Son Yazılar
Home / 9. Sınıf Tarih / İslamiyet’in doğduğu yıllarda Arabistan’da ve Dünya’da hangi din ve inançlar vardı?

İslamiyet’in doğduğu yıllarda Arabistan’da ve Dünya’da hangi din ve inançlar vardı?

Arabistan genelinde inanış olarak Putperestlik hâkimdi. Bunun yanı sıra Hristiyanlık, Musevilik ve  Haniflik (Hz. İbrahim’in inancı) dinlerine inananlar da vardı. 

Dünya’da ise; Gök Tanrı İnancı , Hinduizm, Budizm, Brahmanizm, Mecusîlik,…yaygın idi.

Bir Cevap Yazın