Son Yazılar
Home / 10.Sınıf Tarih / 10. Sınıf Tarih Dersi 5.Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi 5.Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi MEB Yayınları 5.Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Sorularının Cevapları bu yazımızda bulabilirsiniz.

İçindekiler

Osmanlı Devleti’nin Mohaç Savaşı’nı kazanmasında etkili olan askerî taktikler nelerdir?

Osmanlı ordusu, askerî taktik anlayışı gereği Macar zırhlı süvarisinin hücumuna engel olmuştur. Araziyi iyi tanıyan ve en uygun yerde mevzilenmiş olan Macar ordusu, coğrafi konumu müsait olmayan Osmanlı kuvvetlerine kısım kısım saldırmıştır. Fakat kısa sürede çember içine alınan Macar ordusu üzerine Türk topçusunun mermiler yağdırmasıyla iki saat gibi kısa bir sürede galibiyet sağlanmıştır.

Mısır Seferi’nin sonuçları nelerdir?

1- Osmanlı Devleti için güneyde herhangi bir siyasi tehlike kalmadı.

2- Venedikliler, Kıbrıs Adası için Memlûklulara ödediği vergiyi Osmanlı Devleti’ne vermeyi kabul etti.

3- Memlûk Devleti ortadan kalktı ve Mısır Osmanlı Devleti eline geçti. Mekke şeriflerinin I. Selim’e bağlılık bildirmeleri üzerine Hicaz (Mekke, Medine) Osmanlı Devleti’ne bağlandı.

4- Son Abbasi Halifesi III. Mütevekkil İstanbul’a geldi ve halifelik makamı Osmanlı Devleti’ne geçti.

5- Kutsal emanetlerin bir kısmı İstanbul’a getirildi.

6- Mısır ve Suriye’nin alınması, Osmanlıların ekonomik durumunu güçlendirdi.

7- Mısır ve Kızıldeniz kıyılarına sahip olan Osmanlılar, Hint ve Akdeniz arasındaki ticaret yoluna da ( Baharat Yolu ) hâkim oldu.

Preveze Deniz Savaşı’nın önemi nedir?

– Hıristiyan dünyası Preveze Deniz Muharebesi’yle Akdeniz’deki hâkimiyetini kesin biçimde kaybetti .

– O zamana kadar yalnızca bir kara devleti olmaktan çıkmış, denizlerde de var olmaya başlamış ve gücünü artırmıştır.

 Akdeniz’de Türk hâkimiyetini sağlamıştır.

– Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hâkimiyetiyle güvenlik artmış ve korsanlık faaliyetleri azalmıştır.

– Preveze Deniz Zaferi, büyük bir şeref ve gurur abidesi olarak Türk denizcilerine ışık tutmakta ve zaferin kazanıldığı 27 Eylül günü her yıl Deniz Kuvvetleri Günü olarak coşku ve heyecanla kutlanmaktadır.

Osmanlı Devleti’nin, Avrupalı devletlere kapitülasyon vermesinin nedenleri nelerdir?

Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar vermesinin amaçları;

– Mali amaç, topraklarından transit geçen ve ülkeden ihraç edilen mallardan vergi alarak hazineye gelir sağlamaktır.

– Siyasi amaç ise; Osmanlıların kendi emniyet ve çıkarlarını koruma gayesiyle Batı devletlerine imtiyaz vererek müttefik edinmek ve böylece Haçlı birliğini parçalamaktır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın cenazesinin 83 gün boyunca defnedilmemesinin sebepleri neler olabilir?

Zigetvar kuşatmasında sona gelindiği bir dönemde padişahın vefatının asker arasında duyulması askerler arasında moral bozukluğu ve otorite boşluğuna sebep olabilir bu da tüm çabaları boşa çıkarabilirdi. Bu nedenle vefatı gizlenmiştir.

TİKA tarafından başlatılan Kanuni Türbe Projesi’nin amaçları nelerdir?

– Macaristan – Türkiye ortak tarihinin karanlıkta kalan önemli parçasının aydınlatılmasını sağlamak,

– Sadece Osmanlı Devleti’nin muhteşem yüzyılının mimarı Kanuni Sultan Süleyman’ın yüzyıllardır kayıp mezarının keşfi değil, aynı zamanda Zigetvar Savaşı ve sonrasındaki döneme ait birçok tarihi bilgiyi günyüzüne çıkarmak,

– Kültürel varlıklarının korunmasının yanında ikili ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlamak.

Herrliches Gebaü, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi’nin yıkılmasına niçin karşı çıkmıştır?

– Kanuni Sultan Süleyman’ın manevi şahsına verilen değer,

– Hem maddi hemde manevi hemde sanatsal olarak çok kıymetli bir eser olmasından dolayı Herrliches Gebaü, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi’nin yıkılmasına karşı çıkmıştır.

“Ahşa” ne demektir?

AHŞA’: (Haşâ. C.) Vücuttaki bağırsak, ciğer gibi organlar. Mahaller, bölgeler, cihetler.

