Home / Yazılı Sınav Örnekleri / İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

S–1- Atatürkçü düşünce sistemini göz önüne alarak Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasındaki siyasal, eğitim, ekonomik ve sosyal alanlarındaki farkları yazınız. (20 puan)

S–2- Kabotaj kanunu’nun çıkartılması aşağıdaki gelişmelerden hangisinin doğal bir sonucudur? (5 puan)

A)Kapitülasyonların kaldırılmasının

B)İş bankası’nın kurulmasının

C)Medenî Kanun’un kabûl edilmesinin

D)Çok partili hayata geçilmesinin

E)Âşâr vergisinin kaldırılmasının

S–3- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, tarımı geliştirmek için yapılan çalışmaların içinde değerlendirilemez? (5 puan)

A)Zirai Donatım Kurumu’nun oluşturulması

B)Âşâr vergisinin kaldırılması

C)Ziraat bankası’nın kurulması

D)Toprak reformu yapılmaya çalışılması

E)Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması

S–4- Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal alanda yapılan yeniliklerden birisi değildir? (5 puan)

A)Kılık-kıyafet Kanunu

B)Soyadı kanunu

C)Milâdî Takvim’in benimsenmesi

D)Pazar gününün hafta sonu tatili olarak kabûl edilmesi

E)Türk Tarih Kurumu’nun açılması

S–5- Aşağıdakilerden hangisi, Halifeliğin kaldırılmasının sebeplerinden biri değildir? (5 puan)

A)Halifenin târikat ileri gelenleriyle ilişki kurması

B)Kurum olarak kalmasının yapılacak inkılâplara aykırı olması

C)Halife Abdülmecit Efendi’nin kendini TBMM’nin üzerinde görmesi

D)Halifenin Cumhuriyet aleyhtarı ayaklanmalar çıkartması

E)Yeni devletin lâik yapıya kavuşturulmak istenmesi

S–6-   I- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
II- Mahkemede Kadınlara eşit tanıklık hakkının getirilmesi
III- Kadınlara boşanma durumunda mülkiyet ortaklığı hakkının verilmesi
IV- Resmi nikâh zorunluluğunun getirilmesi
V- Kadına evlenmesi durumunda kendi soyadını da kullanma hakkının verilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Medeni Kanun ile ilgili değildir? (5 puan)
A) I
B) I-III
C) II-IV
D) II-III-IV
E) I-III-V

S-7- I.Türklerin sarı ırktan olduğuna ilişkin Avrupa’daki yanlış bilgiler

II.Türk toprakları üzerinde yabancıların târihî iddiaları

Yukarıdaki asılsız târih tezlerini çürütmek ve Kurtuluş Savaşı’nın kültürel alanda devamını sağlamak için, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? (5 puan)

A)Yeni Türk harfleri kabûl edilmiştir

B)Türk Dil Kurumu açılmıştır

C)Türk Tarih Kurumu açılmıştır

D)Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkartılmıştır

E)Halk Evleri kurulmuştur

S–8- Atatürk’ün düşünce hayatını etkileyen olgular nelerdir? (10 puan)

S-9- Türkiye Cumhuriyetini tehdit eden iç ve dış tehditler nelerdir? (10 puan)

B-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz. (3 şer puan)

1- Türk kadınına 1933’de …………….. seçilme hakkı 1934’de ise  …………….. seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

2- Cumhuriyet döneminde köylüyü rahatlatmak için ……………. Vergisi kaldırıldı.

3- …………….. yer altı kaynaklarını işlemek için kurulmuştur.

4- ……………. Kanunu ile Türk denizlerinde yük ve yolcu taşıma hakkı sadece Türk gemicilerine verildi.

5- …………… takvimin kabulü ile batı ile olan ticari ilişkiler gelişmiştir.

6- Verem, sıtma gibi hastalıkları önlemek için Ankara’da …………………… Enstitüsü açılmıştır.

7- Dini vakıflar ……………………………………. Kanunu ile kaldırılmıştır.

8- Toplumda ayrıcalık oluşturan unvanlar kaldırılarak ……………. Kanunu kabul edilmiştir.

9- Özel sektörün sanayi alanında yatırım yapmasını sağlamak için …………………….. kanunu çıkarılmıştır.

10- Denizyollarının ve ticaret filosunu geliştirmek ve güçlendirmek için 1937’de ………………. kuruldu.

NOT: Puanlamalar soruların yanında yazmaktadır.

Süre 40 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

Ahmet ÖZBAY

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

10 Yorumlar

  1. Sorular için çok teşekkür ederim. Soru yapılarını öğrenmedeçok etkili. boşluk dondurmaların cevaplarını gönderebilir misiniz

  2. Cevap anahtarı nerde ben bulamıyorum

  3. Cevap anahtarını banda gönderebilirmisiniz çok acil

Bir Cevap Yazın