Son Yazılar
Home / Soru-Cevap / Osmanlı Devleti’nde yapılan darbelerin Balkanlardaki siyasi gelişmelere etkileri nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde yapılan darbelerin Balkanlardaki siyasi gelişmelere etkileri nelerdir?

İçerde yaşanan siyasî istikrarsızlık neticesinde Osmanlı Devleti Balkanlarda büyük toprak kayıpları yaşadı. Bu süreçte Berlin Antlaşması önemli bir aşama olmuş; Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız devletler olarak ortaya çıkmıştır.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Berlin Antlaşması’yla Sofya merkezli Bulgar Prensliği’nin kurulmasına karar verilmiştir.

Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti’ne resmen bağlı olan Bosna Hersek’i 1878 Berlin Antlaşması’ndan sonra işgal etmiştir.

1908’de Girit Millî Meclisi, Yunanistan Krallığı’na katıldığını resmen ilan etmiştir.

1911’de büyük bir Arnavut İsyanı çıkmıştır. Balkan ülkelerinin, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmesi sonrası Arnavutların yaşadığı toprakların büyük bir kısmı işgale uğramıştır. Bu dönemde daha örgütlü bir hâl alan isyan, 28 Kasım 1912’de Arnavutların bağımsızlığını ilan edilmesiyle sonuçlanmıştır.

Bir Cevap Yazın