Son Yazılar
Home / Kavram Bilgisi / Sekülerizm veya Sekülerleşme

Sekülerizm veya Sekülerleşme

Sekülerizm veya sekülarizm; toplumda ahiretten ve diğer dini, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki harekete verilen isimdir. Sekülerizm, dini olanın karşıtı anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu bu sözcüğün karşılığı olarak dünyacılık kelimesini kullanmıştır. Sekülerizm, bir düşünce akımı veya bir hayat tarzı olarak Protestan ülkelerde ortaya çıkan bir düşüncedir. Katolikliğe bir tepki olarak doğan Protestan söylem, sekülerizmi getirmiştir. Sekülerizmde insan aklının dini bağlardan ayrılması ve dinin bir vicdan meselesi haline getirilmesi istenmiştir. Protestanlığın hâkim olduğu toplumlarda sekülerizm de birlikte var olmuştur. Bunun sonucu olarak din, kamu hayatından giderek ayrıştırılmış, kişiye özel hâle getirilerek manevi dünyanın inşasına kaydırılmıştır. Böylece Batı’da din sosyal önemini de yitirmiştir.

Bir Cevap Yazın