Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı Test

İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı Test

2018-2019 12.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. dönem 2. sınavı (test sorularından oluşmaktadır) için bu bağlantıya tıklayınız.

1-Atatürkçülükle ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisi dünya çapında daha etkili olmuştur?

a) Milliyetçilik

b) Halkçılık

c) Bağımsızlık

d) Laiklik

e) Devletçilik

2- Düşman işgaline karşı Türk milletince Kurtuluş Savaşı’nın başlatılmasında Atatürk ilkelerinden hangisi daha etkili olmuştur?

a) Devletçilik

b) Halkçılık

c) Milliyetçilik

d) İnkılâpçılık

e) Laiklik

3- Atatürk’ün “Akıl ve mantığın halledemeyeceği hiçbir mesele yoktur” sözü aşağıdaki ilkelerden en fazla hangisiyle ilgilidir?

a) Laiklik

b) Devletçilik

c) İnkılâpçılık

d) Cumhuriyetçilik

e) Milli egemenlik

4- Halkçılık, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin doğal bir sonucudur?

a) Milliyetçilik-Laiklik

b) Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik

c) İnkılâpçılık-Laiklik

d) Devletçilik-Laiklik

e) Devletçilik-İnkılâpçılık

 5-Atatürkçülüğün çağın gereklerini karşılayan bir düşünce sistemi olması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

a) Laiklik

b) Cumhuriyetçilik

c) İnkılâpçılık

d) Halkçılık

e) Halkçılık

6- “Türkiye halkı ırki veya dini kültürel yönden birleşmiş, biri diğerine karsı karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan bir toplumdur.” Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile daha çok ilişkili olduğu savunulabilir?

a) Milliyetçilik

b) Halkçılık

c) Cumhuriyetçilik

d) Laiklik

e) Devletçilik

7- “Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, isçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandasın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında doğrudan bir ilişkisi olduğu savunulabilir?

a) Cumhuriyetçilik

b) Milliyetçilik

c) Devletçilik

d) Laiklik

e) Halkçılık

8- “Simdi de Türk milleti… Bunlara karsı ayaklanarak egemenliğini kendi eline almış bulunuyor. Bu bir oldubittidir. Söz konusu olan, millete egemenliğini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele olmuş bitmiş bir gerçeği yasa ile belirlemekten başka bir şey değildir.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

a) Cumhuriyetçilik

b) Milliyetçilik

c) Halkçılık

d) İnkılâpçılık

e) Laiklik

9- I. Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.

II. Türbelerden, yalancı evliyalardan, ölülerden yardım istemek medeni bir sosyal toplum için lekedir.

III. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Atatürk’ün yukarıda verilen sözleri öncelikle hangi ilkeleri ile ilişkilidir?

A) Cumhuriyetçilik – Devletçilik – Halkçılık

B) Halkçılık – Laiklik – Milliyetçilik

C) Devletçilik – Laiklik – Halkçılık

D) Halkçılık – Cumhuriyetçilik – inkılâpçılık

E) inkılâpçılık – Milliyetçilik – Laiklik

10- Aşağıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesi ile en az ilişkilidir?

A) Türk Dil Kurumunun kurulması

B) Yeni Türk harflerinin kabulü

C) Türkçenin yabancı dillerin etkisinden arındırılması

D) Türk Tarih Kurumunun kurulması

E) Çok partili hayata geçiş denemeleri

11- I. Akılcılık ve bilimsellik

II. Ulusal egemenlik

III. Çağdaşlaşma ve batılılaşma

Yukarıdaki kavramlar Atatürk’ün hangi ilkelerinin bütünleyicisidir?

       I                 II                        III

A) Laiklik Cumhuriyetçilik inkılapçılık

B) Laiklik Halkçılık inkılapçılık

C) inkılapçılık Devletçilik Milliyetçilik

D) Halkçılık Milliyetçilik Devletçilik

E) Milliyetçilik inkılâpçılık Laiklik

12- Atatürk, Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye ve Hicaz’da bulunan Türk ordusunun sevk ve idaresinde Almanların söz sahibi olmalarından rahatsızlık duymuş ve bunu Savaş Bakanı Enver Paşa’ya gönderdiği bir raporda dile getirmiştir.

