Home / 9. Sınıf Tarih / Tarih Öğrenmenin İnsana Sağladığı Faydalar

Tarih Öğrenmenin İnsana Sağladığı Faydalar

a) Tarih bilimi insanlığın hangi ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel ortamlardan geçerek bugüne ulaştığını öğrenmemizi sağlar.

b) Milli birlik ve beraberlik anlayışının kuvvetlenmesini sağlar.

c) Vatandaşlık ve sorumluluk duygusu geliştirir.

ç) Tarih uyguladığı yöntem itibariyle insanlara araştırma ve kanıt bulma becerisini artırır. Kaynaklarının eleştirel bir gözle sorgulanması bireylerin sorgulama becerilerini de geliştirir.

d) Devlet yöneticilerine devletin nasıl yönetileceği konusunda yardımcı olur.

e) İnsanlara karşılaştıkları durumları tarihi olaylarla bağlantı kurarak mantıklı bir sonuca varma yeteneği kazandırır. Olaylara daha geniş açıdan bakmayı öğretir.

f) İnsanların aralarındaki sorunları barış yoluyla çözümlemelerine yardımcı olur.

g) Tarih öğretimi bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretir.

ğ) Geçmişte yaşayan insanların dünyaya nasıl baktıklarını anlamak insanlarda tarihsel empati yeteneğinin gelişmesini sağlar.

h) Uygarlıkların tüm toplumların katkısıyla oluştuğunu öğretir.

i) İnsanların geçmişten ders alıp geleceğe yön vermelerini sağlar.

k) Tarih, insanlara, vatan ve millet kavramları ile milli ve kültürel değerleri öğretir.

 

Bir Cevap Yazın