslan bastırmıştır
 30. Anadolu Selçuklularında ilk donanma Alaadin Keykubat zamanında kurulmuştur.
 31. İlk kez deniş aşırı seferler I. Alaaddin Keykubat döneminde Kırım’a düzenlenmiştir.
 32. Miryakefalon Savaşı ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir (1176)
 33. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I.Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde ticareti teşvik ve himaye amacıyla Venediklilerle ilk ticaret antlaşması yapıldı.
 34. Anadolu Selçuklu Devletinde zarara uğrayan tüccarları zararı devlet tarafından ödenmiştir. ( Tarihteki ilk sigorta )
 35. Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları’dır.
 36. Memlukler, Ayn-ı Calut ve Elbistan savaşlarıyla Moğolları mağlup etmişlerdir. Sultan Baybars Moğolları ilk kez yenilgiye uğratmıştır.
 37. Kendilerini Anadolu Selçukluları’nın varisi kabul eden Karamanoğulları Beyliği ile Osmanoğulları Beyliği arasındaki İLK mücadeleler Osmanlı padişahı Sultan I.Murat döneminde başlamıştır.

“ Türk İslam Tarihinde İlkler” isimli yazımız hakkındaki görüşlerinizi veya sorularınızı yorum kısmından bize yazabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Cevap Yazın