Son Yazılar
Home / Okuma Odası / Sultan Sencer’e Nasihatler

Sultan Sencer’e Nasihatler

Sultan Sencer de ” Neyin şükrünü nasıl yerine getirmeliyim ? ” diye sorunca Derviş : ” Allah’ın senin üzerinde bir çok lütuf ve ihsanı vardır, ama bunlardan on tanesi çok önemlidir. Önce onların şükrünü eda etmelisin ” dedi. Bunun üzerine Sultan da, o on nimeti anlatır mısın ? der ve Derviş anlatmaya başlar :

“Saltanatın şükrü adalettir. Bir hükümdar adil olduğu nispette değer kazanır.

Geniş bir mülkün şükrü; halkın malına, ırzına ve şerefine göz dikmemektir. Milletinin, malına ve ırzına göz diken, onların haysiyet ve şerefiyle oynayan Sultan, felaket çığırını açan bir bedbahttır.

Baş olmanın şükrü; halka inanarak hizmet etmek, onların huzurunu sağlamak ve haklarını korumaktır.

İkbal ve saadetin şükrü; fakirlere acımak, kimsesizlerin elinden tutmaktır.

Beytül malın ve zenginleşmenin şükrü; onu sadece hak edenlere vermek ve lüzumlu yerlere harcamaktır.

Kudret ve izzetin şükrü; zavallıları ve güçsüzleri yerine göre bağışlamaktır.

Güçlü bir orduya sahip olmanın şükrü,; onların ezici kuvvetini milletin selameti, devletin bekâsı, din ve devlet düşmanlarının kahredilmesi yolunda kullanmaktır.

Ülkenin bayındır hale gelmesinin şükrü; halkın sosyal haklarını gözetmek, iş sahasını genişletmektir.

İlim ve maarifin şükrü; ahlaklı, terbiyeli ve bilgili nesil yetiştirmektir.

Beden ve ruh afiyetinin şükrü; günlük İbadeti kusursuz yapmak, Allah adına konuşmak, O’nun adına alıp vermek, O’nun için sevmek ve sevmemektir.” dedi.

Sultan Sencer de bu on öğütten o kadar çok memnun kaldı  bu ibretlik nasihatleri altın bir levha üzerine yazdırıp, sarayın dikkat çeken bölümüne astırdı.

Kaynak: 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Kitabı, Meb Yayınları, Sf.23 

Hükümdarın sahip olması gereken özellikleri ve hükümdarın görevlerini bu yazımızdan okuyabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın