Home / Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi / Çtdt 4. Ünite Cevapları

Çtdt 4. Ünite Cevapları

A) Aşağıda verilen yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfleri koyunuz. 

 1. ( Y ) İran-Irak Savaşı’nda Batılı ülkeler Irak’ı desteklemiştir.
 2. ( D ) Bağlantısızlar Hareketi Bandung Konferansı ile başlamıştır.
 3. ( Y ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin ilk cumhurbaşkanı Fazıl Küçük’tür.
 4. ( D ) 1973 Arap-İsrail Savaşı petrol krizine neden olmuştur.
 5. ( Y ) Keşmir, Pakistan ile Afganistan arasında günümüze kadar çözüme ulaştırılamayan bir sorundur.

 B) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. 

1. Türkiye’de 1960-1980 yılları arasında uygulanan ekonomik sistem aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Liberal ekonomi

b) Devletçi ekonomi

c) İthal ikameci ekonomi

d) Karma ekonomi

e) Serbest piyasa ekonomisi

2. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 arasında Türkiye deki sosyal hayata ait bir gelişme değildir?

a) Kırsaldan kente göçler başladı.

b) Arabesk filmler yapıldı.

c) Avrupa’ya işçi gönderilmeye başlandı.

d) Gecekondulaşma sayısı arttı.

e) Sendikal faaliyetler arttı.

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Yumuşama Döneminde yapılan silahsızlanma antlaşmalarından biri değildir?

a) Helsinki Nihai Senedi

b) SALT-I Antlaşması

c) SALT-II Antlaşması

d) Dış Uzay Antlaşması

e) Camp David Anlaşmaları 

4. Türkiye’yi 1964’te ABD’den uzaklaştırarak SSCB’ye yaklaştıran en etkili olay aşağıdakilerden hangisidir?

a) Arap-İsrail Savaşları

b) Kıbrıs meselesi

c) Ege Denizi sorunu

d) Vietnam Savaşı

e) Amerikan ambargosu

5. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 yılları arasında dünyada bilim-teknik alanında ortaya çıkan gelişmelerin bir sonucu değildir?

a) Uydu aracılığıyla kıtalar arası haberleşmenin yapılması

b) İlk mikro işlemcinin kullanılmaya başlanması

c) İlk tıbbi görüntülemenin (MR) yapılması

d) İlk radio yayınının yapılması

e) İlk video kasetin kullanılması başlanması 

BULMACA

SORULAR 

 1. 1963’te yapılan Berlin Film Festivali’nde birinci olan Türk filmi. SUSUZ YAZ
 2. 1978’de BM Güvenlik Konseyinin Mısır ile İsrail arasında imzalanmasına öncülük yaptığı anlaşma. CAMP DAVİD
 3. 1961 Anayasası’nda Meclis’in yanında Meclis’le beraber görev yapan yasama organı. CUMHURİYET SENATOSU
 4. Bağlantısız ülkeler oluşumunda etkili rol oynayan Mısır lideri. NASIR
 5. Halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan Pakistan ve Hindistan arasındaki sorunlu bölge. KEŞMİR
 6. Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması ideali. ENOSİS
 7. 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısı. FAZIL KÜÇÜK
 8. Kara sularının deniz altındaki doğal uzantısı. KITA SAHANLIĞI
 9. Yumuşama Döneminin mimarlarından sayılan ABD başkanı. KENNEDY
 10. Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğunun kısa adı. OPEC
 11. Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Topluluğunun kısa adı. OAPEC
 12. Vietnam Savaşı’nı protesto eden ABD’li dünya şampiyonu boksör. MUHAMMED ALİ
 13. Soğuk Savaş Döneminden sonra başlayan dönemin adı. YUMUŞAMA
 14. 1964’te Tokin Körfezi’ndeki donanmasına yapılan saldırıyı gerekçe göstererek ABD’nin savaş açtığı devlet. VİETNAM
 15. 1960’lı yıllarda Heavy Metal müzik türünün en önemi temsilcisi grubun adı. ROLLİNG STONES
 16. Yumuşama Döneminin başlamasında birinci derecede rol oynayan SSCB lideri. KRUŞÇEV
 17. Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla kurulan Rum tedhiş örgütü. EOKA
 18. 1960’lı yıllarda Türkiye’de ortaya çıkan müzik akımı. ANADOLUROCK

Kaknak: Tarih Yolu tarihyolu.com

3 Yorumlar

 1. Besincide dogru yanlislarda hindistan pakistan olmicak mi

Bir Cevap Yazın