Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2.Yazılı

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2.Yazılı

 1. – SSCB’nin son lideridir.
 • Hayata geçirdiği Glasnost ve Perestroika programları ile devlet yapısını yeniden düzenlemeyi hedeflemiştir. Hakkında bigi verilen Rus devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mihail Gorbaçov

B) Boris Yeltsin

C) Nikita Kuruchev

D) Leonid Brejnev

E) Yuri Antropov

 1. Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp Cumhuriyet Ordusunun, Ratko Mladiç komutasında Bosnalı Müslümanlara karşı yürüttüğü ve sekiz bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan katliamın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reçak Katliamı

B) Foca Katliamı

C) Srebrenica Katliamı

D) Halepçe Katliamı

E) Hadisa Katliamı

 1. Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılması ile birlikte bağımsızlığını ilan eden devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Rusya Federasyonu

B) Beyaz Rusya

C) Moldova

D) Letonya

E) Çekoslovakya

4. 1973-1994 yılları arasında devam ettirdikleri terör faaliyetleri ile çoğu Türk diplomat olan 35 Türkü şehit eden Ermeni terör örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

A) UÇK

B) ASALA

C) JNA

D) ETA

E) KOMALA

 1. Kıbrıs Sorunun çözümü için 23 Şubat 1959’ta Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara Antlaşması

B) Londra Antlaşması

C) Katma Protokol

D) Zürih Antlaşması

E) Paris Antlaşması

 1. Yumuşama Dönemi’nde nükleer silahsızlanma konusunda birçok anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaların en önemlisi 1979’da Viyana’da imzalanan SALT-II Antlaşması’dır. Bu antlaşma aşağıdaki devletlerden hangileri arasında imzalanmıştır?

A) ABD ‒ SSCB

B) Çin ‒ SSCB

C) İngiltere ‒ Çin

D) ABD ‒ Çin

E) SSCB ‒ Japonya

 1. 24 Ocak 1992’de kurulan Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın hedefleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak

B) Türkiye’nin yurt dışındaki çıkarlarını gözetecek yatırımlar yapmak

C) Türk Cumhuriyetleri ile kültürel ve eğitim alanında iş birliğini sağlamak

D) Askerî kalkınmanın ve ortak tatbikatların organizasyonunu sağlamak

E) Kalkınmakta olan üye ülkelere ekonomik ve teknik yardımda bulunmak

 1. Irak ile Kuveyt arasında 1990 yılının Ağustos ayında gerçekleşen, Kuveyt’in 7 ay işgal altında kalmasına ve Körfez Savaşı’na yol açan gelişmenin sebepleri arasında;

I. Kuveyt’ in günlük petrol üretimini artırması,

II. Şattülarap Su Yolu sorunu,

III. Borç Krizi verilenlerden hangileri yer almaz?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) Yalnız III.

D) I ve III.

E) I, II ve III.

 1. ABD’nin New York şehrindeki Dünya Ticaret Merkezine ve ABD Savunma Bakanlığına yapılan terör saldırısının sorumlusu olduğunu ileri sürerek hava harekâtına başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İran

B) Irak

C) Kuveyt

D) Afganistan

E) Filistin

 1. Türkiye ve Yunanistan’ı karşı karşıya getiren sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kıta Sahanlığı Sorunu

B) Fır Hattı Sorunu

C) 12 Mil Sorunu

D) Batı Trakya Türk Azınlığı Sorunu

E) ASALA’nın faaliyetleri

 1. Türk sinema tarihinde uluslararası ödül kazanan ilk Türk filmi olan “Susuz Yaz’’ aşağıdaki yazarların hangisinin eserinden sinemaya uyarlanmıştır?

