Home / Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi

Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 1.Yazılı

Açıklama: Merhaba değerli öğretmen ve öğrencilerimiz. 2023 2024 eğitim öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Malumunuz bu sene ortaöğretim sınav yönetmeliğinde bir dizi değişikler yaşandı. Bu değişikler doğrultusunda bizde sınavlarımızda güncellemelere gittik. Sizler için yeni soru örnekleri yayınladık. Peki bu değişikler nelerdir? Sınavlar artık açık uçlu sorulardan oluşacaktır. Yani test, …

Devamını Oku

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 1.Yazılı

Açıklama: Merhaba değerli arkadaşlar, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 12. sınıflarda okutulan bir derstir. Bu sınavınızda soru tarzları genellikle olayların neden ve sonuçları ve kavram bilgisinden oluşmaktadır. Bu kriterleri dikkate alarak sizlere çalışma yapabileceğiniz bir sınav oluşturduk. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem …

Devamını Oku

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVA HAZIRLIK

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı HAZIRLIK ÇALIŞMASI Sınav Konuları ile İlgili Kavram Bilgisi Sömürgecilik: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik açıdan egemenliği altına alarak yayılmasıdır. Emperyalizm: Bir devletin veya ulusun başka devlet veya ulusları kendi çıkarları doğrultusunda …

Devamını Oku

Soğuk Savaş Dönemi Soru Cevap

1- Truman Doktrini nedir? (1947) 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından Sovyettehdidine karşı hazırlanmış plana verilen isimdir. 2- Truman Doktrininin önemi nedir? (1947) Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası politikasının değiştiğini ve Sovyetlere karşı düşmanca bir tavır takınacağını belirttiği plandır. 3- Truman Doktrininin amacı nedir? (1947) Bu doktrin ile Amerika Birleşik Devletleri  “komünizm tehdidi” altındaki devletlere mali …

Devamını Oku

SALT 1 ve SALT 2

Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (The Strategic Arms Limitation Talks) SALT-I 1969 Kasım’ında, Sovyet Rusya ile ABD arasında başlayan Stratejik Silahların Sınırlandırılması (SALT) görüşmeleri iki buçuk yıl sürdü. SALT-I Antlaşması, 26 Mayıs 1972’de Amerika Başkanı Richard Nixon (Riçırd Niksın) ile Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreteri Leonid Brejnev (Liynıt Brecnef) arasında …

Devamını Oku

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler fikrini ilk olarak ortaya atan Türk-İslam filozofu Farabi olmuştur. Birleşmiş Milletler kavramını ilk kez kullanan ise ABD Başkanı F. D. Roosevelt’tir. Atlantik Bildirisi ile Birleşmiş Milletler Teşkilatın temelleri atıldı. 1945’te San Francisco Konferansı sırasında resmen kuruldu. Milletler Cemiyeti 1946’da tüm yetkilerini bu teşkilata devretmiştir. Örgütün kuruluştaki üye sayısı …

Devamını Oku

Soğuk Savaş Döneminde Dünyada Yaşam

SOĞUK  SAVAŞ  DÖNEMİNDE   DÜNYADA MEYDANA GELEN BİLİMSEL, TEKNOLOJİK VE KÜLTÜREL GELİŞMELER Sputnik Uydusu: 1950´lerin başında hem ABD hem de SSCB uzaya ilk uyduyu fırlatmak  için birbirleriyle bir yarış içine girmişlerdi. ABD´nin başarısız denemelerinin ardından hiç beklenmedik bir zamanda SSCB, bir basketbol topu büyüklüğünde 85 kg ağırlığındaki Sputnik I uydusunun yörüngeye …

Devamını Oku

Birinci Dünya Savaşı (1914–1918)

I. Dünya Savaşı’ndan Önce Osmanlı Devleti’nin Durumu Osmanlı Devleti 18. yüzyıldan itibaren Avrupa’daki bilim ve teknik alanında yapılan yenilikleri takip edemedi.Fransız İhtilalı’ndan sonra yayılan milliyetçilik akımından Osmanlı Devleti olumsuz etkilendi. Osmanlı yönetimindeki milletler ayaklanmaya başladı.Batılı Devletler, Osmanlı Devleti’nin topraklarını sömürge haline getirmek istediler.Kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı ekonomisi zor durumdaydı.Osmanlı Devleti Avrupa …

Devamını Oku