Son Yazılar
Home / Kavram Bilgisi / Kültür ve Kültürün Özellikleri

Kültür ve Kültürün Özellikleri

Bir toplumun varlığını sürdürmek için önceki kuşaklardan aldığı ve kendisinin ortaya koyduğu her şeydir. Kültür, bilgiyi, sanatı, ahlakı, hukuku, örf ve adetleri kapsadığı gibi, toplumun bir üyesi olması nedeniyle kazandığı diğer bütün yetenek ve alışkanlıkları da içine alan bir bütündür. Diğer bir açıdan kültür, bir toplumun yaşayış biçimidir. Sosyolojik anlamda kültür, bir toplumun maddi ve manevi değerlerinin bütünüdür. Maddi kültür, bir toplumun yaşamak ve çevresini değiştirmek için sahip olduğu ve kullandığı her türlü araç ve gereçlerdir. Manevi kültür, insanların toplu halde yaşamaları sonucu ortaya çıkan, sosyal hayatı düzenleyen her türlü değer, inanç, yasa, ahlak, gelenek ve göreneklerdir. Manevi kültür toplumları birbirinden ayırmada bir ölçü olarak kullanılabilir. Çünkü manevi kültür bir topluma özgüdür. Maddi kültür ise bir topluma ait olmayıp birden fazla topluma ait olabilmektedir. Maddi kültür ve manevi kültür birbiriyle etkileşim halindedir. Birindeki değişme diğerinin bazı unsurlarının değişmesine neden olabilir. Örneğin internet ve cep telefonunu toplumun bazı sosyal değerlerini değiştirdiği gibi. Diğer taraftan, maddi kültür ve manevi kültür öğeleri zamanla değişebilir. Maddi kültürdeki değişmeler daha hızlıdır.

Kültürün Özellikleri

  • Kültür öğrenme yolları sonrasında kazanılır. Katılıma bağlı değildir. Sosyal miras olarak aktarılır.
  • Kültür insanlar tarafından aktarılır.
  • Kültür görelidir. Yani her toplumun kendine özgü kültürü vardır.
  • İnsan hem kültürden etkilenir, hem de kültürü etkiler.
  • Kültürel öğeler karşılıklı etkileşim halindedir.
  • İhtiyaçları karşılamayan kültür öğeleri zamanla ortadan kalkarlar. Bunun yerine yeni kültürel öğeler oluşur.
  • İnsanların toplu yaşamasından ortaya çıkar.
  • Toplumdan topluma değişebilir.
  • Süreklidir. Geçmişten alınıp gelecek kuşaklara aktarılır.

Bir Cevap Yazın