Son Yazılar
Home / Kavram Bilgisi / İslam Tarihinde İlkler

İslam Tarihinde İlkler

 1. İçindekiler

  Hz. Muhammed (s.a.v.) 40 yaşında iken Nur dağındaki Hira mağarasında Ramazan ayının 27. Pazartesi gecesi Cebrail’den ilk vahyi aldı.
 2. Müslümanlar arasında fetih politikası ilk defa Hz. Muhammed(s.a.v.) döneminde başlatmıştır.
 3. Hz. Muhammed’e inanan İlk Müslüman Hz. Hatice’dir.
 4. İlk Müslümanlar Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd’dir.
 5. İslam tarihinde ilk hicret 615 yılında Habeşistan’a yapılmıştır.
 6. Tarihte ilk İslam Devleti Medine’de kurulmuştur.
 7. Hz. Muhammed İslam devletinin ilk başkanı olmuştur.
 8. Müslümanların kazandığı ilk savaş Bedir Savaşı’dır.
 9. Bedir Savaşından sonra ilk defa İslam Savaş Hukukunun temelleri atılmıştır.
 10. Müslümanların yenildiği ilk savaş Uhud Savaşı’dır.
 11. Müslümanlar ilk diplomatik başarısını Hudeybiye Barışı ile kazanmıştır.
 12. Şam ticaret yollarının Müslümanlarca ilk kez güvence altına alınması Hayber Kalesinin fethiyle gerçekleşmiştir.(629)
 13. Hayber’in fethi sonrasında Yahudilerden ilk defa vergi alınmıştır. (Ürün vergisi: Haraç)
 14. Mute Savaşı Hz. Muhammed’in komuta etmediği ilk savaştır.
 15. Mute Savaşı Bizans’la yapılan ilk savaş olmuştur.
 16. İslam Tarihinde seçimle devlet başkanını belirleme ilk defa Dört  Halife döneminde olmuştur.
 17. İlk halife Hz. Ebubekir’dir .(632-634)
 18. Kur’an-ı kerim ilk defa Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirildi.
 19. Hz. Ebubekir döneminde Suriye hâkimiyeti için yapılan Yermük Savaşı  Müslümanların Arabistan dışında kazandıkları ilk zaferdir.
 20. Yalancı peygamberler ilk feda Hz. Ebubekir döneminde ortaya çıkmıştır.
 21. Müslümanlarla Sasaniler arasındaki ilk savaş Hire’nin alınmasıyla başlamıştır.
 22. Hz. Ömer döneminde Mısır’ın fethiyle birlikte Müslümanlar ilk kez “Kuzey Afrika’nın”fethine girişmiş oldular.
 23. İlk idari bölünmeler Hz. Ömer döneminde başlamış, illere valiler gönderilmiştir. Ayrıca fethedilen yerlere Müslüman aileler yerleştirilmiştir.
 24. İlk adli (yargı) teşkilatlanma Hz. Ömer döneminde başlamış, illere yargı işlerine bakan “Kadılar” gönderilmiştir. Böylece yönetim ve yargı birbirinden ayrılmıştır.
 25. Hz. Ömer döneminde ilk düzenli ordu ve ordugahlar kurulmuştur. Askeri ikta sisteminin temelleri atılmıştır.
 26. Hz. Ömer döneminde Maliye’ye önem verilmiş, vergiler yeniden düzenlenmiş, “Beyt’ülmal” denilen ilk hazine oluşturulmuştur.
 27. Hz. Ömer döneminde Hicri Takvimdüzenlenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.
 28. Hz. Ömer döneminde Askeri amaçlı ilk divan (Divan’ül Cünd) ve askeri posta örgütü oluşturulmuştur.
 29. Türkler ile Müslüman Araplar arasında ilk çatışmalar Hz. Osman döneminde başlamıştır.
 30. Hz. Osman döneminde Suriye valisi Muaviye’ninçalışmaları ile İlk İslam donanmasıoluşturulmuş, Antalya-Finike açıklarında “Zatü’s Savari” Savaşı’nda Bizanslılara karşı “ilk deniz zaferi” elde edilmiştir.
 31. Müslümanlar Kıbrıs Adasının fethini ilk kez Hz. Osman zamanında gerçekleştirdiler.
 32. Kur’an-ı kerim ilk defa Hz. Osman zamanında çoğaltıldı.
 33. Hz. Osman dönemi Müslümanlar arasında ilk kırgınlıkların, küskünlüklerin ortaya çıktığı dönem olma özelliği gösterir.
 34. Hz. Ali dönemi Müslümanlar arasında “ilk çatışma ve savaşların”yaşandığı “ilk ayrılıkların”ortaya çıktığı bir devir özelliği göstermiştir.
 35. Cemel Vakası (Deve Olayı 656) Müslümanlar arsındaki ilk çatışmadır.
 36. İslam Dünyasında kesin ayrılıklar Kerbela Olayı İle başlamış ve ilk defa mezhepler ortaya çıkmıştır.
 37. İlk Emevi Halifesi Hz. Muaviye dir.(661-680)
 38. Emeviler döneminde halifelik saltanata dönüşmüştür.
 39. Emeviler döneminde Abdülmelik döneminde “Dinar” adı ile ilk İslam parası bastırılmıştır.
 40. Emeviler döneminde Tarık Bin Ziyad, Cebelitarık (Septe) boğazını geçerek ilk kez Avrupa kıtasına girmiş, Vizigot Krallığını Kadiks Savaşı’nda (711) yenmiş ve İspanya fethedilmiştir.
 41. İlk defa Hellenistik(Eski Yunan) Medeniyeti eserleri Endülüs Emevileri tarafından tanıtılmıştır.
 42. İslam Mimarisi Avrupa Mimarisi ile yarışabilecek seviyeye ilk defa Emeviler zamanında gelmiştir.
 43. Tarihte ilk defa Orta Doğu ile Uzak Doğu kavimleri (Arap-Çin) 751 Talas Savaşında karşı karşıya gelmişlerdir.
 44. Müslümanlar kağıt yapmayı Talas Savaşından sonra öğrendiler. İlk kağıt fabrikası Semerkant’ta açıldı.
 45. İslam Tarihinde yabancı eserler ilk defa Abbasiler zamanında Arapça’ya çevrilmiştir.
 46. İslam Tarihinde rasathaneler ilk defa Abbasiler zamanında kuruldu.
 47. Türkler ilk defa Abbasiler döneminde toplu halde İslamiyete geçerek, devlet yönetiminde etkili olmaya başladılar.
 48. İlk defa Abbasiler döneminde Türkler için ordugâh şehirler kurulmuştur.
 49. Büyük Selçuklu vezirlerinden Nizam’ülmülk dünyanın ilk üniversitesi sayılan “Nizamiye Medresesini” Bağdat’ta açtırmıştır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Cevap Yazın