Bu durum, Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisin önemsediğinin bir göstergesidir?

A) Bağımsız devlet anlayışını
B) Ordudaki disiplini
C) Türk-Alman dostluğunu
D) Arap topraklarında başlayan ulusçuluk hareketlerini
E) Türk ordusunun birden fazla cephede savaşmakta olduğunu

13- Amasya Genelgesinin aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Türk İnkılâbı’nın evrensel nitelik taşıdığının bir göstergesidir?

A) Vatanın bütünlüğü tehlikededir
B) İstanbul hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektedir.
C) Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve kararı kurtaracaktır
D) Delegelerin seçimi ulusal bir sır olarak gizlenmelidir.
E) Sivas’ta ulusal bir kongrenin tez elden toplanması kararlaştırılmıştır.

14- Aşağıdakilerden hangisi iç tehdit unsurlarındandır?

A)Türkiye’nin çevresinde ortaya çıkan savaşlar

B)Ülke ve millet bütünlüğünü bozmak için yapılan eylemler

C)Türk topraklarını parçalamaya yönelik planlar

D)Komşu ülkelerin Türkiye üzerindeki hedefleri

E)Uluslar arası alanda etkili olan siyasi gelişmeler

15-Seçim kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Oy gizli verilir.

B) Geçerli oyların %10 unu alamayan partiler milletvekili çıkartamazlar.

C) Seçimler tek dereceli sisteme göre yapılır.

D) 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

E) Silâhaltında bulunan erler oy kullanamazlar.

16-Bir ulusun milli hedeflerine ulaşabilmek için kullanılabilecek maddi ve manevi kaynakların tümüne ne isim verilir?

a) Siyasi güç

b) Topyekûn güç

c) Sosyal güç

d) Milli güç

e) Ekonomik güç

17-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılâpçılığın esaslarından birisi değildir?

a) Taklitçi değildir.

b) Gerçekçidir.

c) Uygulanabilir

d) Evrenseldir

e) Durağandır.

18-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1932-1939 yılları arasında dış politikadaki başarıları arasında yoktur?

a) Balkan Antantı’nın imzalanması

b) Nüfus Mübadelesinin gerçekleşmesi

c) Hatay’ın anavatana katılması

d) Boğazlarda hâkimiyet sağlanması

e) Milletler Cemiyetine üye olunması

19- Türkiye aşağıdaki devletlerden hangisinin davetiyle Milletler Cemiyetine üye olmuştur?

a) İtalya

b) Fransa

c) Yunanistan

d) Portekiz

e) İspanya

20-1930’lu yıllarda Almanya ve İtalya’nın izlediği saldırgan politikanın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Sadabat Paktı’nın imzalanması

b) Milletler Cemiyetin kurulması

c) Dünya Savaşının çıkması

d) Balkan Antantı’nın imzalanması

e) Montrö Boğazlar Sözleşmesinin imzalanması

21-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin aleyhine çözümlenmiştir?

a) Hatay

b) Boğazlar

c) Nüfus Mübadelesi

d) Yabancı okullar

e) Musul

22- Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nın üyelerinden birisi değildir?

a) İran

b) Suriye

c) Irak

d) Türkiye

e) Afganistan

23- Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’nın üyelerinden birisi değildir?

a) Türkiye

b) Yunanistan

c) Yugoslavya

d) Bulgaristan

e) Romanya

24-Dış borçlar konusunda Türkiye en fazla aşağıdaki devletlerden hangisi ile sorun yaşamıştır?

a) İngiltere

b) Hollanda

c) Almanya

d) Fransa

e) Rusya

25-Atatürk’ün 10 Kasım 1953 tarihine kadar naşının bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dolmabahçe sarayı

b) Topkapı sarayı

c) Beylerbeyi

d) Etnografya Müzesi

e) Anıtkabir

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

2018-2019 12.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. dönem 2. sınavı için bu bağlantıya tıklayınız.

7 Yorumlar

 1. 1-C
  2-C
  3-A
  4-B
  5-C
  6-B
  7-E
  8-A
  9-B
  10-E
  11-A

 2. Teşekkürler cevapları gönderirseniz çok sevinirim.

 3. Yasemin Değerli

  Cevaplar lütfen

Bir Cevap Yazın