Son Yazılar
Home / 9. Sınıf Tarih / 9. SINIF TARİH DERSİ KONULARI

9. SINIF TARİH DERSİ KONULARI

1.ÜNİTE TARİH BİLİMİ

ÜNİTE KAVRAMLARI

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

TARİHİN KONUSU

OLAY OLGU KAVRAMLARI

TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ

TARİH ARAŞTIRMALARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

TARİHİN TASNİFİ

ZAMAN VE TAKVİM

ATATÜRK’ÜN TARİH ÖĞRENİMİNE VERDİĞİ ÖNEM

TARİHİ OLAYLARIN DEĞİŞEBİLİR ÖZELLİĞİ

TARİHE ADANMIŞ BİR ÖMÜR HALİL İNALCIK

TARİH YAZICILIĞI

TÜRKLERDE TARİH YAZICILIĞI

TARİHİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

DEĞERLENDİRME SORULARI

2.ÜNİTE UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

ÜNİTE KAVRAMLARI

TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ

TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR

ANADOLU’DA ÖNEMLİ MERKEZLER

TARİH ÖNCESİ DEVİRLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

TARİH ÇAĞLARI

MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI

ORTA ASYA UYGARLIĞI

İRAN UYGARLIĞI

HİNT UYGARLIĞI

ÇİN UYGARLIĞI

DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

ANADOLU UYGARLIĞI

EGE VE YUNAN UYGARLIĞI

İSKENDER İMPAROTORLUĞU

ROMA UYGARLIĞI

DEĞERLENDİRME SORULARI

3.ÜNİTE İLK TÜRK DEVLETLERİ

ÜNİTE KAVRAMLARI

TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI

ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERİ

ASYA HUN DEVLETİ

ESKİ TÜRKLER

DEVLET, ORDU TEŞKİLATI

EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT

DİN VE İNANIŞ

BİLİM VE SANAT

KAVİMLER GÖÇÜ VE AVRUPA HUN DEVLETİ

FEODALİZM

KÖKTÜRK DEVLETİ

UYGUR DEVLETİ

AVARLAR

BULGARLAR

HAZARLAR

MACARLAR

PEÇENEKLER

KIPÇAKLAR

OĞUZLAR

SABİRLER

BAŞKURTLAR

TÜRGİŞLER

KIRGIZLAR

KARLUKLULAR

KİMEKLER

AKHUNLAR

DEĞERLENDİRME SORULARI

4.ÜNİTE İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI

ÜNİTE KAVRAMLARI

İSLAMİYET’İN DOĞUŞU SIRASINDA DÜNYANIN GENEL DURUMU

İSLAMİYET’TEN ÖNCE ARAP  YARIMADASI

  1. MUHAMMED’İN MEKKE DÖNEMİ
  2. MUHAMMED’İN MEDİNE DÖNEMİ
  3. MUHAMMED DÖNEMİ SAVAŞLARI

DÖRT HALİFE DÖNEMİ

EMEVİLER, ENDÜLÜS EMEVİLERİ VE ABBASİLER

TÜRK VE İSLAM BİLGİNLERİ

DEĞERLENDİRME SORULARI

5.ÜNİTE TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

ÜNİTE KAVRAMLARI

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ

MISIRDA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ

KARAHANLILAR

GAZNELİLER

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

BÜYÜK SELÇUKLULARA BAĞLI DEVLETLER

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET

DEĞERLENDİRME SORULARI

6.ÜNİTE TÜRKİYE TARİHİ

ÜNİTE KAVRAMLARI

DANİŞMENTLİLER

SALTUKLULAR

ARTUKLULAR

MENGÜCEKLİLER

ÇAKA BEYLİĞİ

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ

HAÇLI SEFERLERİ

TÜRKİYE SELÇUKLULARINDA KÜLTÜR VE MEDENİYET

 

Bir Cevap Yazın