A) Yaşar Kemal

B) Orhan Pamuk

C) Necati Cumalı

D) Sabahattin Ali

E) Fakir Baykurt

 1. 1960 yılından itibaren uluslararası ilişkilerde, Blokların gerginliği azaltmak için karşılıklı görüşmeleri tercih ettiği, Doğu ve Batı ilişkilerinde çatışma ve gerginliğin nispeten azaldığı sürecin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küreselleşme

B) Yumuşama

C) Soğuk Savaş

D) Milenyum

E) Pax Americana

13. II. Dünya Savaşı sadece cephede değil cephe gerisindeki sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş olmuştur. Hava saldırıları, karne uygulaması, işgal edilen ülkelerin talan edilmesi, sivil esirlerin öldürülmesi, verem, tifüs gibi hastalıkların yayılması ayrıca Nazilerin üstün ırk yaratma gayesiyle engellileri, Yahudileri, Romanları, Sintileri, ten rengi farklı olanları toplama kamplarında yok etmeleri neticesinde 60 milyona yakın kişi hayatını kaybetmiştir. Yukarıdaki paragrafta II. Dünya Savaşı’nın daha çok hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Sosyal

B) Ekonomik

C) Siyasi

D) Askerî

E) Hukuki

 1. Aşağıdakilerden hangisi Batı Bloku’nun Doğu Bloku’na karşı aldığı önlemlerden değildir?

A) NATO’nun kurulması

B) Cominform’un kurulması

C) Avrupa Konseyinin kuruluşu

D) Truman Doktrini’nin yayımlanması

E) Marshall Planı’nın uygulamaya konulması

 1. SSCB’nin tehditlerine karşılık 4 Nisan 1949’da on iki Batılı ülke arasında kısa adı ile NATO (North Atlantik Treaty Organization) olan Kuzey Atlantik İttifakı kuruldu. Aşağıdakilerden hangisi bu ittifakın kurucu ülkeleri arasında yer almaz?

A) Lüksemburg

B) Danimarka

C) İngiltere

D) Türkiye

E) ABD

 1. I. Ekonomik sorunlar

II. Güvenlik endişesi

III. Modernleştirme sürecini devam ettirme isteği

Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde Batı Bloku’ndan yana tavır almasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) Yalnız III.

D) I ve II.

E) I, II ve III.

 

 1. Türkiye, çevresinde ve Dünya’da meydana gelen birçok olaya karşı sessiz kalmamıştır. Ayrıca dâhil olmuş olduğu ittifaklar gereği de askerî faaliyetlere katılmıştır. Buna göre Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde aşağıdaki savaşlardan hangisine ilk kez asker gönderdiği söylenebilir?

A) Kore Savaşı

B) Kosova Savaşı

C) Vietnam Savaşı

D) Irak – İran Savaşı

E) Afganistan Savaşı

 1. Türkiye’de, II. Dünya Savaşı’ndan sonra birçok alanda yaşanan değişim, kültürel alanda da kendisini göstermiştir. Bu değişim iç ve dış sebeplerin etkisiyle gelişmiş ve yayılmıştır. Ülkenin refah seviyesinde de belirgin bir yükselme olması ile birlikte sanatsal çalışmalarda da ilerleme olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de II.Dünya Savaşı’ndan sonra görülen sosyal ve kültürel hayattaki değişimlerden biri değildir?

A) Edebî hareketlerden Hisarcılar Grubu ve İkinci Yenicilerin ortaya çıkması

B) Jazz ve Rock’n Roll gibi müzik türlerinin Türkiye’yi etkisine alması

C) Yeşilçam Sineması’nın başarılı filmlere imza atması

D) Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesinin açılması

E) Devlet Tiyatrolarının Kuruluşu Hakkında Kanun’un çıkarılması

 1. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Nuri Demirağ öncülüğünde kurulan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokrat Parti

B) Millî Kalkınma Partisi

C) Millet Partisi

D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

E) Serbest Cumhuriyet Fırkası

 1. Türkiye’nin 1952’de Kuzey Atlantik Paktına kabul edilmesini;

I. Kore’ye asker gönderilmesi,

II. SSCB’nin nükleer silah edinmesi,

III. Avrupa Konseyine üye olunması gelişmelerinden hangilerinin kolaylaştırdığı söylenebilir?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) II ve III.

E) I, II ve III.

1 A 6 A 11 C 16 E
2 C 7 D 12 B 17 A
3 E 8 B 13 A 18 D
4 B 9 D 14 B 19 B
5 B 10 E 15 D 20 C

Bir Cevap Yazın