TİKA’da çalışan bir görevli olsanız, hangi kültürel mirasın ortaya çıkarılması için bir proje hazırlardınız? Neden?

Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan’ın 948 yıldır kayıp mezar yerinin ortaya çıkarılması için bir proje hazırlardım.

Aşağıdakilerden hangisi Macaristan’a gelen orduların evvela Kanuni Türbesi’ne uğramasının nedenlerinden biri olamaz?

A) Kanuni’nin tarihin önemli hükümdarlarından biri olması

B) 72 yaşında bile fetih arzusunda olan büyük bir komutan olması

C) Onun zaferlerinin askerlere ilham vermesi

D) Devletin ikinci kurucusu olarak kabul edilmesi

E) Ülkesini adaletle yönetmesi

Yavuz Sultan Selim, devlet adamlarının seçiminde niçin titizlik göstermiş olabilir?

Devleti işlerinin en iyi şekilde yürütülmesini ve kanunların adil bir şekilde uygulanması sağlamak için Yavuz Sultan Selim, devlet adamlarının seçiminde titizlik göstermiştir.

Devlet adamlarının padişaha söylemeye cesaret edemediklerini bilim insanlarının söyleyebilmelerinin nedenleri neler olabilir?

Yavuz Sultan Selim’in bilim insanlarının sözlerine ve bilime önem vermesi sayesinde devlet adamlarının padişaha söylemeye cesaret edemediklerini bilim adamları söyleyebilmişlerdir.

“Kadirşinas” ne demektir?

Değerli kimselere lâyık oldukları kıymeti veren, kıymetlerini bilen, ona göre muâmele eden, kadir bilir (kimse).

Yavuz’un ölümünden sonra çamurlu kaftanının sandukasının üzerine örtülmesini vasiyet etmesinin nedenleri nelerdir?

İlim ve ilim insanlarının ne kadar değerli olduğunu göstermektedir.

Piri Reis’in Dünya Haritası’nı yanından ayırmamasının gerekçeleri neler olabilir?

Orduyu sevk ve idare ederken doğru yön tayini yapabilmek için Piri Reis’in Dünya Haritası’nı yanından ayırmamıştır.

Yavuz’un, sefer sırasında bile kitap okumasının nedenleri neler olabilir?

Yavuz Sultan Selim, ilime ve öğrenmeye önem veren bir hükümdar olduğu için sefer sırasında bile kitap okumaya devam etmiştir.

Ticaret ve Strateji
1625’te Ömer Talib isimli bir Osmanlı aydınının değerlendirmesi şu şekildeydi:
“Şimdi Avrupalılar bütün dünyayı tanımayı öğrendi. Gemilerini her yere gönderiyor ve önemli limanları ele geçiriyor. Eskiden Hindistan ve Çin malları Süveyş’e gelir ve Müslümanlar tarafından tüm dünyaya dağıtılırdı. Fakat şimdi bu mallar Portekiz, Flemenk ve İngiliz gemileriyle Frengistan’a taşınıyor ve oradan bütün dünyaya dağılıyor. Kendilerinin ihtiyaç duymadığı şeyleri İstanbul’a ve diğer İslam ülkelerine getiriyor ve fiyatlarının beş katı fazlasına satıp çok para kazanıyor. Bu nedenle İslam ülkelerinde altın ve gümüş azalmaktadır. Osmanlı, Yemen kıyılarını ve oradan geçen ticareti ele geçirmelidir. Aksi hâlde Avrupalılar İslam ülkelerine hükmedecektir.” (Küçükkalay, 2001, s.208’den düzenlenmiştir).

“Avrupalılar bütün dünyayı öğrendi” cümlesiyle hangi olaydan söz edilmiş olabilir?

Coğrafi Keşifler” den söz edilmiştir.

Süveyş günümüzde hangi devletin sınırları içindedir?

Süveyş günümüzde Mısır Devleti‘nin sınırları içindedir.

Ekonominin uluslararası ilişkilere etkileri neler olabilir?

Ekonomi dış politika ilişkisi birbirinden ayrılmaz iki unsurdur. Devletler kendi ekonomilerini uluslararası sistemin gerektirdiği karşılıklı bağımlılık esasıyla yönlendirmekte ve bu ekonomik anlaşma ve çıkarlar dış politikanın yönünü ve uygulanış zeminini oluşturmaktadır.

“Aydın” ifadesi hangi anlama gelmektedir?

Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli (kimse), münevver, entelektüel.

Osmanlı Devleti, Yemen kıyılarını niçin ele geçirmelidir?

Süveyş Kanalı üzerinde tam hakimiyet sağlamak ve bu kanaldan yapılacak ticareti kontrol etmek için Yemen kıyıları ele geçirmelidir.

İslam ülkelerinde altın ve gümüşün azalmasının siyasi ve ekonomik etkileri neler olabilir?

– Ekonominin zayıflaması

– Askerî alanda yatırımların ve gücün zayıflaması

– Dış devletlere bağımlılığın artması

– Siyasî istikrarın bozulması

– Halkın devlete olan bağlılığının zayıflaması

Bir Cevap Yazın