Son Yazılar
Home / Okuma Odası / Hace Nizamülmülk

Hace Nizamülmülk

1- Asıl adı, Ebu Ali Hasan’dır.

2- Nizamülmülk, 1018 yılında İran’da Horasan’ın Tûs şehrine bağlı Nukan kasabasında doğdu. Babası Ali,  o dönemde oğluna, çağın en ileri bilgin kişilerini öğretmen olarak tuttu, iyi bir eğitim almasını sağladı.

3- İlk görevi, babası ile birlikte gittiği Gazne Devleti’nde olmuştur.

4- Bu sırada, Gazne Türk Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti arasında Dandanakan Savaşı (1040) patlak verdi.

5- Savaşta Büyük Selçuklular üstün geldiklerinden,  Horasan düştü. Hasan ile babası Ali, Gazne’ye çekilmek zorunda kaldılar.  Fakat birkaç yıl sonra, Horasan’a döndü ve Selçukluların hizmetine girdi. Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey, Hasan’a, iç yönetimde önemli görevler verdi.  Alparslan döneminde vezirlik görevine getirildi.

6- Kendisine Abbasi Halifesi Kaim bi – Emrillah tarafından Nizamülmülk lakabı verildi.

7- Nizamülmülk, Malazgirt Savaşı hariç bütün savaşlara hükümdarla katılarak yalnız iyi bir bürokrat olmayıp, iyi bir asker olduğunu da ispatlamıştır.

8- Alparslan’dan sonra Melikşah döneminde de vezirlik yapmaya devam etmiştir.

9- Batınilik ile mücadele etmek için Nizamiye Medreselerini kurdurmuştur.

10- 1092’de bir batıni fedaisi tarafından öldürülen Nizamülmülk, 29 yıl süren vezirliği sırasında ülkeyi refah ve huzura kavuşturmuş, “Siyasetname” adıyla, yazdığı eserle, modern devlet yönetiminin nasıl yapılması gerektiğini,   zamanındaki ve sonraki hükümdarlara ve bürokratlara örneklerle anlatmıştır.

Bir Cevap Yazın