Son Yazılar
Home / 9. Sınıf Tarih / Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar dışında varlığını sürdüren Türk devlet ve toplulukları nerelerde yaşamışlardır? Dilsiz harita üzerinde gösteriniz.

Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar dışında varlığını sürdüren Türk devlet ve toplulukları nerelerde yaşamışlardır? Dilsiz harita üzerinde gösteriniz.

– Hazar Devleti, VII-XI. yüzyıllar arasında Karadeniz ile Kafkas dağlarının kuzeyinde ve İdil (Volga) Nehri dolaylarında hüküm sürmüştür.

– Avar Hakanlığı, Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra IV. yüzyıl sonlarında, Moğolistan’da kurulmuştur.

– Türgişler, Kök Türk Hakanlığı’nın batıdaki kalabalık boylarından biri olarak İli Nehri dolaylarında yaşamıştır.

– Başkırtlar, Orta Asya Türk kavimlerinden olup, Ural Dağları’nın kuzey ve doğu kısımları ile İdil’in kuzey kesimini oluşturan bozkırlarda yaşamıştır.

– Bulgarlar, II. yüzyılda Orta Asya’dan Avrupa’ya başlayan göçle ilk olarak Hazar Denizi-Karadeniz arasındaki topraklara yerleşmiştir.

– Peçenekler, IX-XII. yüzyıllarda Karadeniz’in kuzeyindeki steplerde yaşamıştır.

– Kırgızlar, 840 yılında Uygur Devleti’ni yıkarak Ötüken’de devlet kurdular.

Bir Cevap Yazın